Filtru odpovídá celkem 32 škol
Zvolen okres Hradec Králové Zrušit výběr okresu
Druh školy (8)
Gymnázium , Vyšší odborná škola , Střední odborná škola , Vysoká škola , Jiná, specifická škola , Odborné učiliště , Střední odborné učiliště , Střední škola
Obor (220)
Gymnázium , Podnikatel pro obchod a služby , Ekonomika a podnikání , Gymnázium - všeobecné , Hotelnictví , Kadeřník , Podnikání , Bioorganická chemie , Farmaceutická chemie , Farmaceutická technologie , Farmacie , Farmakognosie , Farmakologie a toxikologie , Gerontofarmacie , Klinická farmacie , Kontrola chemických léčiv , Patobiochemie a xenobiochemie , Sociální farmacie-lékárenství , Toxikologie přírodních látek , Zdravotnická bioanalytika , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Provozní služby , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Cestovní ruch , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Potravinářské práce (Pekařské práce) , Práce ve stravování , Prodavačské práce , Provozní služby (Práce ve službách a domácnostech) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Stavebně zámečnické práce) , Tesařské práce , Zednické práce , Autoelektrikář , Autolakýrník , Autotronik , Dopravní prostředky , Instalatér , Karosář , Klempíř , Malíř a lakýrník , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanik opravář motorových vozidel (řidič) , Provoz a ekonomika dopravy , Stavební provoz , Tesař , Zedník , Veterinářství , Geodézie a katastr nemovitostí , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - od 3.roč. zaměření - BIM projektování, Stavby a konstrukce, Geodézie) , Technická zařízení budov (Teplo, voda, vzduch) , Technické lyceum (lyceum se zaměřením na architekturu) , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář - slaboproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Elektrotechnika (automatizované systémy) , Elektrotechnika (počítačové systémy) , Informační služby (zpracování informací) , Informační technologie , Mechanik elektrotechnik - elektronik , Mechanik elektrotechnik - silnoproud , Mechanik seřizovač , Mechanik strojů a zařízení , Modelář , Nástrojař , Obráběč kovů , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Průmyslová ekologie (obnovitelné zdroje) , Slévač , Strojírenství (aplikace výpočetní techniky) , Strojírenství (automatizace) , Strojírenství (požární ochrana) , Strojní mechanik , Telekomunikace , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Informační technologie (Programování, počítačové sítě) , Multimediální tvorba , Cukrář , Kuchař - číšník , Pekař , Pedagogické lyceum , Prodavač , Ekonomika a podnikání (Obchodní management) , Ekonomika a podnikání (Sportovní management) , Fotograf (Fotograf) , Fotograf (Technický fotograf) , Kosmetické služby , Kuchař - číšník (Číšník) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Zahradnictví (Floristika) , Zahradnictví (Projektování zahrad) , Zahradník

Seznam škol v okrese Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Asistent zubního technika , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent (Praktická sestra)

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zubní technik

DOD - 24.11.2011 a 18.1.2012. Obor Asistent zubního technika nebyl ve šk. roce 2011/12 otevřen. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanovuje Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov
Nový Bydžov
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Účetnictví a daně

DOD - 23.11.2011 nebo po telefonické domluvě. V areálu školy je školní jídelna, tělocvična a sportovní areál. Škola pořádá odborné exkurze, výměnné zájezdy (Itálie, SRN), seznamovací kurzy, lyžařský a sportovní kurz, sportovní kroužky, účastní se SOČ a jiných soutěží.
Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
Hradec Králové
Vysoká škola

Vojenský zdravotnický management

Univerzita Karlova - Lékařská fakulta Hradec Králové
Hradec Králové
Vysoká škola

Všeobecné lékařství , Stomatologie , Ošetřovatelství

Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové
Vysoká škola

České a československé dějiny , Teorie vyučování technických předmětů , Učitelství pro střední školy - biologie , Učitelství pro střední školy-anglický jazyk , Učitelství pro střední školy-biologie , Učitelství pro střední školy-chemie , Učitelství pro střední školy-český jazyk , Učitelství pro střední školy-dějepis , Učitelství pro střední školy-francouzský jazyk , Učitelství pro střední školy-fyzika , Učitelství pro střední školy-hudební výchova , Učitelství pro střední školy-informatika , Učitelství pro střední školy-matematika , Učitelství pro střední školy-německý jazyk , Učitelství pro střední školy-občanská nauka , Učitelství pro střední školy-ruský jazyk , Učitelství pro střední školy-tělesná výchova , Učitelství pro střední školy-výtvarná výchova , Učitelství pro střední školy-základy techniky , Učitelství pro 1. ročník základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stulpeň základních škol-výtvarná výchova , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol , Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-německý jazyk , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1. stupeň základních škol-speciální pedagogika mladšího školního věku , Učitelství pro 1.stupeň základních škol-tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepis , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzika , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská nauka , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova , Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základ techniky , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -anglický jazyk , Učitelství pro 2. stupeň základních škol -biologie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - chemie , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - český jazyk , Učitelství pro 2.stupeň základních škol - matematika , Vychovatelství , Vychovatelství se zaměřením na etopedii , Vychovatelství se zaměřením na tělesnou výchovu , Sociální pedagogika , Sociální pedagogika , Sociální práce , Sociální práce , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Speciální pedagogika-rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení , Archivnictví , Archivnictví , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :francouzský jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou :německý jazyk-ruský jazyk , Cestovní ruch s prohloubenou jazykovou přípravou:anglický jazyk-ruský jazyk , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika , Fyzikálně-technická měřenía výpočetní technika , Jazyková a literární kultura , Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport , Politické vědy , Sociálně výchovná péče o smyslově postižené , Sociální a charitativní práce , Sociální komunikace při ochraně majetku, obcí a občanů , Sociální komunikace ve státní správě , Sociální patologie a prevence , Sociální práce , Sociální práce , Specializace v pedagogice-sociální pedagogika , Specializace v pedagogice-učitelství ZUŠ , Txtilní výroba , Učitelství ZUŠ , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních , Výchovná práce ve speciálních zařízeních

Vysoká škola

Informační a znalostní management , Informační a znalostní management , Informační management , Informační management , Informační mangement , Aplikovaná informatika , Aplikovaná informatika , Finanční management , Finanční management , Management cestovního ruchu , Sportovní management , Zdravotnický mangement

Vysoká škola

Historické vědy , Historické vědy , Historické vědy , Politologie , Politologie

Vysoká škola

Filozofie /jednooborová/ , Politologie - africká studia , Politologie - africká studia , Politologie - latinskoamerická studia , Politologie - latinskoamerická studia , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Historické vědy , Historické vědy , Archeologie , Archivnictví - historie , Archivnictví - historie , Filozofie , Filozofie a společenské vědy , Politologie , Politologie , Prezentace a ochrana kultuního dědictví , Sociologie

Vysoká škola

Biologie , Systematická biologie a ekologie , Aplikovaná matematika , Biologie , Fyzika , Systematická biologie a ekologie

Vysoká škola

Sociální práce

Informace o přijímacím řízení najdou uchazeči na webových stránkách Filozofické fakulty -https://www.uhk.cz/ff/uchazec/
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, Třebechovice pod Orebem, s. r. o.
Třebechovice pod Orebem
Střední odborná škola

Bezpečnostněprávní činnost , Bezpečnostní služby

DOD - 19.11.2011; 7.1.2012. Adr. ubytování: DM Hradec Králové, Vocelova 1469/5. Příprava absolventů pro práci ve státní správě, silových složkách, Policie ČR a integrovaného záchranného systému. Možnost pokračovat ve studiu na právnických fakultách, univerzitách apod. Možnost nástavbového studia pro absolventy tříletých SOU. Odborný předmět - sebeobrana, nelze uvolnit z TV.
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, 17. listopadu 1202, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední škola

Design interiérů , Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů (Zaměření klávesové nástroje nebo strunné nástroje) , Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Zaměření práce truhlářské nebo řezbářské) , Truhlář

DOD: 22.10.; 9.11.; 23.11.; 14.12.2011; 25.1.2012. Teorie, praxe, ubytování a stravování přímo v HK. K dispozici internet 40Mb/s a také WiFi na DM. Na škole vyučují odborníci z praxe a z Univerzity HK. Výuka je doplňována odbornými exkurzemi, výstavami a studentskými soutěžemi. Práce ve stoje, práce na dřevoobráběcích strojích, manuální zručnost, kresba v exteriéru.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549, Hradec Králové
Hradec Králové
Jiná, specifická škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Reprodukční grafik pro média , Cukrář , Kuchař - číšník , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář , Potravinářská výroba , Stravovací a ubytovací služby , Truhlářská a čalounická výroba , Nábytkářská a dřevařská výroba , Podnikání

DOD: 2.12.2011 9.00 - 13.00, 12.12.2011 9.00 - 17.00. Adr. ubytování: SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, HK. Střední škola je zaměřena na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Pro doplnění počtu žáků ve třídě je možné přijímat i žáky s jiným typem postižení - na základě lékařského doporučení.
Střední škola vizuální tvorby, s. r. o., Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Grafický design (Floristický design a Branding design)

DOD - 17.9., 15.10., 19.11.2011; 21.1., 18.2.,24.3., 21.4., 12.5.2012, kdykoli po dohodě nebo na výstavách a seminářích. Adresa ubyt.: DM, internát a šk. jídelna, HK, Vocelova 1469/5. FSŠ poskytuje vzdělávání v uměleckém mat. oboru dle vlastních šk. programů FLORISTICKÝ DESIGN a BRANDING DESIGN. Obor je založen na znalostech a užití estet. pravidel, tvorbě návrhů, log, plakátů, reklam a vlastní realizaci expozic.
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov
Nový Bydžov
Střední škola

Dopravní prostředky (Operátor SD) , Dopravní prostředky (Silniční doprava) , Autoelektrikář , Cukrář , Elektrikář - silnoproud , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Mechanik opravář motorových vozidel (Řidiš nákladní a osobní dopravy) , Opravář zemědělských strojů , Řezník-uzenář , Podnikání , Provozní technika

DOD: 5.11.; 12.11.; 19.11.; 26.11.; 3.12.; 10.12. a 17.12.2011, vždy od 8.30 - 12.00hod.. Výuka probíhá ve dvou výukových centrech, Nový Bydžov a Hlušice. Škola umožňuje pro uchazeče alespoň se základním vzděláním dle §113 Zákona č.561/2004Sb. získání středního vzdělání s výučním listem ve všech oborech vykonáním jednotlivých zkoušek z vyučovaných předmětů.
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Velká 3, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Obchodní management) , Ekonomika a podnikání (Sportovní management) , Hotelnictví , Zahradnictví (Floristika) , Zahradnictví (Projektování zahrad) , Fotograf (Fotograf) , Fotograf (Technický fotograf) , Kosmetické služby , Kadeřník , Kuchař - číšník (Číšník) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Prodavač , Zahradník , Podnikání , Podnikání

DOD: 25.11. 14.00 - 18.00 hod; 26.11.2011 8.00 - 12.00hod.; 21.1.2012 8.00 - 12.00hod. Adr. ubytování: DM, internát, ŠJ Vocelova 1469/5, HK. Odborný výcvik a praxe probíhá v HK, ev. pro obor Kadeřník v Pardubicích. Stravování ve ŠJ + na odb. výcviku dle oborů. OZP pouze u oboru Zahradník (čás. sluch. post.) a pouze na doporučení lékaře, není bezbariérový přístup. Škola organizuje další vzdělávání pro dospělé.
Střední škola Sion High school, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední škola

Gymnázium , Pedagogické lyceum , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Prodavač , Provozní služby

Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice
Smiřice
Střední odborné učiliště

Cukrář , Kuchař - číšník , Pekař , Podnikání

DOD: 25.11., 2.12., 3.12.2011, 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2.2012 10.00 - 17.00hod.. 14 denní cyklus výuky, dopravní dostupnost, doplňkové odborné kurzy, počítačová učebna, odborné učebny, víceúčelové hřiště, zajištění produktivní práce žákům učebních oborů, ubytování i stravování zprostředkujeme, možnost získat střední vzdělání vykonáním jednotlivých zkoušek z vyučovaných předmětů.
Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Informační technologie (Programování, počítačové sítě) , Multimediální tvorba

DOD - 21.10.; 11.11.; 10.12.2011; 14.1.; 10.2.2012.( Pá 13 - 17; So 9 - 13). Adr. ubytování: Po naplnění vlastního DM - www.dmhk.cz, DM, Vocelova, HK. Škola je vybavena nejmodernější technikou i softwarem. Má velmi dobré připojení k internetu včetně WI-FI v prostorách školy. Výuka je výrazně zaměřena na používání počítačů. Žáci získávají certifikát ECDL, případně další certifikáty.
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborné učiliště

Elektrotechnika (automatizované systémy) , Elektrotechnika (počítačové systémy) , Informační služby (zpracování informací) , Informační technologie , Průmyslová ekologie (obnovitelné zdroje) , Strojírenství (aplikace výpočetní techniky) , Strojírenství (automatizace) , Strojírenství (požární ochrana) , Telekomunikace , Mechanik elektrotechnik - elektronik , Mechanik elektrotechnik - silnoproud , Mechanik seřizovač , Mechanik strojů a zařízení , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář - slaboproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Karosář , Modelář , Nástrojař , Obráběč kovů , Slévač , Strojní mechanik , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Elektrikář

DOD:
Střední průmyslová škola stavební, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Stavebnictví (Pozemní stavitelství - od 3.roč. zaměření - BIM projektování, Stavby a konstrukce, Geodézie) , Technická zařízení budov (Teplo, voda, vzduch) , Technické lyceum (lyceum se zaměřením na architekturu) , Geodézie a katastr nemovitostí , Technická zařízení budov (Teplo, voda, vzduch)

DOD: 10.9.2014 Projektový den pro žáky ZŠ, Výstava SŠ 14.-15.11.2014, Den stavitelství a architektury 22.11.2014 od 8:30 do 12:00, 9.12.2014 od 8:30 do 17:00, 15.1.2015 od 14:00 do 17:00, další možnosti návštěvy školy - výuka dle telefonické domluvy, měsíci lednu 2015 výstava ve SVK HK. Cena oběda je 28,-Kč. Ubytování DMIŠJ HK cena 1250,-Kč. OZP - NE: žáci absolvují v rámci výuky praxi v dílnách a souvislou praxi u firem.
Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové - Kukleny
Hradec Králové
Střední odborná škola

Veterinářství

DOD: 1.10.2014 (Den zvířat), 19.11.2014, 14.1.2015; 9-15 hodin. Ubytování u jiného subjektu, zaměření veterinární technik a veterinární technik - laborant, stáj, sýrárna, uzenářství, centrum malých zvířat, včely, laboratoře, odborné učebny
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborné učiliště

Dopravní prostředky , Provoz a ekonomika dopravy , Autotronik , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Autoelektrikář , Autolakýrník , Instalatér , Karosář , Klempíř , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanik opravář motorových vozidel (řidič) , Tesař , Zedník , Autotronik , Stavební provoz , Instalatér , Mechanik opravář motorových vozidel , Zedník

DOD - 28.11. 2014 od 14.00 do 18.00, 29.11. 2014 od 8.00 do 12.00, 12. 12. 2014 od 9.00 do 18.00 a 24.1.2014 od 8.00 do 12.00.
První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s. r. o.
Hradec Králové
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD - 17.1. 2012, 15.00 - 18.00hod., 28.1. 2012, 9.00 - 13.00hod. Všichni studenti konají v průběhu studia mezinárodní zkoušky z AJ Citry&Guilds - B2, C1, z IT konají zkoušky a získávají certifikát MOS USA celé v AJ, dále konají zkoušky z komunikačních dovedností s možností získat certifikát osvědčující zvládnutí dané dovednosti. Do průměru 1,3 bez přijímacích zkoušek.
Odborné učiliště, 17. listopadu 1212, Hradec Králové
Hradec Králové
Odborné učiliště

Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Stavebně zámečnické práce) , Tesařské práce , Zednické práce , Potravinářské práce (Pekařské práce) , Práce ve stravování , Provozní služby (Práce ve službách a domácnostech)

DOD - dle dohody. Adr. ubytování - DM, internát a školní jídelna Hradec Králové, Vocelova 1465/5. SŠ poskytující vzdělání s výučním listem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. U absolventů ZŠ požadujeme doporučení pedagogicko-psychologické poradny, nebo Speciálního pedagogického centra (SPC).