Filtru odpovídá celkem 2 školy
Zvolen okres Hradec Králové Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Střední odborné školy Zrušit filtr druhu školy
Zvolen obor Ekonomika a podnikání Zrušit filtr oboru

Seznam středních odborných škol v okrese Hradec Králové obor Ekonomika a podnikání

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov
Nový Bydžov
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Účetnictví a daně

DOD - 23.11.2011 nebo po telefonické domluvě. V areálu školy je školní jídelna, tělocvična a sportovní areál. Škola pořádá odborné exkurze, výměnné zájezdy (Itálie, SRN), seznamovací kurzy, lyžařský a sportovní kurz, sportovní kroužky, účastní se SOČ a jiných soutěží.
Česko-anglické gymnázium, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání

DOD - 18.11.2011, 17.2.2012. Cílem školy je připravit absolventy s vynikajícími komunikačními dovednostmi v českém a anglickém jazyce, s mezinárodním know-how v oblasti obchodu a podnikání, s výbornými schopnostmi pracovat v mezinárodních týmech a komunikovat s českými i zahraničními klienty.