Filtru odpovídá celkem 2 školy
Zvolen okres Hradec Králové Zrušit výběr okresu
Druh školy (2)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola
Zvolen obor Ekonomické lyceum Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Hradec Králové obor Ekonomické lyceum

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vyšší odborná škola

Cestovní ruch

DOD - 3.12.2011, 28.1.2012 (9 - 12.00 hod.). Škola s příjemnou rodinnou atmosférou, četnější dělení vyučovacích předmětů, posílení výuky ICT a cizích jazyků. Příprava žáků na státní zkoušky z korespondence, cizojazyčné korespondence, cizích jazyků. Cílená příprava k maturitní zkoušce.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Hradec Králové
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost

DOD: 26. 11. 2014 a 4. 2. 2015 15:00–17:00 hod. na pracovišti V Lipkách 692, Hradec Králové; 19. 11. 2014, 14. 1. 2015 a 11. 2. 2015 15:00–17:00 hod. na pracovišti Lipová 56, Stěžery. Škola sídlí ve dvou budovách. Na pracovišti v Hradci Králové se vzdělávají žáci v oboru Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Na pracovišti ve Stěžerách se vzdělávají žáci v oboru Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost. Škola pořádá přípravný kurz k PZ (únor–duben). PZ nanečisto (duben). Ubyt. v DM Vocelova, HK.