Filtru odpovídá celkem 9 škol
Zvolen okres Jablonec nad Nisou Zrušit výběr okresu
Druh školy (3)
Gymnázium , Střední odborná škola , Vyšší odborná škola
Obor (30)
Gymnázium , Gymnázium se sportovní přípravou , Obchodní akademie , Elektrikář , Elektrikář-silnoproud , Elektrotechnika , Mechanik elektrotechnik , Mechanik, opravář motorových vozidel , Mechanik seřizovač , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojírenství , Strojní mechanik , Bižuterní výroba (28-63-E/501 Bižuterní výroba) , Kuchař-číšník, , Obchodník , Podnikání (64-41-L/ 524 Podnikání) , Prodavač , Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla , Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů , Zlatník - klenotník , Grafický design , Tvorba a vzorování bižuterie (Styl - bižuterie - design) , Ražená medaile a mince , Aplikovaná chemie (Aplikovaná chemie) , Průmyslový design (Produktový design) , Technologie silikátů (Technologie skla) , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Desing skla) , Mezinárodní obchodní styk , Pojišťovnictví

Seznam škol v okrese Jablonec nad Nisou

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace
Jablonec nad Nisou
Střední odborná škola

Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Mezinárodní obchodní styk , Pojišťovnictví

DOD: 9.1. - 10.1.2015. Přesné informace k přijímacímu řízení na www.vosmoa.cz.
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod , příspěvková organizace
Železný Brod
Střední odborná škola

Aplikovaná chemie (Aplikovaná chemie) , Průmyslový design (Produktový design) , Technologie silikátů (Technologie skla) , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Desing skla)

DOD: 20. 9. a 22. 10. 2014. Přesné informace k přijímacímu řízení na www.supss.cz. Do obou výtvarných oborů se konají talentové zkoušky (malba, kresba, modelování, VZ, PO). Pro uchazeče poskytujeme přípravné kurzy před talentovou zkouškou. Přijímáme i starší uchazeče do vyšších ročníků. Obor Design skla nabízí 6 zaměření, z nichž si žáci zvolí jedno na konci 1. roč. Obor Aplikovaná chemie nabízí 6 různých zaměření, které si žáci volí na konci 2. ročníku. Výtvarná větev školy organizuje výstavy, účasti na designérských soutěžích v tuzemsku i zahraničí a získává prestižní ocenění. Vybavení školy je na vynikající úrovni: výtvarné ateliéry a dílny,profesionální grafické programy, 3D modelování, 3D tiskárna, knihovna, internet pro studenty. Škola má moderně vybavené laboratoře, vlastní tělocvičnu s lezeckou stěnou, fotoateliér, online informační systém klasifikace. Škola spolupracuje s mnoha firmami, uskutečňuje pro žáky praxe v zahraničí v rámci projektu Leonardo da Vinci, pořádá poznávací odborné exkurze, malovací kurz, lyžařský a sportovní kurz
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace
Jablonec nad Nisou
Střední odborná škola

Grafický design , Tvorba a vzorování bižuterie (Styl - bižuterie - design)

Vyšší odborná škola

Ražená medaile a mince

DOD: říjen 2014, po předchozí domluvě kdykoliv. Přesné informace k přijímacímu řízení na www.supsavos.cz. Ubytování - DM při SŠŘS, Smetanova 66. Stravování - Scolarest při SŠŘS, Smetanova 66 (32,50 Kč/oběd). Jsou přijímáni PŠD na základě TZ (kresba zátiší, kresba zpaměti, modelování, VZ, PO a předložení domácích prací), přihlíží se k prospěchu ze ZŠ. Škola pořádá přípravný kurz k TZ (září-prosinec). 82-41-M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE – GRAFICKÉ A PLASTICKÉ RYTÍ KOVŮ Obor je zaměřen na plastické a plošné rytí do nejrůznějších druhů kovů. V odborných předmětech je kladen důraz na plastické i grafické vyjadřování. Žák je v odborných předmětech veden k samostatnému řešení designu plaket, odznaků, bižuterních komponentů a seznámí se i s klasickými grafickými technikami. Technická vybavenost dílen umožňuje realizovat veškeré výtvarné návrhy. 82-41-M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE – DESIGN BIŽUTERIE A MÓDNÍHO DOPLŇKU Žáci se učí samostatně navrhovat design nejrůznějších módních doplňků a drobných užitkových předmětů. Pomocí sklářských malířských technik a moderních zušlechťovacích technologií realizují v praktické výuce návrhy v neomezené škále materiálů používaných v bižuterním a sklářském průmyslu. 82-41-M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE – KOV A ŠPERK V odborných výtvarných předmětech jsou žáci vedeni k tvorbě samostatného designu uměleckých originálů v oblasti autorských šperků, módních doplňků, drahé bižuterie a drobných užitkových předmětů. Praktická výuka v dílnách směřuje k uměleckořemeslné realizaci v barevných a drahých kovech. 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN Obor reaguje na aktuální potřebu výtvarně schopných grafiků v oblasti propagačního designu a je zaměřen na navrhování a realizaci nejrůznějších propagačních materiálů. Žáci si osvojují náročné grafické počítačové programy, které jsou prostředkem k tvorbě a realizaci logotypů, exkluzivních obalů, reklamy, plakátů, letáků atd. Nedílnou součástí výuky jsou předměty kresba, navrhování a písmo."
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 , příspěvková organizace
Jablonec nad Nisou
Střední odborná škola

Obchodník , Kuchař-číšník, , Prodavač , Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla , Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů , Zlatník - klenotník , Bižuterní výroba (28-63-E/501 Bižuterní výroba) , Podnikání (64-41-L/ 524 Podnikání) , Podnikání (64-41-L/524 Podnikání)

DOD: 11. 12. 2014 9:00 - 16:00 všechny obory školy kromě oboru Sklář - ulice Smetanova 66 (teorie) a Podhorská 54 (dílny) Jablonec n.N. 12. 12. 2014 9:00 - 16:00 obor Sklář (dílny) - náměstí 3. května (budova radnice B) Železný Brod. Podrobné informace k přijímacímu řízení na www.sosjbc.cz . V areálu školy je domov mládeže. Škola má bezbarierový přístup a pojízdné plošiny pro vozíčkáře. Stravování bez předchozí rezervace.
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Jablonec nad Nisou
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Strojírenství , Mechanik elektrotechnik , Mechanik seřizovač , Elektrikář , Elektrikář-silnoproud , Mechanik, opravář motorových vozidel , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Mechanik seřizovač , Mechanik seřizovač

DOD: 25. 11. 2014 a 17. 2. 2015 Možnost ubytování na internátu jiné školy. Strojírenství má zaměření na CAD/CAM systémy. Eletrotechnika má zaměření na Mechatroniku. Učební obory jsou stipendijní kromě Obráběče kovů a Mechanika opraváře motorových vozidel. Přesné informace k přijímacímu řízení na www.spstjbc.cz
Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
Tanvald
Střední odborná škola

Obchodní akademie

DOD: 4. 11. 2014, termín podání přihlášek 15. 3. 2015, PZ: prospěch na ZŠ, ústní pohovor. Přesné informace k přijímacímu řízení na www.mzsaoatanvald.cz.
Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
Tanvald
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Den otevřených dveří 11. 12. 2014. Přesné informace k přijímacímu řízení na www.gymtan.cz . Stravování ve školní restauraci SCOLAREST při ZŠ Tanvald. Výuka TV střídavě v Městské sportovní hale při ZŠ Výšina a ve školním bazénu
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Jablonec nad Nisou
Gymnázium

Gymnázium

DOD: 7. 1. 2015, Přesné informace k přijímacímu řízení na www.gymjbc.cz . Všeobecně zaměřené studium s podporou výuky cizích jazyků a s cílem připravit žáky na různé typy vysokých škol. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK, partnerská škola Kulturního oddělení francouzského velvyslanectví. Škola plánuje rozšíření nabídky o šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr.Randy 4096/13, příspěvková organizace
Jablonec nad Nisou
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Gymnázium se sportovní přípravou

Podrobné informace ke studiu a dnům otevřených dveří budou postupně zveřejňovány na www.sportgym.cz