Filtru odpovídá celkem 13 škol
Zvolen okres Jičín Zrušit výběr okresu
Druh školy (5)
Jazyková škola , Gymnázium , Střední odborná škola , Odborné učiliště , Střední odborné učiliště
Obor (48)
Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou , Gymnázium , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Agropodnikání , Obchodní akademie , Prodavač , Sociální činnost , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Elektrotechnika , Mechanik elektrotechnik , Nástrojař , Obráběč kovů , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Gymnázium - čtyřleté všeobecné , Gymnázium - šestileté všeobecné , Informační technologie (Informatika v ekonomice) , Brašnářské a sedlářské práce , Čalounické práce , Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby , Praktická škola dvouletá , Zednické práce , Ekonomika a podnikání , Podnikání , Kuchař-číšník , Opravář zemědělských strojů , Ošetřovatel , Zedník , Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba , Kamenosochařství-restaurování a konzervování kamene , Těžba a zpracování kamene , Užitá malba , Cukrář , Hotelnictví (Hotelnictví a turizmus) , Krejčí (Krejčí - modelování oděvů) , Pekař , Truhlář , Kameník , Rybářství , Zahradnické práce , Zahradnictví , Zahradník , Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) , Informační technologie , Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) , Strojní mechanik (Zámečník)

Podívejte se také na volná pracovní místa Jičín

Seznam škol v okrese Jičín

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Jičín
Střední odborná škola

Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) , Informační technologie , Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník)

DOD: 8.11.2011, 3.12.2011, 1.2.2012. Cena za oběd 28,-Kč, snídaně 22,-Kč, večeře 28,-Kč Vlastní domov mládeže se škol.jídelnou, spolupráce se školami v zahraničí, dopravní dostupnost, výborné technické zázemí pro výuku nabízených oborů, úzká spolupráce s firmami v regionu i v zahraničí, středisko Cisco Networking Academy, sport.zázemí, kroužky robotiky, volejbalu a další, vydávání Europassů, přípravné kurzy
Střední škola zahradnická
Kopidlno
Střední odborná škola

Rybářství , Zahradnictví , Kameník , Zahradník , Zahradnické práce , Zahradnictví , Zahradnictví

DOD: 8.10., 10.11., 8.12.2011 a 12.1., 15.2.2012 cena za oběd/25,-Kč, snídaně/12,-Kč, přesnídávka/9,-Kč, večeře/22,-Kč
Střední škola gastronomie a služeb
Nová Paka
Střední odborné učiliště

Hotelnictví (Hotelnictví a turizmus) , Cukrář , Krejčí (Krejčí - modelování oděvů) , Kuchař-číšník , Pekař , Truhlář , Podnikání , Podnikání

DOD: 9.11.2011, 11.1.2012, a jindy po tel. domluvě. Stravování a ubytování poskytuje jiný subjekt, ubytování 1000,-Kč, oběd 25,-Kč, snídaně + večeře 46,-Kč. Školní vzdělávací program od 1.9.2008
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská
Hořice
Střední odborná škola

Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba , Kamenosochařství-restaurování a konzervování kamene , Těžba a zpracování kamene , Užitá malba

DOD: 20. a 21.10.2011.Stravování: cena za oběd 24,-Kč, snídaně 15,-Kč, večeře 25,-Kč Obor Těžba a zpracování kamene zcela pokrývá problematiku provozu lomů a následné zpracování kamene, projektování, technologie dobývání a zpracování kamene.Umělecké obory: průprava ve výtvarné přípravě, kreslení, modelování, reprodukční tech.s různými druhy kamene, malířské reprodukce, ilustrace.
Střední odborné učiliště
Lázně Bělohrad
Střední odborné učiliště

Kuchař-číšník , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Ošetřovatel , Zedník

DOD: slavnostní-1.12.2011 a 12.1.2012 8.00-17.00 hod., listopad - leden 2012 vždy ve čtvrtek, 8.00 - 15.00 hod.(kromě prázdnin) , cena za oběd 29,50,-Kč, snídaně 13,50-Kč, přesnídávka 9,50-Kč, odp.svačina 5,-Kč, večeře 27,50-Kč
Soukromá střední škola podnikatelská - Altman, s.r.o.
Jičín
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Podnikání , Podnikání , Ekonomika a podnikání

DOD: 23.11. a 7.12.2011( 8-17 hod) Stravování poskytuje jiný subjekt. Ekonomika a podnikání se zaměřením: řízení firem, kapitálový trh a bankovnictví Podnikání se zaměřením: řízení firem a cestovní ruch. Škola je zapojena do projektu IES CERTIFICATE.
Odborné učiliště a Praktická škola
Hořice
Odborné učiliště

Brašnářské a sedlářské práce , Čalounické práce , Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby , Zednické práce , Praktická škola dvouletá

DOD: po telefonické domluvě stravné: snídaně 11,-Kč, přesn. 8.50,-Kč svačina 4.50,-Kč, oběd 24,-Kč, večeře 21,-Kč
Masarykova obchodní akademie
Jičín
Střední odborná škola

Informační technologie (Informatika v ekonomice) , Obchodní akademie

DOD: 8.12.2011 a 12.1.2012 od 16 hod. Stravování poskytuje jiný subjekt, oběd/28,- Kč. Výuka v oboru Informační technologie probíhá dle ŠVP Informatika v ekonomice, přijetí na základě prospěchu bez PZ, možnost složit zkoušky Zertifikat Deutsch, zkoušky TELC English, stát.zk.z psaní na klávesnici, projekt Comenius, vysoká úroveň technic.vybavení, mezinárodní pobyty
Lepařovo gymnázium
Jičín
Gymnázium

Gymnázium - šestileté všeobecné , Gymnázium - čtyřleté všeobecné

DOD: 8.12.2011 Stravování poskytuje jiný subjekt. Cena oběda 35,-Kč
Integrovaná střední škola
Nová Paka
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Mechanik elektrotechnik , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Nástrojař , Obráběč kovů , Provozní elektrotechnika , Provozní technika

DOD: 21.11.2011, 9.1.2012 Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje celodenní stravování a ubytování v DM.Cena za oběd: 26,- Kč, snídaně+přesnídávka 19,-Kč, večeře 26,-Kč.Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. Žáci každoročně reprezentují školu v soutěžích Enersol a SOČ, kde dosahují vynikajících výsledků.
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Hořice
Střední odborná škola

Gymnázium , Agropodnikání , Obchodní akademie , Sociální činnost , Prodavač

DOD - 28. a 29. 11. 2014 nebo po dohodě kdykoli. Cena za oběd pro žáky do 14 let - 23 Kč, žáci 15 let a starší - 25 Kč, celodenní strava - 70 Kč; Speciální vybavení školy - sportovní hala s horolezeckou stěnou, školní statek.Spolupráce se školami v zahraničí, výměnné pobyty, zájezdy do Velké Británie. Studentský časopis Tempus; literární besedy se známými osobnostmi; výuka jezdectví; latina; sportovní kroužky; šachy; studentské akce- Zobácký bál, Pestrý zábavný večer; kurzy - adaptační, lyžařský, vodácký, cyklo-turistický, plavecký, autoškola B, T.
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Nová Paka
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 9.12.2014 Bezbariérový přístup - výtahová plošina pro invalidy, bezbariérové WC, cvičná škola Univerzity Hradec Králové, certifikát Zdravá škola, partnerství se školami v zahraničí.
Akademie J. A. Komenského
Jičín
Jazyková škola

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou

výuka anglického jazyka a německého jazyka