Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Jičín Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední odborná škola
Zvolen obor Sociální činnost Zrušit filtr oboru

Podívejte se také na volná pracovní místa Jičín

Seznam škol v okrese Jičín obor Sociální činnost

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
Hořice
Střední odborná škola

Gymnázium , Agropodnikání , Obchodní akademie , Sociální činnost , Prodavač

DOD - 28. a 29. 11. 2014 nebo po dohodě kdykoli. Cena za oběd pro žáky do 14 let - 23 Kč, žáci 15 let a starší - 25 Kč, celodenní strava - 70 Kč; Speciální vybavení školy - sportovní hala s horolezeckou stěnou, školní statek.Spolupráce se školami v zahraničí, výměnné pobyty, zájezdy do Velké Británie. Studentský časopis Tempus; literární besedy se známými osobnostmi; výuka jezdectví; latina; sportovní kroužky; šachy; studentské akce- Zobácký bál, Pestrý zábavný večer; kurzy - adaptační, lyžařský, vodácký, cyklo-turistický, plavecký, autoškola B, T.