Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Kladno Zrušit výběr okresu
Druh školy (2)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola
Zvolen obor Diplomovaná všeobecná sestra Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Kladno obor Diplomovaná všeobecná sestra

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno,
Kladno
Střední odborná škola

Sociální činnost , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 11.11.2014,11.12.2014 a 22.1.2015. Škola je umístěna v centru města s velmi dobrou dopravní obslužností. Je vybavena moderními učebními pomůckami, odborné učebny suplují nemocniční prostředí. K využití volného času slouží rozsáhlá knihovna, učebna výpočetní techniky a školní hřiště. Ubytování a stravování škola pouze zprostředkovává v Domově mládeže Kladno.