Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Kladno Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední odborná škola
Zvolen obor Grafický design Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Kladno obor Grafický design

1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1.KŠPA), s.r.o.
Kladno
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání (Management sportu) , Ekonomika a podnikání (Podnikání) , Grafický design , Informační technologie , Veřejnosprávní činnost , Cestovní ruch , Informační technologie , Veřejnosprávní činnost , Podnikání , Podnikání

DOD: ? Stravování zajištěno na 4. ZŠ (cena oběda je 23,-Kč). Talentové zkoušky se konají na obor Grafický design. Přijímací zkoušky se nekonají.Bezbariérový přístup. Způsob úhrady školného (splátkový kalendář). Individuální vzdělávací plány pro sportovce, talentované žáky. Nástavbové studium pro všechny výuční obory.