Filtru odpovídá celkem 18 škol
Zvolen okres Kroměříž Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Gymnázium , Jazyková škola , Konzervatoř , Střední odborná škola , Odborné učiliště , Střední škola
Obor (57)
Gymnázium , Jednoleté studium cizího jazyka - anglický jazyk , Jednoleté studium cizího jazyka - německý jazyk , Hudba , Zpěv , Jednoleté studium cizího jazyka - AJ , Jednoleté studium cizího jazyka - RJ , Informační technologie , Obchodní akademie , Pečovatelské služby , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zahradnické práce , Autoelektrikář , Autotronik , Elektrikář , Elektrotechnické a strojně montážní práce , Elektrotechnika , Instalatér , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanik seřizovač , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Strojní mechanik , Cukrář , Gastronomie , Hotelnictví , Jezdec a chovatel koní , Kuchař-číšník , Pekař , Podnikání , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Praktická škola dvouletá , Prodavač , Strojírenské práce (Zámečnické práce a údržba) , Zahradník , Zednické práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Truhlář , Truhlářská a čalounická výroba , Uměleckořemeslné zpracování dřeva (práce truhlářské) , Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) , Ekonomika a podnikání , Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Veterinářství , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální pedagogika , Analýza potravin , Chemie a technologie potravin , Technologie a hygiena potravin , Technologie potravin , Zpracování mléka , Bezpečnostně právní činnost

Seznam škol v okrese Kroměříž

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Holešov
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost

DOD: 18. 10. 2014; 24. 1. 2015. Cena celodenního stravování 105 Kč ( snídaně 26 Kč, oběd 40 Kč, večeře 39 Kč)
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
Kroměříž
Střední odborná škola

Analýza potravin , Technologie potravin , Technologie potravin , Chemie a technologie potravin , Analýza potravin , Technologie a hygiena potravin , Zpracování mléka , Analýza potravin , Technologie a hygiena potravin , Zpracování mléka

DOD: Jsme monotypní, polyfunkční škola s více jak stoletou tradicí, nabídzí maturitní, vyšší odborné i bakalářské vzdělání profilované do oblasti potravinářství.17.a 18. 10. 2014; 14. a 15. 11.2014; 5. a 6. 12.2014; 16. a 17. 1. 2015.; 13. a 14. 2. 2015, vždy pátek 8 - 16 hodin a sobota 8 - 12 hodin. Prohlídka školy je možná i mimo DOD po předběžné tel. domluvě.
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Kroměříž
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální pedagogika

DOD: 5.12. a 6.12.2014; 16.1. a 17.1.2015 - vždy jen základní informace a prohlídka školy, 3.12.2014 a 14.1.2015 - podrobné informace o studiu a ověřování předpokladů z hudební výchovy a jazykového projevu.
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
Kroměříž
Střední odborná škola

Veterinářství

DOD: 5.12.2014 (9:00 - 17:00); 6.12.2014 (9:00 - 12:00); 16.1.2015 (9:00 - 17:00); 17.1.2015 (9:00 - 12:00).Jinak každou středu vždy od 10.30 hod. po předchozím telefonickém ohlášení.
Střední zdravotnická škola Kroměříž
Kroměříž
Střední odborná škola

Sociální činnost , Zdravotnický asistent

DOD: 9. 12. 2014 (9 - 15 hod.), 6. 12. 2014 (9 - 12 hod.), 16. 1. 2015 (9 - 15 hod.), 17. 1. 2015 (9 - 12 hod.)
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Kroměříž
Střední škola

Ekonomika a podnikání , Podnikání , Podnikání

DOD: 21.-22. 11. 2014; 18.12. 2014; 15.1. 2015; 12.2. 2015. Ve studijním oboru Ekonomika a podnikání lze studovat zaměření: Řízení firem, Cestovní ruch, Informační a komunikační systémy, Ekonomika a cizí jazyky.
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem
Střední odborná škola

Nábytkářská a dřevařská výroba , Uměleckořemeslné zpracování dřeva (práce truhlářské) , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) , Truhlářská a čalounická výroba

DOD:pátky od 14 do 17:30 hod. a soboty od 8 do 12 hod - 17.a 18. 11.2014, 12.a13. 12.2014, 16.a17. 1.2015, 13.a14. 2.2015. Návštěvu školy je možno po dohodě sjednat individuálně mimo uvedené termíny. Cena za celodenní stravování pro žáky ubytované na DM - 1740 Kč. U oborů s talentovou zkouškou je nutno zaslat přihlášku ke studiu do 30.11.2014. Ve schvalovacím řízení je obor 36-64-E/01 Tesařské práce.
Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž
Střední odborná škola

Hotelnictví , Gastronomie , Cukrář , Jezdec a chovatel koní , Kuchař-číšník , Pekař , Prodavač , Zahradník , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Zámečnické práce a údržba) , Zednické práce , Praktická škola dvouletá , Podnikání

DOD: 5.12.2014 a 16.1.2015 od 9 do 15 hod. a 6.12.2014 a 17.1.2015 od 9 do 12 hod = hlavní Dny otevřených dveří - společné s kroměřížskými školami, s ukázkami prací žáků, prezentací výrobků a ukázkou výuky a dále každou první středu v měsíci od 9 do 16 hodin. * U oborů E a C budou žáci přijímáni na základě doporučení PPP.
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Kroměříž
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Autotronik , Mechanik seřizovač , Autoelektrikář , Elektrikář , Instalatér , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Strojní mechanik , Elektrotechnické a strojně montážní práce , Provozní elektrotechnika , Provozní technika

DOD: 5. a 6.12.2014 a 16. a 17.1. 2015, 30.1.; 27.2. (pátky od 13 - 17 hod., soboty od 8 - 12 hod.), konzultace každé úterý 12 až 16 hod. - je nutné předem domluvit telefonicky - 573 308 242. Obory obraběč kovů, karosář, instalatér, strojní mechanik jsou zařazeny do systému podpory řemesel v odborném školství - žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje. Ubytování zajišťujeme na DM SŠ hotelové a služeb -1200,-Kč/měs., celodenní strava - 71 Kč/den
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov
Holešov
Odborné učiliště

Pečovatelské služby , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zahradnické práce

DOD:17. a 18. 10.2014; 28.11.2014; 16.1.2015; 13.2.2015 PZ: přijímací pohovor se žákem. Internát - příjezd pondělí ráno, odjezd pátek odpoledne. Celodenní strava 72,- Kč
Obchodní akademie Kroměříž
Kroměříž
Střední odborná škola

Informační technologie , Obchodní akademie , Obchodní akademie

DOD: 7. 11. 2014 (13 - 16 hod.), 5. 12. 2014 (9 - 16 hod.), 6. 12. 2014 (9 - 12 hod.), 16. 1. 2015 (9 - 16 hod.), 17. 1. 2015 (9 - 12 hod.), 6. 2. 2015 (13 - 16 hod.), 25. 2. 2015 (13 - 16 hod.)
Mgr. Andrea Hanáková - Jazyková škola AHA
Kroměříž
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka - AJ , Jednoleté studium cizího jazyka - RJ

Denní pomaturitní studium jazyka anglického a ruského, odpolední a večerní kurzy pro studenty, dospělé a děti od 3 let. Přípravné kurzy ke státní maturitě FCE, CAE, Zertifikat Deutsch. Individuální a firemní výuka. Intenzivní kurzy, letní pobytové a příměstské tábory s výukou cizích jazyků. Překlady a tlumočení AJ, NJ, IT, RJ, FJ, ŠJ
Maximum - jazyková agentura
Kroměříž
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka - anglický jazyk , Jednoleté studium cizího jazyka - německý jazyk

Připravujeme na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky - např. FCE, Zertifikat Deutsch. Max. počet 10 studentů ve skupině. Studium vhodné nejen pro čerstvé maturanty. Aktualizované informace na www.maximum-agentura.cz.
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
Kroměříž
Konzervatoř

Hudba , Zpěv

DOD: 18.10. 2014. Škola také pořádá kurzy pro talentované žáky ZUŠ: KM WINDS - interpretační kurzy hry na dechové nástroje - duben, září; KM Strings - interpretační kurzy hry na smyčcové nástroje - květen, říjen; kytarové kurzy - květen. Podrobné informace o kurzech jsou uvedeny na stránkách školy v sekci interpretační kurzy.
Jazyková škola ATHENA s.r.o.
Kroměříž
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka - anglický jazyk , Jednoleté studium cizího jazyka - německý jazyk

DOD: Kdykoliv dle domluvy. Výuka probíhá prezenčně, 4 vyučovací hodiny denně, 20 hodin za týden. Výuku vedou čeští pedagogové a rodilí mluvčí. Škola připravuje studenty k mezinárodním zkouškám FCE, ESOL nebo státní jazykové zkoušce. Zkoušky FCE probíhají přímo ve škole. Škola je zařazena ve vyhlášce č. 322/2005 Sb. MŠMT ČR a výuka splňuje všechny náležitosti řádného denního studia.
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Holešov
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 17. 10. 2014 (14:00 - 18:00), 18. 10. 2014 (9:00 - 11:00), 5.12. 2014 (14:00 - 18:00). Příjímací zkoušky formou testů SCIO.
Gymnázium Kroměříž
Kroměříž
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 5. 12. 2014 (13 - 18 hod.), 6. 12. 2014 (9 - 12 hod.), 16. 1. 2015 (13 - 18 hod.), 17. 1. 2015 (9 - 12 hod.). Bezbariérový přístup.
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Kroměříž
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: První sobota v prosinci - 6.12.2014. Uchazeči s výborným prospěchem mohou být přijati bez PZ na základě pohovoru. Pro nově přijaté žáky nabízíme seznamovací pobyty. V závěru šk.roku organizujeme Projektový týden AG - poznávací zájezdy, jazykové pobyty, sportovní kurzy.