Filtru odpovídá celkem 10 škol
Zvolen okres Kutná Hora Zrušit výběr okresu
Druh školy (5)
Gymnázium , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Vyšší odborná škola , Praktická škola
Obor (48)
Gymnázium , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Elektrikář , Gastronomie , Kadeřník , Kosmetické služby , Kuchař - číšník , Malířské práce , Mechanik elektrotechnik (Mechanik zabezpečovacích systémů) , Podnikání , Pokrývač , Sociální činnost , Strojní mechanik , Truhlář , Veřejnosprávní činnost , Zednické práce , Zedník , Autoelektrikář , Autotronik , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel , Požární ochrana , Prodavač (Operátor skladování) , Provoz a ekonomika dopravy , Cukrář , Klempíř , Opravář zemědělských strojů , Opravářské práce , Podnikání v oborech , Prodavač , Řezník-uzenář , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce , Zahradník , Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika , Informační technologie , Automatizační technika , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Provozní technika , Strojírenství , Technické lyceum , Technický interdisciplinární (výrobní a řídící systémy podniku) , Praktická škola dvouletá

Seznam škol v okrese Kutná Hora

Základní škola a Praktická škola Kutná Hora
Kutná Hora
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: 13.11.2013 a 8.1.2014 Škola je určená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze nsížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku ve zvláštní škole, v pomocné škole, v nižším než devátém ročníku základní školy. Škola je určena chlapcům i dívkám.Budova školy je bezbariérová. Velká nabídka mimoškolní činnosti.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie
Čáslav
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Strojírenství , Technické lyceum , Provozní technika

Vyšší odborná škola

Technický interdisciplinární (výrobní a řídící systémy podniku) , Technický interdisciplinární (Výrobní a řídící systémy podniku)

DOD: 9.11.2013 8-12 hod, 11.12.2013 14-16,30 hod, 15.1.2014 14-16,30 hod. Cena za oběd: 24,-- Kč. VOŠ se zaměřením ekonomickým i technickým. PZ SŠ: prospěch, PZ VOŠ DE: prospěch + pohovor, PZ VOŠ KS praxe + prospěch + pohovor. Služby školy: školní knihovna, centrum celoživotního vzdělávání, studijní a tiskové středisko.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Kutná Hora
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Informační technologie

Vyšší odborná škola

Automatizační technika

DOD:23.10.2013 10-17 hod, 30.11.2013 9-11 hod, 15.1.2014 14-17 hod cena stravy: snídaně 22,- kč, oběd 26,- kč, večeře 26,- kč. Přijímací zkoušky se nekonají, zohledňuje se prospěch ze ZŠ z předmětů: matematika, fyzika, čeština, agličtina.
Střední zemědělská škola
Čáslav
Střední odborná škola

Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Ekonomika a podnikání

DOD: 5.11., 28.11. 2013, 16. 1. 2014. Cena za snídani 18,-Kč, oběd 24,- Kč, večeři 23,- Kč. Ubytování: 900,-- Kč, 1050 Kč (buňky se sociálním zázemím).
Střední odborné učiliště
Čáslav
Střední odborné učiliště

Cukrář , Klempíř , Kuchař-číšník , Opravář zemědělských strojů , Prodavač , Řezník-uzenář , Zahradník , Opravářské práce , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce , Podnikání v oborech

DOD:říjen, listopad 2013. Ubytování na internátě SZeŠ v ceně 900-1050,- Kč, celodenní strvování 65,- Kč,snídaně 18,- Kč, oběd 24,- Kč, večeře 23,- Kč,žáci jsou přijímání po skončení povinné devítileté docházky na základě výsledků vzdělávání v 8. roč. a v pol. 9. roč.odborný výcvik probíhá na pracovištích a dílnách SOU Čáslav, na škole možnost nástavbového studia dvouletého oboru Podnikání - denní forma. Podporované obory stipendii: OZS, OP, ŘU, ZH, ZP, KL.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní, příspěvková organizace
Čáslav
Střední odborná škola

Požární ochrana , Provoz a ekonomika dopravy , Autotronik , Autoelektrikář , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel , Prodavač (Operátor skladování) , Autotronik , Autotronik

DOD:12.11.2014 8-17 hod., 6.12.2014 8-12 hod., 17.1.2015 8-12 hod.
SOŠ a SOU řemesel
Kutná Hora
Střední odborná škola

Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost , Kosmetické služby , Mechanik elektrotechnik (Mechanik zabezpečovacích systémů) , Elektrikář , Kadeřník , Kuchař - číšník , Pokrývač , Strojní mechanik , Truhlář , Zedník , Malířské práce , Zednické práce , Podnikání , Gastronomie , Podnikání

DOD 31.10.2013 a 21.11.2013 od 9,00-16,00 hod, 18.1.2014 od 8,30-11,30 hod, cena za 1 oběd 23 Kč, vlastní jídelna
Gymnázium Jiřího Ortena
Kutná Hora
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD:29.11.2013 od 9.00 do14.00, 30.11.2013 od 9,00 do11,00, kromě uvedeného termínu možnost individuální prohlídky školy tel: 775 325 967 stravování II. stupeň 30,-Kč/den, III. stupeň 32,-- Kč
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická
Čáslav
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD:11.11.2014, 15.1.2015. Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pořádáme přijímací zkoušky "nanečistoů z hudebnostia TV nepovinně v rámci dnů otevřených dveří.Bezvadný zdravotní stav potvrzený lékařem včetně logopedického vyšetření je podmínkou přijetí.Na ostatní obory řediteů přijímací zkoušky nevypisuje.V gymnaziálních oborech 100% úspěšnost u státních i profilových maturit. Ubytování a stravování je zajištěno smluvně u jiných právních subjektů.
Církevní gymnázium sv. Voršily
Kutná Hora
Gymnázium

Gymnázium

DOD 29. a 30. 11. 2013