Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Kutná Hora Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Praktické školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (1)
Praktická škola dvouletá

Seznam praktických škol v okrese Kutná Hora

Základní škola a Praktická škola Kutná Hora
Kutná Hora
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD: 13.11.2013 a 8.1.2014 Škola je určená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze nsížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku ve zvláštní škole, v pomocné škole, v nižším než devátém ročníku základní školy. Škola je určena chlapcům i dívkám.Budova školy je bezbariérová. Velká nabídka mimoškolní činnosti.