Filtru odpovídá celkem 32 škol
Zvolen okres liberec Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Jazyková škola , Střední škola , Vyšší odborná škola , Vysoká škola
Obor (180)
Jednoleté studium cizího jazyka - angličtina , Jednoleté studium cizího jazyka - francouzština , Jednoleté studium cizího jazyka - němčina , Jednoleté studium cizího jazyka - španělština , Gymnázium , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce , Gymnázium - všeobecné studium , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Gymnázium všeobecné , Hotelnictví a turismus , Podnikání , Dlaždičské práce , Malířské a natěračské práce , Obchodní škola , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Provozní služby , Šití oděvů , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zahradnické práce , Zednické práce , Aranžér (Aranžérství, propagace, reklama) , Bezpečnostně právní činnost (Záchranářství a bezpečnost obyvatel) , Čalouník (Uměleckořemeslné a restaurátorské práce v čalounictví) , Dřevařská a nábytkářská výroba , Propagace , Truhlář (PLUS) , Truhlář (Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství) , Stavebnictví , Elektrotechnika (automatizace a sděl. technika) , Elektrotechnika (prům.elektronika, výk.elektronika a řídící systémy) , Informační technologie (programování, webové aplikace a poč. sítě) , Počítačové systémy , Strojírenství (mechatronika) , Strojírenství (počítačová podpora techniky) , Technické lyceum (informatika, multimédia a design) , Oděvnictví , Textilnictví , Autoelektrikář , Autotronik , Dopravní prostředky , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (slaboproud, zabezpečovací systémy) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Mechanik elektrotechnik , Mechanik opravář motorových vozidel , Cukrář , Gastronomie , Gastronomie (nástavba) , Hotelnictví , Kadeřník , Kosmetické služby , Krejčí , Kuchař-číšník (číšník) , Kuchař - číšník (kuchař) , Vlasová kosmetika (nástavba) , Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Kuchař-číšník , Lesní mechanizátor (Hejnice) , Operátor skladování , Opravář zemědělských strojů , Pečovatelské služby , Pekař , Potravinářská výroba , Prodavač , Řezník-uzenář , Rostlinolékařství , Sociální činnost , Strojírenské práce (Technické služby v autoservisu) , Strojní mechanik , Veterinářství , Zahradník , Zedník , Zemědělec - farmář , Zpracovatel dřeva , Veřejnosprávní činnost (zaměření ekonomicé) , Veřejnosprávní činnost (zaměření na cestovní ruch) , Veřejnosprávní činnost (zaměření na mezinárodní vztahy) , Veřejnosprávní činnost (zaměření sociální) , Instalatér , Klempíř , Malíř a lakýrník , Manipulant poštovního provozu a přepravy , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Mechanik seřizovač (pro CNC stroje) , Nástrojař , Provoz a ekonomika dopravy , Strojní mechanik (zámečník) , Strojník silničních strojů , Technická zařízení budov , Tesař , Truhlář , Design interiéru (Architektura a design interiéru) , Modelářství a návrhářství oděvů (fashion design) , Grafický design , Užitá fotografie a média

Podívejte se také na volná pracovní místa liberec

Seznam škol v okrese liberec

Vyšší odborná škola hospodářská, s. r.o.
Liberec
Vyšší odborná škola

Daně a účetnictví , Daně a účetnictví

Stravování a ubytování je možné zprostředkovat.
Technická univeszita v Liberci Fakulta mechatroniky,informatiky a mezioborových studií
Liberec
Vysoká škola

Technická kybernetika , Automatické řízení a inženýrská informatika /meziobor./ , Engineering of Interactive Systems , Informační technologie , Mechatronika , Nanomateriály , Přírodovědné inženýrství , Elektronické informační a řídící systémy , Informační technologie , Informatika a logistika , Nanomateriály

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Liberec
Vysoká škola

Biomedicínská technika , Všeobecná sestra

Technická univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury
Liberec
Vysoká škola

Architektura , Design prostředí , Vizuální komunikace - digitální média , Architektura , Design prostředí , Vizuální komunikace

Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní
Liberec
Vysoká škola

Řízení jakosti , Textilní a oděvní návrhářství , Textilní marketing

DOD se koná v únoru
Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní
Liberec
Vysoká škola

Aplikovaná mechanika , Konstrukce strojů a zařízení , Materiálové inženýrství , Strojírenská technologie , Výrobní systémy a procesy , Inovační inženýrství , Konstrukce strojů a zařízení , Strojní inženýrství

všechny studijní obory jsou akreditovány také v AJ
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Liberec
Vysoká škola

Fyzikální inženýrství , Matematické modely a jejich aplikace , Učitelství pro 1. stupeň základní školy , Aplikovaná fyzika , Historie , Matematické modely a jejich aplikace , Sociální práce , Speciální pedagogika , Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství českého jazyka a literatury , Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství fyziky pro střední školy , Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství informatiky pro střední školy , Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy , Učitelství matematiky pro střední školy , Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ , Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná geografie , Chemie se zaměřením na vzdělávání , Český jazyk a literatura , Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání , Filozofie humanitních věd , Fyzika se zaměřením na vzdělávání , Geografie se zaměřením na vzdělávání /dvouoborové/ , Historie se zaměřením na vzdělávání , Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání , Informatika se zaměřením na vzdělávání , Kulturněhistorická a muzeologická studia , Matematika , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Matematika se zaměřením na vzdělávání , Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání , Pedagogika volného času , Rekreologie , Speciální pedagogika pro vychovatele , Speciální pedagogika předškolního věku , Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání , Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání , Učitelství odborných předmětů

Všechny Bc.obory se zaměřením na vzdělávání stejně navazující učitelské obory je možné studovat pouze ve dvojkombinaci. Kombinace se každoročně zveřejňují. Bezbariérový přístup.
Technická univerzita v Liberci Fakulta ekonomická
Liberec
Vysoká škola

Ekonomická informatika , Manažerská informatika , Podniková ekonomika , Cestovní ruch , Ekonomika a management mezinárodního obchodu , Ekonomika a management služeb , Informační a komunikační management , Manažerská informatika , Podniková ekonomika

Vlastní stravování, bezbariérový vstup
SWALLOW SCHOOL OF ENGLISH s.r.o.
Liberec
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka - angličtina

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 16.-.17. ledna 2015. Ubytování i stravování možno zajistit v Domově mládeže, Zeyerova ul., Truhlářská ul.. Stravovávní v ZŠ Barvířská, U Soudu nebo SPŠSE. Všechny potřebné informace o škole jsou průběžně zveřejňovány na: www.szs-lib.cz. Přijímací zkoušky pro obor Diplomovaná všeobecná sestra se budou konat až 19.6.2014 v prvním kole. Přihlášky pro druhé kolo se budou podávat až do 20.8.2014. Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat dne 2.9.2014. Není tedy uzavřeno přijímací řízení pro školní rok 2014/2015.
Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.
Liberec
Střední škola

Grafický design , Užitá fotografie a média

Akreditovaná umělecká škola se zaměřením na grafický design, užitou fotografii a média, kresbu, malbu, grafický design, web design, fotografii, filmovou tvorbu, počítačovou grafiku. Výtvarné kurzy, exkurze, výstavy, lyžařské kurzy, rodinné prostředí školy a tradicí. Uplatnění absolventů v grafických studiích, tiskárnách, reklamě, TV a další studium na VŠ.
Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.
Liberec
Střední škola

Modelářství a návrhářství oděvů (fashion design)

DOD: 23. října; 6.,8.(so), 20.a 22.(so) listopadu 2014. Maturitní obor Fashion design je jediný v ČR, zaměřený na tvorbu image osobnosti, módní návrhářství, vlasový styling, líčení, modeling. Absolventi obdrží živnostenský list pro podnikání v těchto oborech. Přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2014! Přípravné kurzy na talentové zkoušky od října 2014. Široké uplatnění absolventů.
Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o.
Liberec
Střední škola

Design interiéru (Architektura a design interiéru)

DOD: 23.října; 9.(so), 6.8.(so), 20.a 22.(so) listopadu 2014. Maturitní obor Architektura a design interiéru je zaměřen na navrhování a zařízování interiérů. Absolventi obdrží živnostenský list pro podnikání v tomto oboru. Možnost získat i výuční listv oboru truhlář. Přihlášky ke studiu zasílejte do 30. listopadu 2014! Přípravné kurzy na talentové zkoušky od října 2014. Široké uplatnění absolventů.
Střední škola strojní, stavební a dopravní, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Provoz a ekonomika dopravy , Technická zařízení budov , Autotronik , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Mechanik seřizovač (pro CNC stroje) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Instalatér , Klempíř , Malíř a lakýrník , Manipulant poštovního provozu a přepravy , Nástrojař , Strojní mechanik (zámečník) , Strojník silničních strojů , Tesař , Truhlář , Zedník , Podnikání , Podnikání

DOD: 10.12.2014, 16.1. a 17.1.2015 ve školách Ještědská 358/100 a Letná 90 (dle oboru). Nové obory Strojník silničních strojů a Manipulant poštovního provozu a přepravy. Vlastní domov mládeže, autoškola, svářečská škola, stravování ve školách i dílnách - 31 Kč/oběd, stipendium u pref. oborů, odměny za produktivní práci, pracovní oděv zdarma. Absolventi mají velkou šanci uplatnit se na truhu práce.
Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.
Liberec
Střední škola

Veřejnosprávní činnost (zaměření ekonomicé) , Veřejnosprávní činnost (zaměření na cestovní ruch) , Veřejnosprávní činnost (zaměření na mezinárodní vztahy) , Veřejnosprávní činnost (zaměření sociální)

DOD: 12.12.2014 od 9:00h - 17:00h. Možnost ubytování ve státním domově mládeže.
Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace
Frýdlant
Střední škola

Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Obchodní akademie , Rostlinolékařství , Sociální činnost , Veterinářství , Kuchař-číšník , Lesní mechanizátor (Hejnice) , Operátor skladování , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Prodavač , Řezník-uzenář , Strojní mechanik , Zahradník , Zedník , Zemědělec - farmář , Zpracovatel dřeva , Pečovatelské služby , Potravinářská výroba , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce (Technické služby v autoservisu) , Zednické práce , Podnikání

DOD: Frýdlant Bělíkova, Frýdlant Zámecká, Hejnice Lázeňská - PÁTEK 21.11.2014, 23.1.2015, SOBOTA 22.11.2014, 24.1.2015. Pátek: 10:00 h -16:00 h, sobota 8:30 h - 13:00 h. Návštěva školy je možná kdykoli po telefonické dohodě.
Střední škola gastronomie a služeb, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Hotelnictví , Gastronomie , Kosmetické služby , Cukrář , Kadeřník , Krejčí , Kuchař - číšník (kuchař) , Kuchař-číšník (číšník) , Gastronomie (nástavba) , Vlasová kosmetika (nástavba)

DOD:2.12.214 a 20.1.2015 od 14:00 hodin ve školní restauraci CENTRUM KRÁLŮV HÁJ, Liberec. Každoročně se pořádá GASTRODEN - přehlídka prací žáků gastrooborů, oboru krejčí, kadeřnice a kosmetička. Pro úspěšné absolventy učebních oborů kuchař, číšník a kadeřník organizujeme denní nástavbové studium zakončené maturitou. Pro obor vzdělávání Hotelnictví navíc volitelné předměty FJ, RJ.
Střední škola a Mateřská škola Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Dopravní prostředky , Mechanik elektrotechnik , Autoelektrikář , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (slaboproud, zabezpečovací systémy) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Mechanik opravář motorových vozidel , Autotronik , Mechanik elektrotechnik , Autotronik , Mechanik elektrotechnik

DOD: 5 - 6.12.2014 a 15.1.2015. Uchazeč se ZPS dle vybraných oborů a individ. posouzení. Jediná škola v ČR pro výuku oboru Výtahy. Možnost sportovního vyžití. Jedinečný matur.obor - Dopravní prostředky, vhodné pro záchran. složky, AČR, PČR, logistiku. Obory elektikář slaboproud a silnoproud se stipendijními programy.
Střední průmyslová škola textilní, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Oděvnictví , Textilnictví

DOD: 1.a 19.11.2014; 6.12.2014; 8.a 24.1.2015; 5. a 21.2.2015. Oděvnictví - umělecky zaměřený obor (styling, desing, navrhování a modelování oděvů, módní poradenství, fashion marketing). Textilnictví - technicky a kteativně zaměřený obor (technické textilie, počítačový desing, bytový textil, poradenství v oblasti textilu, textilní technologie).
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace
Liberec
Střední škola

Elektrotechnika (automatizace a sděl. technika) , Elektrotechnika (prům.elektronika, výk.elektronika a řídící systémy) , Informační technologie (programování, webové aplikace a poč. sítě) , Strojírenství (mechatronika) , Strojírenství (počítačová podpora techniky) , Technické lyceum (informatika, multimédia a design) , Počítačové systémy

DOD: úterý 2.12.2014, středa 3.12.2014 a čtvrtek 12.2.2015. Ubytování možné v DM Zeyerova ul. (800 m od školy). Partnerská škola skupiny ČEZ.