Filtru odpovídá celkem 11 škol
Zvolen okres Mělník Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Gymnázium , Střední odborné učiliště
Obor (46)
Přírodovědné lyceum , Zahradnictví , Zahradník , Zahradní a krajinná tvorba , Gymnázium , Obchodní akademie , Ekonomické lyceum , Podnikání , Ekonomika a podnikání , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Mechanik elektrotechnik , Mechanik strojů a zařízení , Obráběč kovů , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Strojní mechanik , Zdravotnický asistent , Analýza potravin , Elekromechanik pro zařízení a přístroje , Chemik , Chemik operátor , Informační technologie , Strojní mechanik (Zámečník) , Dopravní prostředky , Gastronomie , Hotelnictví , Instalatér , Kadeřník , Karosář , Kuchař-číšník , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obchodník , Operátor skladování , Prodavač , Veřejnosprávní činnost , Zedník , Opravář zemědělských strojů , Opravářské práce , Praktická škola dvouletá , Prodavač (Prodavač florista) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zahradnické práce (Floristické práce) , Zemědělec , Stavebnictví

Seznam škol v okrese Mělník

Střední průmyslová škola stavební
Mělník
Střední odborná škola

Stavebnictví

DOD: 18.11.2013 15-16 hod, 32.11.2013 10-12 hod, 22.1.2014 16-17hod. Maturitní obor Stavebnictví připravuje žáky pro praxi i další studium na VŠ. Absolventi najdou po maturitě uplatnění jako technici pro realizaci staveb, rekonstrukce objektů, investiční přípravu staveb a pro admnistrativu státní správy, dále jako projektanti bytových a občanských staveb. Žákům nabízíme zaměření Pozemní stavitelství a Stavitelství a architektonická tvorba. Přijímáme bez přijímacích zokoušek dle kritérií uvedných na webových stránkách školy.
Střední odborné učiliště Liběchov
Liběchov
Střední odborné učiliště

Opravář zemědělských strojů , Prodavač (Prodavač florista) , Zahradník , Zemědělec , Opravářské práce , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zahradnické práce (Floristické práce) , Praktická škola dvouletá

DOD:30.4. a 1. 5.2015, 4. a 5. 12. 2015, 29. a 30. 4. 2016 Učni mají možnost ubytování v DM a celodenní stravování ve školní jídelně, dojíždějící žáci mají možnost obědů, (výběr ze dvou jídel). Svačiny ve školním bufetu. Kromě výučního listu mohou absolventi získat řidičské oprávnění skupiny "B","C" a "T". V oboru "Opravář zemědělských strojů i základní svářečský kurz.. Středočeský kraj poskytuje stipendium u preferovaných oborů - "Zahradník, Zahradnické práce, Zemědělec, Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. Základní podmínkou přijetí je prospěch na ZŠ a zdravotní způsobilost uchazeče.
Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Neratovice
Střední odborná škola

Dopravní prostředky , Hotelnictví , Veřejnosprávní činnost , Gastronomie , Obchodník , Instalatér , Kadeřník , Karosář , Kuchař-číšník , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obráběč kovů , Operátor skladování , Prodavač , Zedník , Veřejnosprávní činnost , Podnikání , Gastronomie , Obchodník , Provozní technika

DOD:29. a 30. 11. 2013 Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka a doložení lékařského potvrzení pro výkon povolání ( kromě 4 letého oboru), slušný průměrný prospěch z 8.třídy a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Žáci oborů službového charakteru musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz. Na obory se přijímací zkoušky nekonají.
Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Kralupy nad Vltavou
Střední odborná škola

Analýza potravin , Informační technologie , Chemik operátor , Mechanik elektrotechnik , Chemik , Elekromechanik pro zařízení a přístroje , Strojní mechanik (Zámečník) , Provozní elektrotechnika

DOD: 14. 11. 2013 a 16. 1. 2014 Škola s padesátiletou tradicí, která se po celou dobu své působnosti věnuje výuce oborů strojních, chemických, elektro a informačních tecjnologií. Škola je zapojena do evropských projektů, v rámci těchto projektů žáci absolvují nekolikatýdenní zahraniční stáže a výuka je zkvalitňována prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií.
Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.
Mělník
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent

DOD: 25. 11. 2013 od 17.00 hod, 18.12.2013 8.00-12.00 hod., 15.01.2014 8.00-12.00 hod.
Integrovaná střední škola technická
Mělník
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Mechanik elektrotechnik , Mechanik strojů a zařízení , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika

DOD: 19.11.2013, 21.1.2014. Škola nabízí nově vybavené počítačové učebny vynikající sportovní zázemí s tělocvičnou, posilovnou a přetlakovou halou.Tato zařízení využívají naši studenti a učňové nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i při odpoleních sportovních aktivitách. V rámci odborného výcviku spolupracuje naše škola s firmami Erwin Junker, a.s. Mělník, Continental, spol. s.r.o. Brandýs nad Labem, ETZ POWER s.r.o., Budyně nad Ohří, VYFIKO s.r.o, Vysoká. V těchto firmách probíhá dle možnosti odborný výcvik učňů a studentů. Naši žáci mají také možnost zúčastňovat se v rámci projektů zahraničních stáží v odborném výcviku. tyto stáže probíhají v Německui.
Gymnázium Jana Palacha, Mělník
Mělník
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 14.1.2014 Škola nabízí studentům nejširší všeobecný základ vzdělání, náročné studium, volitelné předměty a semináře již od druhého ročníku, kvalitní přípradu na všechny typy VŠ, moderní vybavení školy, výuku v odborných učebnách a laboratořích, přístup k rychlému internetu, odborné a poznávací exkurze.
Gymnázium Františka Palackého
Neratovice
Gymnázium

Gymnázium

DOD: Přijímací řízení - škola používá testy SCIO, úspěšnost žáků o studium na VŠ cca 90 % Výběr ze dvou jídel. Bezbariérový přístup.
Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o. p. s.
Neratovice
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Obchodní akademie , Podnikání

DOD: 13.11.2013 a 11.12.2013 a 15.1.2014 Klademe důraz na výuku ekonomických předmětů, ICT a cizách jazyků - angličtina a němčina. Odborné učedny máme plně vybavené. Studensti skládají státní zkoušku z klávesového psaní na klávesnici, jazykové zkoušky, ECDL. Připravujeme studenty na přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ. nabízíme i obory dálkového studia. 3 letý obor Podnikání a 5 letý obor Obchodní akademie. pořádáme zahraniční poznávací zájezdy, adaptační kurzy, turistické kurzy, pro studenty organizujeme návštěvy divadel, zájmové kroužky, atd.
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Kralupy nad Vltavou
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Střední odborná škola

Obchodní akademie

DOD: 20.9.2013, 4.12.2013, úspěšnost přijetí na VŠ: G4 - 90%, G8 - 100%, OA - 73%
Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola
Mělník
Střední odborná škola

Přírodovědné lyceum , Zahradnictví , Zahradník , Zahradnictví , Zahradnictví

Vyšší odborná škola

Zahradní a krajinná tvorba , Zahradní a krajinná tvorba

DOD: VOŠZa a SZaŠ Mělník je největší a nejstarší zahradnickou školou v ČR. Má bohaté zkušenosti se zahraničními kontakty se zahradnickými školami a firmami v Německu, Rakousku a Švýcarsku.