Filtru odpovídá celkem 19 škol
Zvolen okres Mladá Boleslav Zrušit výběr okresu
Druh školy (8)
Gymnázium , Střední odborná škola , Jazyková škola , Vyšší odborná škola , Střední odborné učiliště , Střední škola , Odborné učiliště , Vysoká škola
Obor (64)
Gymnázium , Aranžér , Cukrář , Ekonomika a podnikání , Informační služby , Krejčí , Pekař , Podnikání , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Prodavač , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Finanční řízení , Jednoleté studium cizího jazyka , Hotelnictví , Kadeřník , Kosmetické služby , Sociální činnost , Cestovní ruch , Gastronomie , Kuchař-číšník , Zahradník , Zemědělec - farmář , Autoelektrikář , Elektrikář , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanizace a služby , Operátor skladování , Technické lyceum , Truhlář , Veřejnosprávní činnost , Zedník , Instalatér , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů , Opravářské práce , Strojní mechanik (Zámečník) , Dopravní prostředky , Informační technologie , Strojírenství , Užitá fotografie a média , Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce , Provoz a ekonomika dopravy , Provozní technika , Diplomovaná všeobecná sestra , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent , Autolakýrník , Elektrikář - silnoproud (Elektrikář) , Karosář (Klempíř - karosář) , Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik) , Mechanik opravář motor. vozidel (Automechanik) , Mechanik seřizovač , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Provoz a ekon. dopravy (Průmyslový logistik) , Strojírenské práce (Automontážní práce) , Globální podnikání a finanční řízení podniku , Globální podnikání a marketing , Podniková ekonomika a management obchodu , Podniková ekonomika a management provozu

Seznam škol v okrese Mladá Boleslav

ŠkodaAuto Vysoká škola
Mladá Boleslav
Vysoká škola

Globální podnikání a finanční řízení podniku , Globální podnikání a finanční řízení podniku , Globální podnikání a marketing , Globální podnikání a marketing , Podniková ekonomika a management provozu , Podniková ekonomika a management provozu , Podniková ekonomika a management obchodu , Podniková ekonomika a management obchodu , Podniková ekonomika a management provozu , Podniková ekonomika a management provozu

Sídlo školy: Vzdělávací centrum Na Karmeli, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav Odborná praxe: 5.semestr ve firmě Škoda Auto nebo v rámci koncernu Volkswagen Group
ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod
Mladá Boleslav
Střední odborné učiliště

Provoz a ekon. dopravy (Průmyslový logistik) , Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik) , Mechanik seřizovač , Mechanik strojů a zařízení , Autoelektrikář , Autolakýrník , Elektrikář - silnoproud (Elektrikář) , Karosář (Klempíř - karosář) , Mechanik opravář motor. vozidel (Automechanik) , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník) , Strojírenské práce (Automontážní práce)

DOD: sobota 9.11.2013 a 7.12.2013 od 8,00 do 12,00 hod., sobota 18.1.2014 od 8,00 do 12,00 hod., čtvrtek 13.2.2014 od 12,00 do 17,00 hod. Den pro dívky: 4.12.2013
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 21.11., 5.12.2013 a 9.1.2014 od 14,30 hodin. PZ u denní formy není, u dálkové ano - ČJ + CJ (AJ/NJ), konzultace 1x týdně (8-14,15 hod). Potvrzení PLP na přihlášce. Celodenní stravování 85,- Kč/1 den, cena 1 oběda 28,- Kč. Školní jídelna a domov mládeže jsou v budově školy. Učební obor Ošetřovatel - financován z rozpočtu Středočeského kraje-stipendium 300-500Kč/měsíc, realizace projektů EU-moderní vybavení školy a odb. učeben, zahraniční stáže-Anglie, SRN, SR; praktická výuka Oblastní nemocnice MB, zdravot. a soc. zařízení regionu MB. VOŠ-obor Diplomovaná sestra-školné 3 000 Kč.
Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.
Mladá Boleslav
Střední škola

Gastronomie , Kuchař-číšník , Truhlář , Kuchař - číšník , Gastronomie , Podnikání , Podnikání , Provozní technika

DOD: 9.10.2013, 11.11.2013, 8.1.2014. Naše škola nabízí řadu výhod: menší počet žáků, nadstandardní vybavení či pestré mimoškolní aktivity. Studenti pracují s kvalitnějšími pomůckami, zapojují se do atraktivních projektů a soutěží. Nabízíme spoustu doplňkových činností, úzce spolupracujeme s firmami v regionu, Můžete očekávat individuální přístup pedagogů a častější konzultace.
Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o.
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Obchodní akademie , Provozní technika

DOD: 9. 10. 2013 a 11. 11. 2013
Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Hotelnictví , Provoz a ekonomika dopravy , Kuchař-číšník , Podnikání , Hotelnictví , Provoz a ekonomika dopravy

DOD: 8.11., 9.11.,12.12.2013,16.1.,14.2.,15.2. 2014 Vysoká úspěšnost u maturit, nízký počet žáků ve třídách, důraz na výuku cizích jazyků, praxe ve špičkových hotelích v Praze, stáže v zahraničí, žáci s výborným prospěchem snížené školné, odměny za produktivní práci, finanční bonusy za praxi. Pomaturitní studium-matiruta jen z odborných předmětů. Dálkové studium pro dospělé: výuční obor kuchař-číšník, dvouleté maturitní studium. Konzultace v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne 1-2x v měsíci.
Střední škola fotografická, filmová a televizní o.p.s., odloučené pracoviště Odborné učiliště Kanina
Skalsko
Odborné učiliště

Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce

DOD: téměř kdykoli po předchozí telefonické domluvě, stravování ( 71 Kč/ 1 den ) i ubytování v objektu školy ( platba předem na měsíc s doúčtováním předcházejícího měsíce ), podmínkou přijetí je ukončená povinná školní docházka, učiliště je určeno pro absolventy základních škol praktických a speciálních, při škole je provozována sociální služba osobní asistence.
Střední škola fotografická, filmová a televizní o.p.s.
Skalsko
Střední škola

Užitá fotografie a média

DOD: téměř kdykoliv po telef.domluvě, stravování i ubytování v objektu školy ( platba zpětně za měsíc, podle počtu dní pobytu žáka ve škole). Přijímací zkouška se skládá z prezentace vlastních foto či filmových prací, testu všeobecných kulturních znalostí a pohovoru. Výuka probíhá v destidenních cyklech s mnoha hodinami praxe. Učebnice a drahé profesionální foto a filmové materiály poskytujeme žákům bezplatně.
Střední škola ekonomicko - podnikatelská Spektrum, s.r.o. Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Obchodní akademie , Obchodní akademie , Podnikání , Podnikání

DOD: kdykoli po telefonické domluvě. Naše studium je určeno jak absolventům základní školy: čtyřletý obor 6341M/02 Obchodní akademie zakončený maturitní zkouškou, tak absolventům učebních oborů: nástavbový obor 6441L/51 Podnikání zakončený maturitní zkouškou. Nabízíme kombinovanou a distanční formu studia, studenti pracují samostatně pomocí elerningového programu Moodle, online podpory a online výuky s odborným učitelem.
Střední průmyslová škola
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Dopravní prostředky , Ekonomika a podnikání , Informační technologie , Informační technologie , Strojírenství

DOD: 5. 12. 2013 a 17. 1. 2014 Stravování: vlastní kuchyně v budově školy, výběr ze dvou jídel denně, on-line objednávky, pro ubytované na DM je zajištěno celodenní stravování. Veškerá výuka v budově školy, včetně sportovního vyžití (sportovní areál, tělocvičny, posilovna), možnost zapojení do zájmových kroužků (sportovní, naučné, umělecké), moderní vybavení učeben výpočetní techniky, vlastní dílny, vlastní autoškola, knihovna, kiosek.
Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Loukovec
Střední odborné učiliště

Instalatér , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů , Strojní mechanik (Zámečník) , Opravářské práce

DOD: 19. 10. 2013, 26. 11. 2013, 15. 1. 2014 Vlastní akreditovaná svářečská škola a autoškola ( řidičská oprávnění A1,A,B,C,C+E,T). Vlastní autobusová doprava z Mladé Boleslavi a z Turnova v návaznosti na výuku. Cena oběda 25 Kč, celodenní stravování ( 5 jídel ) 75 Kč/den. Zkrácená forma studia s výučním listem je možná v případě zájmu ve všech oborech vzdělání. Stipendia ve všech oborech, odměna za produktivní práci, příspěvek na jízdné. Individuální i skupinová praxe na pracovištích cca 40 firem v regionu.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Mechanizace a služby , Technické lyceum , Veřejnosprávní činnost , Autoelektrikář , Elektrikář , Mechanik opravář motorových vozidel , Operátor skladování , Truhlář , Zedník , Veřejnosprávní činnost , Podnikání , Podnikání

DOD: 7. 11. 2013,12. 12. 2013 a 9. 1. 2014 v době od 10,00 - 16,00 hodin.. Cena za jeden oběd 29,- Kč, celodenní strava 82,- Kč. U všech učebních i studijních oborů je potřebné potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
Horky nad Jizerou
Střední odborné učiliště

Cestovní ruch , Gastronomie , Cukrář , Kuchař-číšník , Zahradník , Zemědělec - farmář

DOD: 21.11.2013 od 10,00 do 16,00 hod., 5.12.2014 od 12,00 do 16,00 hod. 100 % úspěšnost u maturitních zkoušek. Žádní nezaměstnaní absolventi. Evropská cena kvality, bezplatné stáže do Itálie, Velké Británie, SRN, Rakouska, na Kypr a Slovensko. Stipendia pro žáky. Odměna za produktivní práci. Doprava zajištěna (s příspěvkem Středočeského kraje).Řidičské průkazy. Odborné kurzy. Zájmové kroužky. Škola zapojená do programů Evropské unie pro odborné vzdělávání a oceněná Evropskou cenou kvality a národní Pečetí kvality. Bezproblémové pracovní uplatnění absolventů školy. Odměna za produktivní práci. Autobus z Mladé Boleslavi, Brandýsa nad Labem a Benátek n. J. a zpět v návaznosti na výuku ( úhrada jízdného Středočeským krajem ). Škola se zaměřením na gastronomii, služby, cestovní ruch a zemědělství s vícestupňovým vzděláváním. Škola zapojená do evropských programů pro odborné vzdělávání Leonardo da Vinci a Tandem a projektů EU ( např. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ) s možností bezplatných zahraničních praxí ( SRN, Rakousko, Kypr, Slovensko, Itálie ) až pro jednu pětinu žáků ročně. Škola má statut Cvičné školy pro pedagogickou praxi České zemědělské univerzity v Praze. Kulturní a odborné exkurze, lyžařské a sportovní kurzy. Mimoškolní zájmové činnosti včetně divadelního kroužku a kroužku chovu koní. U oboru Zemědělec - farmář získání řidičského průkazu B, C, T. Barmanský kurz, sommeliérský kurz, baristický kurz, kurzy studené kuchyně, kurzy vykrajování, odborné floristické kurzy, kurzy obsluhy hydraulických mechanismů, aj. Do studijních a učebních oborů jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě studijních výsledků ze ZŠ. Žákům oboru Zemědělec - farmář a Zahradník je poskytována finanční podpora (stipendium) z rozpočtu Středočeského kraje.
Soukromá střední škola MAJA, s. r. o.
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Hotelnictví , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Kosmetické služby , Kadeřník , Kadeřník , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

DOD: 7. 11. 2013, 5. 12. 2013 a 9. 1. 2014 od 8,00 do 17,00 hodin Možnost prac. a stud. stáží financovaných z programu Leonardo. Žákům v rámci odborného výcviku náleží odměna za produktivní práci. Škola pro žáky pořádá lyžařské , sportovní, odborné arekvalifikační kurzy, umožňuje získání řidičského průkazu. Žáci s vyznamenáním platí poloviční školné. Žáci vykonávají praxi ve vlastním školním zařízení - Školička MAJA. Škola pořádá rekvalifikační kurzy pro dospělé.
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Finanční řízení , Finanční řízení

Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

DOD: 5. 12. 2013 od 10,30 do 16,00 hodin; 16. 1. 2014 od 14,00 do 16,00 hodin. Zahrniční praxe žáků 3. ročníku (Anglie, Bezbarierový přístup do školy i po škole, stravování a ubytování na jiné škole, prakticky neomezený přístup žáků k PC a internetu. Úspěšnost maturantů ve společné části maturitní zkoušky ve šk. roce 2010/2011 97,54 % ( neprospěli 3 žáci ze 122 ). Počet přijatých žáků po 2. a 3. kole přijímacího řízení: obor Ekonomické lyceum - 60; obor Obchodní akademie - 59.
Integrovaná střední škola
Mladá Boleslav
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Informační služby , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Aranžér , Cukrář , Krejčí , Pekař , Prodavač , Podnikání , Podnikání

DOD: a další info viz pravidelně aktualizovaný web www.issmb.cz Jsme státní škola = studium zdarma. Najdete u nás klidné a příjemné prostředí. Naším cílem je kvalitní vzdělání moderními metodami. Nabízíme atraktivní studijní a učební obory = výborné uplatnění na trhu práce. V naší škole mohou učni získat nejen výuční list, ale i maturitní vzdělání pod jednou střechou. Další nabídka - barmanské kurzy. Náš domov mládeže je 3 minuty od školy, stravování ve škole. Sídlíme v historickém centru s výbornou dopravní obslužností.
Gymnázium, Mnichovo Hradiště, Studentská 896
Mnichovo Hradiště
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: prosinec 2013; stravování vespolečné budově se základní školou (výběr ze tří jídel); v roce 2013 přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy; možnost integrace zrakově postiženého studenta; na konci června projektový týden; výměnné zájezdy do SRN; sportovní kurzy-podzimní (cykloturistický), zimní (lyžování), jarní (vodácký); návštěvy divadelních představení (večerních i dopoledních a odpoledních pro studenty); možnost profilace (přírodovědná větev, humanitní větev); zapojení do projektů (např. Světová škola); spolupráce s různými organizacemi (např. Člověk v tísni).
Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1
Mladá Boleslav
Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211
Mladá Boleslav
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 26. 11. 2013 a 14. 1. 2014. STRAVOVÁNÍ: cena jednoho obědu 27,-Kč (studenti si vybírají ze dvou jídel). Bezbariérový přístup, vynikající podmínky pro sport. PŘÍPRAVNÉ KURZY: Škola organizuje k PZ - 4leté - test z ČJ, M a OP-SCIO. Max. 20% z celkového počtu přijímaných žáků bude přijato bez zkoušek. O přijetí rozhodne prospěch z výr.vysv. 8. a z pol. 9.roč. ZŠ, aktivity a úspěchy v soutěžích. 8leté - PZ se skládá z testu OP-SCIO, skládají všichni uchazeči.