Filtru odpovídá celkem 15 škol
Zvolen okres Most Zrušit výběr okresu
Druh školy (5)
Gymnázium , Střední odborná škola , Střední škola , Vyšší odborná škola , Praktická škola
Obor (75)
Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) , Gymnázium , Gymnázium se sportovní přípravou , Hotelnictví (GAST - Hotelnictví s turismem) , Obchodní akademie (PRO-CES - programování a cestování, Evropský ekonomický asistent, Sportovní marketing a management) , Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání se zaměřením na účetnictví) , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Stavební provoz , Veřejnosprávní činnost , Informační technologie (Správce informačních systémů) , Sociální činnost (Sociální asistent) , Veřejnosprávní činnost (Právní specializace) , Aranžér (Aranžér) , Čalouník (Čalouník s posílením výuky restaurátorských a dekoratérských prací) , Grafický design (Propagační grafik) , Kadeřník (Kadeřník) , Krejčí (Krejčí) , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Řízení nábytkářské výroby) , Prodavač (Prodavač) , Tesař (Tesař) , Truhlář (Truhlář) , Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) , Ekonomika a podnikání (Podnikatel) , Ekologie a životní prostředí , Ekonomika a podnikání , Gastronomie , Kosmetické služby , Kuchař - číšník (Profilující číšník) , Kuchař - číšník (Profilující kuchař) , Obchodník , Prodavač , Prodavačské práce , Provoz a ekonomika dopravy , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenství (Síťový analytik ve strojírenství) , Strojírenství (Strojírenství s využitím výpočetní techniky) , Technické lyceum , Bezpečnostně právní činnost , Aplikovaná chemie , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Chemik operátor , Informační technologie , Mechanik elektrotechnik , Elektrikář , Elektrotechnika , Chovatelství , Instalatér (Instalatér) , Jezdec a chovatel koní , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanik seřizovač , Montér suchých staveb , Obráběč kovů , Operátor skladování , Stavebnictví , Strojní mechanik , Truhlář , Zednické práce , Zedník , Ekonomické lyceum , Masér sportovní a rekondiční , Obchodní akademie , Ošetřovatel , Pedagogické lyceum , Pedagogika pro asistenty ve školství (*) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost (*) , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra , Firemní ekonomika (*) , Právní asistence (*) , Sociálně právní činnost (*) , Praktická škola dvouletá

Seznam škol v okrese Most

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Most
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena výhradně pro žáky se zdravotním postižením - zrakovým, sluchovým, tělesným a souběžně s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Cena za 1 oběd 30 Kč.
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Most
Střední odborná škola

Pedagogika pro asistenty ve školství (*) , Sociální činnost (*) , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra (*) , Firemní ekonomika (*) , Firemní ekonomika (*) , Právní asistence (*) , Právní asistence (*) , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociálně právní činnost (*) , Sociálně právní činnost (*)

DOD: Budova A + B: výuka oborů SOŠ ve dnech 10.12.2014 (st) a 14.01.2015 (st), výuka oborů VOŠ ve dnech 18.02.2015 (st) a 08.04.2015 (st). Cena za 1 oběd 27 Kč. Přijímací zkoušky: u oborů s textem "??" budou uchazeči konat SCIO testy. U oborů označených * jsou uchazeči přijímáni i ve 2. a 3. kole přijímacího řízení. Další kontaktní osoby: pro SOŠ Mgr. Richard Kropáček (tel. 608 055 139), pro VOŠ Ing. Jitka Hašková (tel. 608 055 138).
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Most
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Chovatelství , Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika , Stavebnictví , Mechanik seřizovač , Elektrikář , Instalatér (Instalatér) , Jezdec a chovatel koní , Mechanik opravář motorových vozidel , Montér suchých staveb , Obráběč kovů , Operátor skladování , Strojní mechanik , Truhlář , Zedník , Zednické práce

DOD: 06.10.2014, 03.11.2014, 08.12.2014, 12.01.2015, 09.02.2015, 01.03.2015. Cena za 1 oběd 24 Kč. Střední škola technická je páteřní školou Ústeckého kraje. Škola má zavedený Integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou budou žáci konat přijímací zkoušky - SCIO testy. Do oborů vzdělání s výučním listem budou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. V průběhu studia škola umožňuje svým žákům získat řidičské oprávnění sk. B a C, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50/1978 Sb., absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů apod. Celodenní stravování ve školní jídelně (snídaně, svačina, oběd s polévkou, svačina, večeře) 1 550 Kč/měsíc. Škola disponuje víceúčelovým sportovním zařízením, které tvoří atletický stadion, fotbalové hřiště s umělým povrchem, tenisová, volejbalová a basketbalová hřiště.
Střední škola EDUCHEM, a.s.
Meziboří
Střední odborná škola

Aplikovaná chemie , Informační technologie , Mechanik elektrotechnik , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Chemik operátor , Mechanik elektrotechnik

DOD: 23.10.2014, 13.11.2014, 11.12.2014 (9:00-17:00 hod.). Cena za 1 oběd 35 Kč. Sídlem školy je příjemná a bezpečná lokalita města Meziboří. Přímo u školy je zastávka autobusové linky MHD, která navazuje na tramvajovou linku na zastávce Litvínov - poliklinika (východ). Prostředí školy rodinného typu je neanonymní a výuka ve škole, společně s doplňkovými aktivitami, rozvíjí všestranně osobnost mladých lidí. Škola je zaměřena na výuku technických oborů a při přípravě žáků spolupracuje s podnikatelskými subjekty v regionu. Mezi nejvýznamnější spolupracující subjekty patří Unipetrol RPA, Česká rafinérská, INELSEV, United Energy a další významní zaměstnavatelé v regionu. Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou odborné praxe u podnikatelských subjektů, exkurze, zahraniční stáže, návštěvy odborně zaměřených výstav a kulturních akcí. Pro absolventy základních škol nabízíme 3 obory čtyřletého studia s maturitní zkouškou a 1 tříletý obor s výučním listem v denním studiu. Základní podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení základní školy. Přijímací zkoušky se nekonají. Maturitní obor Aplikovaná chemie nabízí zaměření na analytickou chemii nebo chemickou technologii. Maturitní obor Mechanik elektrotechnik je zaměřený na elektroniku a žáci se mohou specializovat na automatizaci nebo výpočetní techniku. Oba obory jsou velmi perspektivní z hlediska dalšího pracovního uplatnění absolventů. Absolventi maturitního oboru Informační technologie se uplatní jako operátoři výpočetní techniky, technici IT, správci aplikací, programátoři, tvůrci webových stránek. Učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje je zaměřen na servis elektrických zařízení, opravy a údržbu elektronických přístrojů. Doplňkovou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou sportovní a turistické kurzy. V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit lyžařského, cykloturistického a vodáckého kurzu, vysokohorské turistiky a dalších sportovních aktivit. V rámci těchto aktivit rozšiřují svoje sociální a komunikativní dovednosti, jsou vedeni k zdravému životnímu stylu. Škola pořádá každoročně dny otevřených dveří pod názvem Den techniky a chemie. V jejich rámci jsou otevřeny odborné učebny školy (dílny odborného elektrotechnického výcviku, laboratoř automatizace, chemická laboratoř, výpočetní technika atd.), ve kterých je pro návštěvníky připraven program, kterého se mohou sami aktivně zúčastnit. Mimo dny otevřených dveří můžete školu navštívit po telefonické domluvě. Škola neprovozuje ubytovací zařízení, žáci školy jsou ubytováni v domově mládeže Scholy Humanitas v Litvínově. Další informace naleznete na webových stránkách školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.
Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.
Most
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Ekonomika a podnikání , Veřejnosprávní činnost , Podnikání

DOD : 08.10.2014, 12.11.2014, 10.12.2014, 07.01.2015, 04.02.2015 (vždy od 8:00-17:00 hod.). Škola ctí etický kodex a morální hodnoty občana. Celkovou filozofií a krédem školy je přivést mladého člověka na práh dospělosti připraveného nejen do praxe, ale i do života jako takového. Razíme úctu vůči studentům a studentkám, očekáváme práci, píli, vstřícnost a nadšení se učit. Jsme profesionálním týmem, který se skládá z učitelů odborníků jak v daném oboru, ale i pedagogickém. Jsou mezi nimi profesionálové ze sféry policejní, finanční, ekonomické, novinářské, právní. Jazykové vzdělání rozmanitou nabídkou jazyků. Myslíme i na tělo a psychiku. Nabízíme sebeobranu, bojové sporty, lyžařské a vodácké a turistické pobyty, zahraniční výjezdy. Spolupracujeme s vlivnými osobnostmi nabízených oborů, jak na bázi ČR, tak i EU. Škola dosáhla velmi dobrých výsledků u maturitních zkoušek. Komunikujeme s médii. Jsme držiteli titulu Světová škola. Jsme otevřenou školou, která neustále rozšiřuje své působení a vstupuje do projektů, zabývá se evaluací školy. Nabízíme denní, kombinovanou a nástavbovou formu studia. Existuje velice kladná spolupráce managementu školy, pedagogického sboru, studentstva a rodičů. NOVINKA - Od 1. 9. 2014 nabízíme VŠ studium v kombinované formě na VŠERS obor Bezpečnostně právní, seniorům nabízíme Virtuální Univerzita třetího věku při ČZU. Naše cíle: Student má chodit do školy rád a úspěšně odmaturovat. Absolvent by měl být konkurenceschopný na trhu práce, proto se snažíme do části teoretické vtěsnat maximum praktických dovedností, ale i obměňovat specializace jednotlivých oborů tak, aby kopírovaly potřeby trhu. Absolvent by měl uspět u maturitní zkoušky a v přijímacím řízení na VŠ. Profesionalita, vysoké nároky na kvalitu pedagogického sboru, laskavost, vstřícnost, nekonfliktnost, spolupráce managementu, pedagogů, studentů a rodičů. Výuka probíhá v řadě předmětů prostřednictvím výpočetní techniky e-learning, moodle. Management školy, pedagogický sbor, studenti a rodiče jsou ti, kteří budou neustále usilovat o naplnění vize a cílů školy. Celá škola používá moderní výukové metody, všichni studenti a studentky a celý pedagogický sbor pracuje při výuce s notebooky. Notebooky dodává škola všem ZDARMA. SPECIALIZACE OBORŮ: Ekonomika a podnikání: 1. Podnikatel a internetová ekonomika. 2. Cestovní ruch a průvodcovství. 3. Informační technologie a programování v ekonomice. 4. Finanční, pojišťovací a účetní služby, burzy a makléřství. Bezpečnostně právní činnost: 1. Pracovník - policista PČR, strážník Městské nebo obecní policie, příslušník Vězeňské služby ČR, příslušník Vojenské policie AČR, příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. 2. Pracovník soukromých bezpečnostních služeb a agentur. 3. Pracovník - specialista se zaměřením na expertízu ručního psaní. 4. Pracovník soukromých detektivních a advokátních kanceláří. Veřejnosprávní činnost: 1. Diplomacie a mezinárodní vztahy. 2. Public relations a marketingová komunikace. 3. Právní specialista ve veřejné správě. 4. Informační technologie a programování ve veřejné správě. Podnikatel: obor je určen pro ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu hrozící ztráty zaměstnání, chtějí po vyučení dodělat maturitu. Zákon o PČR, AČR a další vyžadují pro výkon povolání maturitní zkoušku. Tento obor vám umožní tento handicap odstranit. Výuka probíhá každou sobotu. Podmínkou přijetí je výuční list. Odborné předměty: marketing, účetnictví IT, právo, finanční, bankovní, pojišťovací produkty, burzy, management.
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
Most
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Provoz a ekonomika dopravy , Strojírenství (Síťový analytik ve strojírenství) , Strojírenství (Strojírenství s využitím výpočetní techniky) , Technické lyceum , Gastronomie , Kosmetické služby , Obchodník , Kuchař - číšník (Profilující číšník) , Kuchař - číšník (Profilující kuchař) , Prodavač , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby

DOD: 03.12.2014 (10:00-17:00 hod.), 21.01.2015 (13:00-18:00 hod.). Cena za jeden oběd 27 Kč.
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Litvínov
Střední odborná škola

Ekologie a životní prostředí

DOD: 11.11.2014, 03.12.2014, 18.12.2014, 12.01.2015, 27.01.2015. Cena za 1 oběd 29 Kč. Cena 1 600 Kč/měsíc se vztahuje ke stravování celodennímu (pro ubytované). Pro ostatní činí částka stravování cca 580 Kč/měsíc.
Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o.
Most
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Podnikatel)

DOD: ČT 06.11.2014, ČT 11.12.2014, ČT 15.01.2014. Cena za 1 oběd 28 Kč. Školní vzdělávací program: Podnikatel Studijní zaměření: 01 - Řízení firem, 02 - Cestovní ruch, 03 - Sportovní management, 04 - Komerční právo, 05 - Multimediální design.
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace
Litvínov
Střední odborná škola

Grafický design (Propagační grafik) , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (Řízení nábytkářské výroby) , Aranžér (Aranžér) , Čalouník (Čalouník s posílením výuky restaurátorských a dekoratérských prací) , Kadeřník (Kadeřník) , Krejčí (Krejčí) , Prodavač (Prodavač) , Tesař (Tesař) , Truhlář (Truhlář) , Umělecký truhlář a řezbář (Umělecký truhlář) , Podnikání

DOD: 20.11.2014 a 15.01.2015 (8:00-17:00 h). Cena za oběd 26 Kč. Ubytování zajišťujeme na internátu v Litvínově a v Mostě. Areál se nachází v parkovém komplexu nedaleko centra města v budovách teorie, dílen a ateliérů a tělocvičen. Dopravní obslužnost z Teplicka, Chomutovska a Lounska je velmi dobrá. Materiální zázemí je na špičkové úrovni. Akreditováno je vzdělávání dospělých podle zákona č. 179/2006 Sb. Škola má téměř čtyřicetiletou tradici v přípravě budoucích odborníků v oblasti řemesel a služeb. Je veřejnou středně velkou školou zřízenou Ústeckým krajem. Ve škole jsou propojeny tříleté učební obory s navazujícím nástavbovým studiem a příbuzným maturitním oborem. Nosnými obory jsou Truhlář, Tesař, Kadeřník, Prodavač, Aranžér, Čalouník a Krejčí. Tříletý učební obor Umělecký truhlář provozuje škola jako jediná v celé oblasti severozápadních Čech. Špičkově vybavené truhlářské dílny umožňují i výuku na CNC frézce. Vzdělávací nabídku školy doplňují studijní obory s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a nábytkářské výroby a Grafický design. Truhláři, umělečtí truhláři, krejčí, kadeřníci a aranžéři pořádají regionální soutěže a jsou pravidelně velmi úspěšní i v celostátních soutěžích a přehlídkách. Nejnověji jsou součástí areálu ateliéry pro výuku odborných předmětů Grafického designu. Nové počítačové učebny umožňují výuku odborných předmětů a jazyků. Sportovní zázemí tvoří dvě velké tělocvičny, posilovna a venkovní sportoviště. Žáci truhlářských oborů dostávají stipendium od zaměstnavatelů, případně partnerských zaměstnavatelů a žáci oboru čalouník a tesař od zřizovatele školy. Škola je zapojena do několika programů EU a získává pro své žáky pravidelně dotace z evropských fondů na vybavení a výměnné stáže žáků do zahraničí. Zabývá se i dalším vzděláváním dospělých a má akreditaci MŠMT pro vzdělávání dospělých. Velmi důležitý je důraz na odborný růst učitelů. Pro žáky je v době mimo výuku připraven sportovní program, zájmové činnosti v dílnách a mají volný přístup k internetu. Škola zajišťuje obědy, občerstvení i ubytování v Litvínově a v Mostě. Zveme všechny zájemce o studium na Dny otevřených dveří v termínech: 20.11.2014 a 15.01.2015 (8:00-17:00 h). Školu i obory Vám však rádi představíme kdykoliv i mimo termíny těchto dnů.
Střední odborná škola InterDACT s.r.o.
Most
Střední odborná škola

Informační technologie (Správce informačních systémů) , Sociální činnost (Sociální asistent) , Veřejnosprávní činnost (Právní specializace)

DOD: 25.11.2014, 06.12.2014, 09.12.2014, 13.01.2015, 24.01.2015, 17.02.2015. Cena za 1 oběd 59-70 Kč.
Soukromé střední odborné učiliště LIVA s.r.o.
Most
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání se zaměřením na účetnictví) , Veřejnosprávní činnost , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Stavební provoz , Podnikání

DOD: návštěva školy kdykoli v úředních hodinách. Škola nabízí nástavbové maturitní studium v denní a dálkové formě určené pro uchazeče s výučním listem a dále pětileté maturitní dálkové studium pro dospělé se základním vzděláním. Uchazeče s nedokončenou střední školou, případně vyučené, můžeme přijmout i do vyššího ročníku. Při studijním prospěchu s vyznamenáním studují žáci denního studia zdarma, žáci dálkového studia se slevou na školném. Další kontaktní osoba: Ing. et Bc. Tomáš Kučera. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Od 1. 7. 2014 bude škola sídlit díky navázané spolupráci s VŠFS a SOŠ InterDACT v příjemném prostředí na nové adrese: ul. Pionýrů 2708, 434 01 Most (budova B). Připravujeme také úpravu názvu školy: Střední odborná škola LIVA s.r.o. Obědy v kantýně v areálu školy, nápojové a potravinové automaty. WI-FI. Využití moderních technologií. Poznámka k výuce: V dálkové formě studia je výuka organizována jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi 1 × týdně odpoledne 5-6 vyučovacích hodin (pondělí nebo čtvrtek).
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.
Most
Střední odborná škola

Obchodní akademie (PRO-CES - programování a cestování, Evropský ekonomický asistent, Sportovní marketing a management)

DOD: 12.11.2014, 09.12.2014, 15.01.2015, 18.02.2015. Cena za 1 oběd 22 Kč. Studijní zaměření: 1. Cestovní ruch a průvodcovství; 2. Informační technologie a programování; 3. Sportovní marketing a management; 4. Evropský ekonomický asistent. Během studia lze získat certifikáty z IT: ECDL Core, Microsoft Office Specialist, W3Schools - HTML, CSS, PHP, Java skript, školní certifikát ICT Specialista. Škola je plně vybavena prostředky IT. Škola má 3 počítačové učebny, studovnu pro žáky, aulu. V jazykové učebně je žákům k dispozici 17 pracovišť s počítačem, sluchátky a mikrofonem. Obor Obchodní akademie - ŠVP "PRO-CES - programování a cestování, Sport a Unie - Evropský ekonomický asistent, Sportovní marketing a management".
Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.
Most
Střední odborná škola

Hotelnictví (GAST - Hotelnictví s turismem)

DOD: 27.11.2014, 04.12.2014 (vždy 10:00-17:00 hod.). Návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoli. Cena za 1 oběd 25 Kč (stravování zajištěno na ZŠ V. Talicha 1855 v Mostě). Absolvování různých kurzů (studené kuchyně, teplých moučníků, vyřezávání ovoce a zeleniny, sommeliérský, barmanský, karamel, čokoláda, káva, aranžování květin). Po úspěšném absolvování školy lze získat certifikát IES, Europass. Naše škola jako první a dosud jediná v ČR získala certifikaci Recognition of Quality Culinary Education u Světové asociace kuchařů (The World Association of Chefs Societies, WACS). ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ PRAXE PO CELÉ EVROPĚ. NA PRAXI ZÍSKÁVAJÍ ŽÁCI PROFESNÍ DOVEDNOSTI A TAKÉ KAPESNÉ, Z NĚHOŽ SI MOHOU UHRADIT ŠKOLNÉ!!! Zapojení školy do programů Erasmus+, Sokrates, Leonardo da Vinci, Comenius. Jazyky: povinné AJ, NJ, nepovinný kroužek ŠJ, RJ. Výuka oboru 65-42-M/01 Hotelnictví probíhá dle ŠVP GAST - Hotelnictví s turismem. Další kontaktní osoby: katerina.livoncova@bukaschool.cz, zastupce@bukaschool.cz.
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Most
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Gymnázium se sportovní přípravou

Dny otevřených dveří: 12.11.2014, 18.02.2015 pracoviště Most, 12.11.2014 pracoviště Bílina. Cena za 1 oběd 25 Kč. Na přihlášce vyznačit, na které pracoviště se uchazeč hlásí (Most nebo Bílina). Pro Na obor Gymnázium se sportovní přípravou přihlášku odevzdat do 30.11.2014, součástí přijímacího řízení je talentová zkouška. Plánovaný počet žáků přijímaných pro šk. rok 2015/2016: 79-41-K/81 Gymnázium: 30 žáků Most, 30 žáků Bílina 79-41-K/41 Gymnázium: 90 žáků Most, 30 žáků Bílina 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou: 30 žáků Most. Informace pro uchazeče o studium na www.gymmost.cz, www.gymbilina.cz. Kontaktní osoba pro pracoviště Bílina: Mgr. Miroslava Auliková, tel. 417 823 125, e-mail: aulikova@gymbilina.cz Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, je páteřní školou Ústeckého kraje. Jsme moderní dynamická škola. Nový název spojuje dvě pracoviště - Gymnázium v Mostě a Gymnázium v Bílině. Díky sloučení těchto dvou institucí jsme největším gymnáziem v Ústeckém kraji, naši školu navštěvuje více než 800 žáků. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Výuka na gymnáziu probíhá ve třech formách - čtyřleté, osmileté studium a sportovní gymnázium.
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Litvínov
Gymnázium

Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) , Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti)

DOD: 15.11.2012, 17.01.2013 Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově je moderní škola s dlouholetou tradicí, která zaručuje žákům vysokou úroveň všeobecného vzdělání a kvalitní přípravu pro vstup na vysokou školu. Škola nabízí příjemné prostředí, projektovou výuku, odborné a sportovní kurzy, nové metody práce, spolupráci se zahraničními institucemi a řadu dalších zajímavých mimoškolních aktivit.