Filtru odpovídá celkem 14 škol
Zvolen okres Nový Jičín Zrušit výběr okresu
Druh školy (5)
Střední škola , Gymnázium , Jazyková škola , Odborné učiliště , Vyšší odborná škola
Obor (63)
Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání (Business a právo) , Ekonomika a podnikání (Management sportu a zdravý životní styl (MS) a Design a tvorba módních doplňků (DT)) , Informační technologie , Podnikání , Prodavač (Pracovník obchodu) , Reprodukční grafik ( (Grafický design)) , Gymnázium , Elektrikář , Elektrotechnika (zaměření aplikace počítačů) , Cukrář , Gastronomie , Gastronomie (Management v gastronomii) , Hotelnictví (Hotelnictví a lázeňství a Management cestovního ruchu) , Kuchař-číšník , Kuchař - číšník (Kuchař - číšník, Kuchař, Číšník) , Denní jazykové studium jednoleté , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Podnikání (večerní) , Veřejnosprávní činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zahradnické práce , Ošetřovatel , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) , Sociální činnost , Sociální činnost (SČ) , Kadeřník , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Prodavač , Rekondiční a sportovní masér , Výrobce textilií , Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Instalatér , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Stavební práce , Strojní mechanik , Tesař , Truhlář , Zedník , Autoelektrikář , Autolakýrník , Automechanik (Automechanik) , Autotronik , Ekonomika a podnikání ve strojírenství , Karosář , Mechanik seřizovač , Provozní technika , Strojírenství , Strojní mechanik (Zámečník) , Ekonomika a podnikání

Seznam škol v okrese Nový Jičín

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Kopřivnice
Střední škola

Strojírenství , Autotronik , Mechanik seřizovač , Autoelektrikář , Autolakýrník , Automechanik (Automechanik) , Karosář , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník) , Ekonomika a podnikání ve strojírenství , Provozní technika

Vyšší odborná škola

Ekonomika a podnikání , Strojírenství , Ekonomika a podnikání , Strojírenství

DOD: 26. 11. 2013 od 9,00 do 18,00 h a 12. 2. 2014 od 13,00 do 18,00 h. Zájemci mohou navštívit naši školu v rámci dohodnutých exkurzí, příp. "Dne na škole" s možností aktivního zapojení do praktických činností nebo i jednotlivě v jiném předem dohodnutém termínu. Vybrané obory mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny "B" a "C" a učební obor Karosář svářečský průkaz.
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Nový Jičín
Střední škola

Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Mechanik strojů a zařízení , Instalatér , Nástrojař , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Strojní mechanik , Tesař , Truhlář , Zedník , Stavební práce , Podnikání , Podnikání

DOD: pátek 29. listopadu 2013 od 11:00 do 17:00 hodin, v sobotu 30. listopadu 2013 od 8:00 do 13:00 hodin a ve čtvrtek 23. ledna 2014 od 11:00 do 17:00 hodin. Škola s téměř 150-letou tradicí vyniká spoluprací s 50 firmami regionu. Žákům škola vyplácí motivační odměny ve výši 300,- Kč měsíčně - více na www.tznj.cz. U oborů Mechanik strojů a zařízení, Strojní mechanik, Instalatér a Opravář zemědělských strojů nabízí škola svářečské průkazy zdarma. Řidičské průkazy B, T, zdarma u oboru Agropodnikání a Opravářů zemědělských strojů B, T i C zdarma.
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Odry
Střední škola

Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Kadeřník , Prodavač , Rekondiční a sportovní masér , Výrobce textilií , Podnikání , Podnikání

DOD: 12. 12. 2013 a 16. 1. 2014, (10,00 - 16,30). Obory Rekondiční a sportovní masér a Výrobce textilií ve schvalovacím řízení. Obor výrobce textilií zaštiťuje významný regionální zaměstnavatel TONAK a.s. Nový Jičín. Teoretická výuka všech oborů probíhá převážně v Odrách, zařazování na pracoviště odborného výcviku dle dostupnosti z místa bydliště (odloučená pracoviště ve Frenštátě p. R., Kopřivnici, Novém Jičíně a Odrách). Pro nástavbové formy zajištěn bezbariérový přístup, u dálkové formy nástavbového studia konzultace 1 x měsíčně ve 4denních blocích vždy v odpoledních hodinách.
Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.
Studénka
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Podnikání , Podnikání

DOD: 11. 12. 2013, 15. 1. 2014. Obchodní akademie se vyučuje se zaměřením na VT a CR. 4 multimed. uč. a 2 uč. VT, internet pro veřejnost. 60 % úspěšných absolventů pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ. Škola je v centru města. Žáci jsou zapojeni v mezinárodních projektech. Rekval. a jazykové kurzy. Vyznamenaní žáci získávají stipendium. Zahraniční lektor pro AJ.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České
Odry
Střední škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) , Sociální činnost (SČ) , Ošetřovatel , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost

DOD: 1. termín - Čt - 14. 11. 2013 a 2. termín - Čt - 9. 1. 2014. Cena za celodenní stravu 65,- Kč/1 den, cena za 1 oběd 24,- Kč. Bezbariérový přístup ve škole i na domově mládeže. Bližší informace o přijímacím řízení a oborech najdete na www.cssodry.cz. Přijímací řízení - prospěch ZŠ, mimoškolní aktivity, zdravotní způsobilost, u maturitního oboru PL navíc 1 zdatnost z mluvních dovedností, u maturitního oboru PMP navíc 4 zdatnosti z mluvních dovedností, HV, TV a VV, u oborů SČ a O - motivační pohovor.
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Nový Jičín
Odborné učiliště

Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zahradnické práce , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 11.12. 2013, ubytování na DM, Hoblíkova 14, Nový Jičín, 4. lůžkový pokoj - 800,- Kč/měsíčně, 2-3 lůžkový pokoj - 1000,- Kč/měsíčně. Celodenní strava: 100,- Kč, (snídaně, 2x svačina, oběd, večeře). DM - 2.-3. a 4. lůžkové pokoje s vlastní koupelnou a WC, klubovny, televize, připojení na internet, možnost využití tělocvičny školy. Finanční příspěvek na cvičné kuchyně oboru Stravovací a ubytovací služby - 1. ročník 600,- Kč, 2. a 3. ročník 800,- Kč. Finanční příspěvek PrŠ - 1. ročník 1 200,- Kč, 2. ročník 1 500,- Kč, možnost úhrady ve dvou splátkách, Zahradnické práce 1. ročník 600,- Kč., 2. - 3. ročník 800 Kč. Strojírenské práce - 1.ročník 200 Kč, 2.-3. ročník 400 Kč. Obor - Stravovací a ubytovací služby - vybavené cvičné kuchyně, obory Strojírenské práce a Zahradnické práce - vybavené dílny pro odborný výcvik, Praktická škola - speciálně vybavené třídy. Na všechny obory přijímáme absolventy se zkratkou VYU a SVB. Do PrŠ-2 i SVB a do PrŠ-1 pouze PŠD.
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Nový Jičín
Střední škola

Ekonomické lyceum , Informační technologie , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent , Podnikání (večerní)

DOD: 12/2013. Stravování probíhá ve vlastní školní jídelně. Cena jednoho obědu činí 28 Kč. K 31.8.2012 byl zrušen z důvodu nenaplněnosti vlastní DM . Ubytování zprostředkujemet v DM při OŠ a PŠ, Nový Jičín na Hoblíkové ulici. Nabízíme nástavbové studium oboru Podnikání pro VYU, kteří ukončili tříletý učební obor. Studium probíhá 2x týdně v odpol. hod., je ukončeno MZ. Dále nabízíme večerní studium oboru Zdravotnický asistent pro DZŠ. Studium probíhá 2x týdně v odpol. hod., je ukončeno MZ. Pro šk. rok 2013/14 tento obor neotevíráme, až ve šk. roce 2014/15.
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Příbor
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: pátek 29. 11. 2013 od 14,00 do 18,00 hod., sobota 30. 11. 2013 od 9,00 do 12,00 hod. Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání, výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu. Významnou složkou profilu absolventa je připravenost ke studiu na libovolné VŠ, dále počítačová gramotnost a dovednost dorozumět se bez obtíží ve dvou cizích jazycích.
Jazyková škola LIONCENTRUM - Ing. Jan Těšík
Frenštát pod Radhoštěm
Jazyková škola

Denní jazykové studium jednoleté

DOD: kdykoliv po domluvě se sekretariátem, PMS, MAT, ZZ: Cambridgské zkoušky FCE, PET, KET-není povinné, OS: vydané naší školou (certifikát), kurzovné/rok: 21 500,- Kč. Studium na dvou místech - Nový Jičín a Frenštát p. R. Možnost kombinovaného studia (dva jazyky současně). Kurzovné možno uhradit ve splátkách. Denní jazykové studium je nejúčinnějším jazykovým kurzem, který lze v České republice navštěvovat. 20 hodin výuky týdně a téměř 800 za jeden školní rok.
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Frenštát pod Radhoštěm
Střední škola

Hotelnictví (Hotelnictví a lázeňství a Management cestovního ruchu) , Gastronomie , Cukrář , Kuchař - číšník (Kuchař - číšník, Kuchař, Číšník) , Kuchař-číšník , Gastronomie (Management v gastronomii)

DOD: 14. a 15. listopadu 2013, 6. 2. 2014. V oboru Hotelnictví probíhá výuka podle školních vzdělávacích programů Hotelnictví a lázeňství a Management cestovního ruchu. V oboru Kachař-číšník probíhá výuka podle školních vzdělávacích programů Kuchař-číšník, Kuchař a Číšník. Nástavbové studium 65-41-L/51 Gastronomie je určeno pro žáky oboru Kuchař-číšník. Cena celodenního stravování je 85 Kč.
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
Bílovec
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 6. a 7. 12. 2013. Vlastní kuchyň s jídelnou. Spolupráce při výuce s vyučujícími UP Olomouc, VŠB a Ostravské univerzity. Nové odborné učebny přírodovědných předmětů, posilovna, divadelní a hudební zkušebna s nahrávacím studiem, 5 jazykových učeben, vynikající vybavení pro volnočasové aktivity. Vlastní ubytovací zařízení s celotýdením provozem. Fakultní škola PřF UP Olomouc a PdF Ostravské univerzity. Školní psycholog jako zaměstnanec školy. Adaptační, lyžařské a sportovní kurzy, jazykově poznávací zájedzy do Německa, Francie, Anglie a Španělska.
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Frenštát pod Radhoštěm
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Elektrotechnika (zaměření aplikace počítačů) , Informační technologie , Elektrikář

DOD: 21. 11. 2013 a 6. 2. 2014. Multimediální třídy, 9 počítačových učeben, internet, Wi-Fi připojení, tiskárny a kopírky žákům. Elektrotechnik a elektrikář možnost získání § 5 dle vyhl. 50/1978 Sb. Ubytování a stravování ve vlastních zařízeních. Geografické zahraniční exkurze, jazykové zahraniční exkurze, lyžařské a vodácké kurzy, pěvecký sbor Garrendo, divadelní soubor, bufet. Aprobovanost, vysoká úspěšnost přijetí na VŠ.
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Nový Jičín
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Bezbariérový přístup. Posilovna, školní hřiště. Lyžařský a turistický kurz. Multimediální učebny přírodních věd (práce s PASCO čidly), nahrávací studio, počítačové učebny - virtualizace - online přístup ke školním počítačovým učebnám z domácích počítačů, tabletů a mobilů. Pokrytí školy WiFi sítí. Ve čtyřletém studiu jsou první a druhý ročník zaměřeny všeobecně, ve třetím ročníku si volí žáci jeden volitelný předmět a ve čtvrtém ročníku tři volitelné předměty podle nabídky školy. Všichni žáci studují dva cizí jazyky. Vyšší stupeň šestiletého studia je kompatibilní se čtyřletým studiem. Zvolí-li si žáci francouzštinu, pak absolvují vždělávací program s rozšířenou výukou francouzského jazyka. Během studia je možnost přípravy na mezinárodní zkoušky DELF - francouzský jazyk a CAMBRIDGE - anglický jazyk. Školní a studijní agenda (rozvrhy, docházka, omluvy, hodnocení, studijní opory) jsou online.
EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.
Nový Jičín
Střední škola

Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání (Business a právo) , Ekonomika a podnikání (Management sportu a zdravý životní styl (MS) a Design a tvorba módních doplňků (DT)) , Informační technologie , Prodavač (Pracovník obchodu) , Reprodukční grafik ( (Grafický design)) , Podnikání

DOD:13.11.2013, 5.12.2013, po dohodě kdykoliv i o víkendu. Obor Ekon. a podnikání je možno studovat s následujícím zaměřením: Business a právo, Management sportu a zdravý životní styl (MS), Design a tvorba módních doplňků (DT). U těchto oborů probíhá výuka některých odborných předmětů v anglickém. jazyce. Žáci jsou připravováni ke složení mezinárodní zkoušky International Business - English for Business a získání mezinárodního certifikátu.