Filtru odpovídá celkem 13 škol
Zvolen okres Nymburk Zrušit výběr okresu
Druh školy (3)
Gymnázium , Střední škola , Vyšší odborná škola
Obor (48)
Gymnázium , Multimediální tvorba , Hotelnictví , Řízení hotelnictví a turistických služeb , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Praktická škola jednoletá , Cukrář , Kuchař-číšník , Opravářské práce , Podnikání , Stravovací a ubytovací služby , Zahradník , Ekonomika a podnikání , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Elektrotechnika , Klempíř , Malířské a natěračské práce , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Operátor skladování , Opravář zemědělských strojů , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Prodavač , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenství , Strojní mechanik , Zednické práce , Gastronomie , Pekař , Kuchař - číšník (se zaměřením kuchař) , Grafický design , Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design) , Textilní výtvarnictví (Design interiéru a bytových doplňků) , Asistent zubního technika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zubní instrumentářka , Diplomovaný zubní technik , Agropodnikání , Přírodovědné lyceum , Technologie potravin , Veřejnosprávní činnost

Seznam škol v okrese Nymburk

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola, Poděbrady, příspěvková organizace
Poděbrady
Střední škola

Agropodnikání , Přírodovědné lyceum , Technologie potravin , Veřejnosprávní činnost

DOD: 20.11.2013, 4.12.2013, 8.1.2014 (středy) - od 14:00 do 17:00 hodin; 23.11.2013, 11.1.2014 (soboty) - od 9:00 do 12:00 hodin. Žáci jsou přijímáni bez PZ podle výsledků ze základní školy. Možnost ubytování na domově mládeže: 3-lůžkové pokoje s příslušenstvím, stravování celodenní - 74,- Kč/den, cena oběda 28,- Kč. Výborná dopravní dostupnost. Škola není bezbariérová, není uzpůsobena pro ZP a SP žáky. Možnost absolování Inseminačního kurzu a Kurzu ochrany rostlin.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
Nymburk
Střední škola

Asistent zubního technika , Sociální činnost , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zubní instrumentářka , Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Sociální činnost , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaný zubní technik

DOD 14.10.2013, 4.11.2013, 18.11.2013, 13.1.2014. Stravování zajištěno na SOŠ a SOU Nymburk.Cena celodenního stravování je 75,-Kč. U oboru Asistent zubního technika se v rámci přijímacího řízení koná praktická zkouška zručnosti - ZR (kresba, modelace dle předlohy). .
Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stžiště 475
Lysá nad Labem
Střední škola

Grafický design , Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design) , Textilní výtvarnictví (Design interiéru a bytových doplňků) , Podnikání

DOD: 10.10.2013; 19.10.2013; 13.11.2013 - vždy od 14.00 hodin do 18.00 hodin, v sobotu od 10.00 hodin do 13.00 hodin. Talentové zkoušky se konají v lednu 2014. Přihlášky nutno zaslat do 30.11.2013. Pro uchazeče o přijetí na výtvarné obory škola pořádá přípravný kurz před talentovou zkouškou. Podnikání - dálkové nástavbové studium - konzultace 1 x za 14 dní.
Střední odborné učiliště STRAVON spol. s r.o.
Nymburk
Střední škola

Kuchař - číšník (se zaměřením kuchař)

DOD po telefonické domluvě každé 1. pondělí v měsíci. Cena oběda je 24 Kč. Škola je zvlášť vhodná pro žáky se slabým prospěchem, pro žáky s vývojovými poruchami učení a také pro žáky ze speciálních škol.Ve třídách je malý počet žáků, ke každému žákovi přistupujeme individuelně. Škola nabízí barmanský, adaptační, lyžařský a turistický kurz. Učebnice půjčujeme.
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II
Poděbrady
Střední škola

Cukrář , Kuchař-číšník , Pekař , Gastronomie , Cukrář , Kuchař - číšník , Pekař

DOD 13.11.2013, 12.12.2013, 14.1.2014. Žáci se stravují ve středisku prak. vyuč. Labenka, kde též provozují prak. vyuč. Cena za oběd je 29 Kć. Škola zajišťuje kurzy ke zvyšování odbornosti (barmanský, cukrářský, vyřezávání ovoce a zeleniny). Obor Pekař zahrnut do stipendijního programu v rámci Strategie podpory odbor. vzdělávání ve Středočeském kraji. Nabízíme pro maturanty získání výučního listu ve zkráceném ročním studiu. Škola poskytuje ubytování na domově mládeže. .
Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Nymburk
Střední škola

Ekonomika a podnikání , Elektrotechnika , Strojírenství , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Klempíř , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Operátor skladování , Opravář zemědělských strojů , Prodavač , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla , Strojní mechanik , Malířské a natěračské práce , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zednické práce , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika

DOD: 25.11.2013 a 20.1.2014 od 15.15hod. Stravování: cena oběda 25,-Kč. Bufet s celodenním provozem. U vybraných oborů stipendijní program Středočeského kraje. Elektronické žákovské knížky. Roční provozní náklady 500,-Kč na žáka. Dálkové studium probíhá 1x týdně ve čtvrtek 12:45 - 17:50hod. Pomaturitní 1leté studium ve všech nabízených oborech skupiny H (vede k získání výuč. listu). Možnost získání řidič. a svářeč. průk. a jiných kvalifikačních osvědčení. Odborná praxe ve firmách regionu. Ubytování v moder. 2 a 3lůžk. pokojích s WC a koupelnou.
Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4
Městec Králové
Střední škola

Cukrář , Kuchař-číšník , Zahradník , Opravářské práce , Stravovací a ubytovací služby , Podnikání , Podnikání

DOD: 28.11.2013, 19.12.2013, 16.01.2014, 20.02.2014 stravování: oběd 32,-- Kč, večeře 32,-- Kč, snídaně 22,-- Kč
Praktická škola Chotěšice, o.p.s.
Chotěšice
Střední škola

Praktická škola jednoletá

Praktická škola je součástí uceleného komplexu péče o studenty s mentálním postižením v sociálních službách Handicap centra Srdce, o.p.s. V rámci Týdenního stacionáře mají studenti možnost využít týdenního provozu od pondělí do pátku.
Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534
Lysá nad Labem
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie

DOD: po 7. 10. 2013 10.00-16.00 hod., so 7. 12. 2013 9.00-12.00 hod., po 13. 1. 2014 10.00-16.00 hod.Stravování je zajištěno firmou Scolarest v areálu školy. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ. Stěžejní předměty v oboru OA: cizí jazyky, ekonomika, účetnictví, marketing. Stěžejní předměty v oboru EL: cizí jazyky, společenskovědní předměty, zeměpis cest. ruchu. Škola nemá bezbar. přístup.
Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III
Poděbrady
Střední škola

Hotelnictví

Vyšší odborná škola

Řízení hotelnictví a turistických služeb

DOD: HŠ - středa 11.12.2013, VOŠ - středa 12.3.2014 Cena celodenního stravování 1700,- Kč
Gymnázium, Nymburk, Komenského 779
Nymburk
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 22/10/13, 8/1/14, 6/2/14. Přijímací zkoušky pro 8-l studium od agentury SCIO. Studium OZP ano, od 2014/15 i vozíčkáři. Ubytování a stravování v sousední SOŠ a SOU. Vlastní chaty v Rokytnici nad Jizerou - lyžařské výcviky v každém roce studia, kromě prim.
Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Poděbrady
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 27. 11. 2013 (středa); 11. 12. 2013 (středa); 16. 1. 2013 (čtvrtek) - vždy od 14,30 do 17,00 hodin. PZ: osmileté gymnázium - standardizované testy SCIO - ČJ, M, OSP. Čtyřleté gymnázium - bude upřesněno. Škola nabízí i ubytování v internátě SOŠ (cca 20 minut od budovy GJP).
EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií
Poděbrady
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Multimediální tvorba , Gymnázium

DOD: 23.10.2013, 13.11.2013, 7.12.2013, 15.1.2014. Osmileté studium s iPadem zdarma! Obor Multimediální tvorba: digitální fotografie, tvorba videa, PC her, animace, průmyslového designu, filmů a webových stránek, tiskovin. Příprava na vysoké školy uměleckého i technického zaměření. Talentové zkoušky (TZ) na MMT 8. a 15. 1. 2014. Přípravný kurz k TZ . Možnost ubytování.Gymnázium: Nadstandardní výuka ICT i PC aplikací a rozšířené studium jazyků. Možnost maturity z marketingu a managementu, environmentalistiky, techniky ekonomiky CR aj.