Filtru odpovídá celkem 52 škol
Zvolen okres Olomouc Zrušit výběr okresu
Druh školy (7)
Jazyková škola , Vyšší odborná škola , Gymnázium , Vysoká škola , Konzervatoř , Střední škola , Odborné učiliště
Obor (380)
Jednoleté studium cizího jazyka , Charitativní a sociální práce , Sociální a humanitární práce , Gymnázium , Gymnázium (profilace humanitní) , Gymnázium (profilace TV) , Biblická teologie , Katolická teologie , Mezinárodní humanitární a sociální práce , Mezinárodní sociální a humanitární práce , Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika , Praktická teologie , Sociální pedagogika , Spirituální a křesťanská formace dospělých , Systematická teologie a křesťanská filozofie , Teologická studia , Teologické nauky , Teologie a spiritualita zasvěceného života , Učitelství náboženství pro základní školy + Katechetika , Učitelství náboženství pro základní školy + Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství náboženství pro základní školy + Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ , Učitelství náboženství pro základní školy + Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ , Aplikovaná tělesná výchova , Aplikované pohybové aktivity , Fyzioterapie , Management sportu a trenérství , Ochrana obyatelstva , Ochrana obyvatelstva , Rekreologie , Rekreologie - management volného času a rekreace , Rekreologie - pedagogika volného času , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova (pro střední školy) , Tělesná výchova (pro základní školy) , Management zdravotnictví , Ošetřovatelství , Porodní asistentka , Radiologický asistent , Všeobecná sestra , Andragogika , Andragogika v profilaci na personální management , Anglická a americká literatura , Anglická filologie (dvouoborová) , Anglická filologie (jednooborová) , Anglický jazyk , Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii , Angličtina se zaměřením na překlad a tlumočení , Aplikovaná ekonomická studia , Archeologie , Archivnictví , Česká filologie , Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostř , Česká literatura , České dějiny , Český jazyk , Čínská filologie , Čínská filologie (dvouoborová) , Dějiny výtvarných umění , Divadelní věda , Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Contex , Euroculture , Filmová věda , Filozofie , Filozofie (jednooborová) , Francouzská filologie (dvouoborová) , Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii , Germanistická medievistika , Historie , Historie (jednooborová) , Historie - Starší dějiny , Italská filologie (dvouoborová) , Japonská filologie , Japonština pro hospodářskou praxi , Judaistika:Dějiny a kultura Židů , Klinická psychologie , Komunikační studia , Kulturální studia , Kulturní antropologie , Latinská filologie (dvouoborová) , Mediální studia , Muzikologie , Německá filologie , Německá filologie (dvouoborová) , Německá literatura , Německý jazyk , Nizozemská filologie (dvouoborová) , Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk , Nizozemština pro hospodářskou praxi , Obecná jazykověda , Obecná jazykověda a teorie komunikace , Obecná lingvistika a teorie komunikace , Obecné dějiny , Odborná francouzština pro hospodářskou praxi , Odborná ruština pro hospodářskou praxi , Pedagogická psychologie , Politologie , Politologie a evropská studia , Polská filologie (dvouoborová) , Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury , Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast , Pomocné vědy historické

Seznam škol v okrese Olomouc

Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.
Olomouc
Střední škola

Praktická škola dvouletá

Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas
Olomouc
Vyšší odborná škola

Sociální a diakonická práce

Stravování možné ve školní jídelně Střední zdravotnické školy Olomouc. Přijímací řízení formou pohovoru nad motivačním dopisem.
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s.
Uničov
Vyšší odborná škola

Cestovní ruch , Cestovní ruch , Gastronomie a hotelnictví , Gastronomie a hotelnictví

DOD: 6.12.2013 a 17.1.2014. Cena obědů pro studenty: 29 Kč/1 oběd.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3
Olomouc
Střední škola

Elektrotechnika (Počítačové a informační systémy) , Technické lyceum

Vyšší odborná škola

Aplikace výpočetní techniky , Aplikace výpočetní techniky

DOD: 6.12.2013. Stravování (teplé obědy) zajišťuje školní jídelna při SOŠOS Štursova, Olomouc (bližší informace na tel.: 585 208 163). Ubytování je možné na Domově mládeže při SŠP, Rooseveltova 79, Olomouc. Obor Informační technologie - aplikace výpočetní techniky má dvě zaměření: 1. Telekomunikace - je nutná lékařská prohlídka, 2. Ekonomika - není nutná lékařská prohlídka. Délka dálkové formy studia je 3,5 roku.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2
Olomouc
Střední škola

Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zdravotnický záchranář

DOD: sobota 11. ledna 2014.
Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4
Olomouc
Střední škola

Agropodnikání , Zahradnictví , Opravář zemědělských strojů (Mechanik zemědělské techniky - řidič) , Prodavač (Prodavač a aranžér květin) , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Zahradník (Zahradník-florista) , Opravářské práce , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) , Podnikání , Podnikání

DOD: 27. a 28. 11. 2013 (v době konání veletrhu Scholaris), 31. 1. 2014. Obory s písmenem E v názvu oboru jsou určeny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na obor Umělecký kovář a zámečník se podávají přihlášky do 30.11.2013 a v lednu 2014 se konají talentové zkoušky. Informace o oborech podají T. Metz (obory H,E,L) na tel.: 585 206 014 a Z. Štrajtová (obory M) na tel.: 585 205 661.
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4
Olomouc
Střední škola

Praktická škola dvouletá

DOD: 2 x ročně (viz web stránky školy). Škola je určena žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku. Zaměření oboru: ruční práce a příprava pokrmů. Škola připravuje žáky na samostatný život a jednoduché pomocné práce v různých oblastech života. Ke studiu jsou přijímání žáci s různým typem zdravotního znevýhodnění, včetně žáků s více vadami. V prvním ročníku probíhá praktické vyučování ve cvičných prostorách, ve druhém ročníku, podle možností žáků, také v reálných provozech. Škola pořádá pravidelné exkurze a rekondiční pobyty pro žáky.
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Olomouc
Střední škola

Telekomunikace , Mechanik elektrotechnik (Silnoproudá zařízení) , Mechanik elektrotechnik (Výpočetní a elektronické systémy) , Mechanik strojů a zařízení , Elektrikář - silnoproud , Mechanik opravář motorových vozidel (Silniční a kolejová vozidla) , Spojový mechanik , Podnikání , Mechanik elektrotechnik , Podnikání , Elektrikář-silnoproud

DOD: 18. 10. 2013, 27. - 28. 11. 2013, 16. - 17. 1. 2014, návštěva školy je možná kdykoliv během školního roku. Cena jednoho obědu je 28 Kč. Večerní studium probíhá 3x týdně od 14:20 do 18:30 hodin. Nástavbové studium oboru Mechanik elektrotechnik - určeno pro vyučené v elektro oborech. Zkrácená forma studia oboru Elektrikář - silnoproud trvá 1 rok. Škola zajišťuje získání profesní kvalifikace oboru Elektrikář - silnoproud a Specialista obchodu.
Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.
Olomouc
Střední škola

Stavebnictví , Elektrikář-silnoproud , Instalatér , Klempíř , Kominík , Malíř a lakýrník , Podlahář , Sklenář , Strojní mechanik , Tesař , Zedník , Klempířské práce ve stavebnictví , Malířské a natěračské práce , Strojírenské práce , Zednické práce , Podnikání , Stavební provoz

DOD: sobota 7. 12. 2013 v obě od 9:00 do 13:00 hod. nebo kdykoliv po domluvě. Termín podání přihlášek pro nástavbové studium (pouze pro absolventy 3-letých učebních oborů SOU s výučním listem) je 20.3.2014. Dodatečné přijímací řízení na denní i nástavbové studium - do 31.8.2014. Výuka odborného výcviku probíhá v dílnách školy a u odborných firem. Nástavbové studium Podnikání - výuka 1x týdně v odpoledních hodinách. Stravování - automaty na teplé a studené nápoje, jídelní automat.
Střední škola stavební - HORSTAV
Olomouc
Střední škola

Stavebnictví

DOD: 27. a 28.11.2013, 31.1.2014. Přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek; zdarma netbook ke studiu; studijní prospěchová stipendia; nadstandartní vybavení IKT - multimediální učebny; projektování a vizualizace ve 2D/3D; CAD systémy; elektronické učebnice; adaptační a lyžařský kurz; sportovní a kulturní akce; exkurze a praxe u stavebních firem; účast na sportovních, modelářských, projektových a rozpočtářských soutěžích.
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
Olomouc
Střední škola

Technická zařízení budov , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Autoelektrikář , Instalatér , Karosář , Klempíř (Stavební výroba) , Kominík , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motor.vozidel (Automechanik) , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Truhlář , Zedník , Zedník (Obkladač) , Klempířské práce ve stavebnictví , Zednické práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika , Stavební provoz

DOD: 10. a 11.1.2014. Stravování - vlastní školní jídelna, oběd 26 Kč. Možnost pokračovat v maturitním nástavbovém studiu. Možnost získat řidičský průkaz (sk. B,C), svářečský průkaz (plamen, elektrika, CO2, plasty), stipendium KÚ Olomouckého kraje pro obory: Zedník, Obkladač, Kominík, Malíř, Tesař, Strojní mechanik, Klempíř, Truhlář, Zednické práce, Klempířské práce. Odměny za produktivní práci v odborném výcviku. Vydání EUROPASSU pro práci v cizině. Počty přihlášených/přijatých žáků ve školním roce 2013/2014 škola neposkytla. Certifikáty Hospodářské komory ČR za studijní výsledky. Účast na zahraničních stážích a tuzemských exkurzích. Přístup na rychlý internet, bohaté sportovní aktivity: posilovna, sportovní hala, areál kopané, tenis. Účast na středoškolských soutěžích. Možnost dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace Tesař, Zámečník, Zedník, Truhlář, Instalatér apod.
Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53
Olomouc
Střední škola

Polygrafie , Reprodukční grafik pro média , Tiskař na polygrafických strojích

DOD: 7.12.2013 a 18.1.2014. Cena za 1 oběd je 28 Kč. Ubytování je zajištěno na Domově mládeže - SŠ polytechnická, Olomouc. Škola čeká na schválení nového oboru 34-42-M/01 Obalová technika (denní forma studia, 4 roky, ukončeno MT, vhodné pro PŠD).
Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17
Olomouc
Střední škola

Hotelnictví , Cukrář (Cukrář - výroba) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Prodavač (Prodavač a výrobce lahůdek) , Rekondiční a sportovní masér , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Práce ve stravování , Praktická škola dvouletá , Gastronomie (Společné stravování) , Podnikání

Návštěva školy a prohlídka je po domluvě možná kdykoliv. Obory jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je umístěna v městské části Olomouc - Sv. Kopeček. Dobrá dostupnost MHD (autobusová linka č.11), každých 10 min. od hl. nádraží. Teoretická výuka probíhá v Olomouci - Sv. Kopečku, odborný výcvik v restauračních zařízeních města, školních jídelnách a domovech důchodců. Cukráři vykonávají odborný výcvik na odloučeném pracovišti na Trnkově ulici v Olomouci a u fy TOKO v Ol. - Chválkovicích. Žáci dostávají měsíčně odměnu za produktivní práci. Stravování i ubytování žáků je zajištěno. Cena za obědy pro neubytované žáky je 600 Kč/měsíčně.
Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o.
Olomouc
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) , Ekonomika a podnikání (Účetní a daňový specialista) , Grafický design , Scénická a výstavní tvorba (Výstavní tvorba a bytový design) , Gastronomie (Číšník-barman) , Gastronomie (Kuchař) , Obchodník (Internetový obchod) , Obchodník (Realitní makléř) , Aranžér (Florista) , Kuchař-číšník , Kuchař-číšník (Číšník-barman) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Prodavač (Smíšené a průmyslové zboží) , Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) , Ekonomika a podnikání (Účetní a daňový specialista)

Získejte jistotu - vsaďte na kvalitu. DOD: 14.11.2013 a 13.2.2014 ( 9:00 - 17:00 hod.). Po domluvě je kdykoliv možná individuální prohlídka školy. V budově školy je k dispozici školní bufet. Stravování a ubytování zajištěno. Od září 2013 u oboru Obchodník škola nabízí nová atraktivní zaměření. Pro zájemce o studium výtvarných oborů škola nabízí přípravné kurzy. Žáci výtvarných oborů budou přijímáni ke studiu na základě výsledků TZ. Žáci ostatních oborů budou přijímáni na základě výsledků na ZŠ až do naplnění kapacity oboru. Školné s možností splátkového kalendáře, zvýhodnění pro sociálně slabé. Možnost získání profesní kvalifikace jako kvalifikačních předpokladů pro složení závěrečné zkoušky v oboru s VL bez nutnosti absolvovat studium ve škole v oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník nebo v oboru 66-51-H/01 Specialista maloobchodu. Dálkové studium probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách. Škola nabízí kvalitní vzdělání dostupné všem.
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
Olomouc
Střední škola

Aplikovaná chemie , Logistické a finanční služby , Provoz a ekonomika dopravy , Manipulant poštovního provozu a přepravy

DOD: 6.12.2013 a 11.1.2014. Žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy získají zdarma řidičský průkaz skupiny B. Informace o ceně stravy: snídaně 22 Kč, oběd 28 Kč, večeře 29 Kč. Podrobnější informace viz. webové stránky školy.
Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11
Olomouc
Střední škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD. 15.1.2014. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce. Informace o stravném - cena za jeden oběd 26 Kč, celodenní strava 81 Kč.
Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.
Olomouc
Střední škola

Keramická výroba , Zahradnické práce , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: Stravování: svačina ranní 14 Kč/den, oběd 29 Kč/den, svačina odpolední 14 Kč/den, večeře 33 Kč/den.
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49
Olomouc
Střední škola

Strojírenství (Počítačová podpora konstruování) , Strojírenství (Počítačová podpora výroby) , Strojírenství (Průmyslový design) , Strojírenství (Řízení jakosti) , Provozní technika , Strojírenství , Strojírenství

DOD: 27.11. a 28.11.2013 od 8:00 do 17:00 hod. a 11.1.2014 od 9:00 do13:00 hod. Výukový den 14.2.2014 od 8:00 do 12:00 hod.; ples školy 25.1.2014; 9.3.2014 - Krajská soutěž v CAD programování; 30.-31.3.2014 mezinárodní soutěž Autodesk Academia Design 2014. Škola má pro žáky k dispozici wifi připojení, posilovnu, studovnu a bufet. K vysvědčení o maturitní zkoušce absolventi získávají Europass pro práci v cizině, certifikát Hospodářské komory Olomouc za studijní výsledky a certifikát spřátelených firem za výbornou dlouhodobou maturitní práci. Účast na zahraničních stážích a tuzemských exkurzích, středoškolských soutěžích a mezinárodních projektech. Škola zabezpečuje v odpoledních hodinách mimoškolní odbornou činnost.Nabízíme nástavbové studium - pro absolventy strojírenských tříletých oborů s výučním listem v denní i dálkové formě vzdělávání. Zkrácené studium - pro absolventy gymnázií a netechnických středních škol v denní i dálkové formě vzdělávání. Kroužky pro ZŠ: kroužek v CAD programování, kroužek věda kolem nás, kroužek ve školních dílnách.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Uničov
Střední škola

Obchodní akademie (Bankovnictví) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Strojírenství (Počítačová podpora strojírenství) , Strojírenství (Robotika a automatizace) , Mechanik seřizovač , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů (Obsluha NC a CNC strojů) , Opravář zemědělských strojů , Strojní mechanik (Zámečník)

DOD: 9.12.2013, 10.2.2014. Na škole se vyučují čtyřleté maturitní obory a tříleté obory zakončené výučním listem, které jsou vhodné pro hochy i pro dívky. Absolventi školy mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Škola spolupracuje s více než padesáti budoucími zaměstnavateli jejích absolventů. V těchto firmách vykonávají žáci vyšších ročníků provozní praxi. Výuka probíhá v odborných učebnách a veškeré vybavení se přizpůsobuje současným požadavkům. Kvalitní zázemí pro žáky školy dále vytvářejí domov mládeže, vlastní kuchyně s jídelnou (cena obědu pro žáka je 29 Kč), dvě tělocvičny, dvě venkovní hřiště, dvě posilovny a hala s horolezeckou stěnou. Příjemné prostředí a řada mimoškolních aktivit, to jsou hlavní důvody, proč volit studium na SPŠ a SOU Uničov. Škola nabízí autorizované rekvalifikační a vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.
Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.
Uničov
Střední škola

Hotelnictví , Hotelnictví (Agroturistika) , Hotelnictví (Lázeňství) , Hotelnictví (Průvodcovská činnost) , Hotelnictví (Rozšířená výuka cizích jazyků) , Podnikání

DOD: 6.12.2013, 17.1.2014. Ve školním roce 2014/2015 škola plánuje otevření nového studijního oboru "Předškolní a mimoškoní pedagogika".