Filtru odpovídá celkem 26 škol
Zvolen okres Opava Zrušit výběr okresu
Druh školy (9)
Konzervatoř , Vysoká škola , Gymnázium , Jazyková škola , Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Odborné učiliště , Střední odborné učiliště , Praktická škola
Obor (162)
Hudba , Aplikovaná fyzika , Filmové, televizní a fotografické umění a nová média , Filologie , Fyzika , Historické vědy , Informační studia a knihovnictví , Informatika , Sociální politika a sociální práce , Teorie a dějiny literatury , Učitelství pro střední školy , Sociální patologie a prevence , Středoevropská studia , Veřejná správa a regionální politika , Veřejná správa a sociální politika , Všeobecná sestra , Angličtina , Angličtina + Archeologie , Angličtina + Česká literatura , Angličtina + Historie , Angličtina + Italština , Angličtina + Knihovnictví , Angličtina + Muzeologie , Angličtina + Němčina , Angličtina pro školskou praxi , Archeologie , Archeologie + Český jazyk a literatura , Archeologie + Historie , Archeologie + Italština , Archeologie + Knihovnictví , Archeologie + Muzeologie , Archeologie + Němčina , Astrofyzika , Autonomní systémy , Česká literatura , Český jazyk a literatura + Historie , Český jazyk a literatura + Italština , Český jazyk a literatura + Knihovnictví , Český jazyk a literatura + Muzeologie , Český jazyk a literatura + Němčina , Dějiny kultury , Historie , Historie + italština , Historie + Knihovnictví , Historie - muzeologie , Historie + Němčina , Historie - památková péče , Historie se zaměřením na české a československé dějiny , Informační a knihovnická studia , Informační studia se zaměřením na knihovnictví , Informatika a výpočetní technika , Italština + Knihovnictví , Italština + Muzeologie , Knihovnictví , Knihovnictví + Muzeologie , Knihovnictví + Němčina , Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu , Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina) , Kulturní dějiny , Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo , Lázeňství a turismus , Monitorování životního prostředí , Multimediální techniky , Muzeologie + Němčina , Němčina , Němčina + Italština , Němčina pro školskou praxi , Počítačová technika a její aplikace , Středověká archeologie , Teoretická fyzika , Teoretická fyzika a astrofyzika , Tvůrčí fotografie , Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy , Gymnázium , Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - AJ , Agropodnikání , Chemik operátor (Chemik operátor-zaměření na výrobu léčiv) , Podnikání , Přírodovědné lyceum , Zahradník , Zemědělec, farmář , Regionální politika zemědělství a venkova , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací , Geometrie , Geometrie a globální analýza , Matematická analýza , Matematická fyzika , Matematické metody v ekonomice , Matematika , Obecná matematika , Učitelství matematiky pro střední školy , Ekonomické lyceum , Informační technologie , Logistické a finanční služby , Obchodní akademie , Provoz a ekonomika dopravy , Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatel) , Potravinářská výroba - Cukrář , Potravinářské práce - Pekař

Seznam škol v okrese Opava

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace
Velké Heraltice
Odborné učiliště

Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) , Zednické práce , Praktická škola dvouletá

Den otevřených dveří : 4.12. 2014 a 14.1. 2015 a po telefonické domluvě návštěva kdykoliv. Naše zařízení se nachází v příjemném prostředí v zámecké budově v rozsáhlém parku 14 km na trase Opava-Bruntál. Obory Zednické a Zahradnické práce jsou pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkouna ZŠ nebo ZŠ praktické (zvláštní). Praktická škola dvouletá je i pro žáky ZŠ speciální. Stravné : 116,-Kč/den-celodenní, oběd 37,-Kč/den.
Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje 5/361, 746 01 Opava
Opava
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

Obor Praktická škola jednoletá je určen žákům se středním a těžším mentálním postižením, máme zkušenosti i se žáky s kombinovanými vadami ( počet žáků s invalidním vozíkem je limitován personálními a materiálními podmínkami školy ). Školní vzdělávací program PRŠJ je koncipován tak, aby umožnil absolventům získat a upevnit dovednosti potřebné k sebeobsluze, komunikaci v rodině i na veřejnosti atd.
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Vítkov
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Dny otevřených dveří: 27.11.2014 a 8.1. 2015 od 9,00 do 17,00. Součástí výuky jsou domácí i zahraniční exkurze, mezinárodní projekty, adaptační, lyžařské, sportovní kurzy, soutěže a olympiády. Spolupráce s UP Olomouc, VŠB-TU Ostrava. Odborné multimediální učebny, 2 tělocvičny, horolezecká stěna, posilovna, venkovní umělá plocha. Wi-Fi signál, internetová žákovská knížka. Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ je každoročně téměř 100%. Obědy ve vlastní školní jídelně, výběr ze 3 jídel, cena oběda -žáci nižšího gymnázia 24,-Kč, žáci vyššího gymnázia 26 ,-Kč.
SU Opava - studium mimo fakulty
Opava
Vysoká škola

Matematika , Matematika , Matematika , Matematika , Matematika

Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Dny otevřených dveří : 3.12. 2014 (10,00 - 17,00) a 14.1. 2015 (14,00 - 17,00) Stravování zajišťuje jídelna na Rybím trhu, vzdálená cca 3 minuty od budovy školy. Vedle studijních oborů uvedených níže, škola zajišťuje krátkodobý kurz SANITÁŘ. Naši absolventi všech maturitních oborů mají možnost dále studovat na SU v Opavě, OU v Ostravě, UP v Olomouci, atd. v oborech se zdravotnickým zaměřením.
Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace
Vítkov
Střední odborná škola

Karosář , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Opravářské práce , Pečovatelské služby

Den otevřených dveří: 20.11. 2014 a 15.1. 2015 od 8.00 do 16.00 hodin.
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Mechanik seřizovač , Elektrikář - silnoproud , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Šití oděvů , Podnikání , Podnikání

Den otevřených dveří:15.10. 2014, 26.11. 2014, 7.1. a 18.2. 2015.Stravování pro neubytované žáky - hlavní jídlo (oběd)- 28,-Kč, celodenní stravování pro ubytované žáky 82,-Kč/den. Učební obory "E " jsou určeny žákům s poruchami učení, vycházejícím z nižší než 9.třídy a žákům s velmi slabým prospěchem na ZŠ. Pro přijetí ke studiu v E oborech je nutno doložit potvrzení pedagogického centra pro zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Nedoloží-li žák u přihlášky, zajišťujeme sami.
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Grafický desing , Informační technologie , Průmyslový design , Strojírenství , Tvorba hraček a herních předmětů

Den otevřených dveří: středa 15.10. 2014 (umělecké obory), pro všechny obory ve středu 12.11. 2014 a ve středu 18.2. 2015 pro technické obory. Na umělecké obory jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek (proběhnou v termínu od 2.-15.1. 2015), u technických oborů se konají písemné přijímací zkoušky a současně budou žáci přijati dle prospěchu z vybraných předmětů (MAT, FYZ, CJL, Cizí jazyk) za II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy. Stravování a ubytování zajišťujeme ve spolupráci s jinými SŠ města.
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Svazu českých a moravských spotřebních družstev Šilheřovice,s.r.o
Šilheřovice
Střední odborná škola

Analýza potravin , Cestovní ruch , Hotelnictví , Kosmetické služby , Cukrář , Kadeřník , Kuchař-číšník , Gastronomie , Podnikání

Den otevřených dveří: 20.11. 2014 a 14. 1. 2015 od 10:00 do 16:00 hod.. Motivační stipendium: žáci s průměrem 1,00 - neplatí školné, žáci s průměrem do 1,20 platí 50% školného. Žáci 1.ročníku oboru Kuchař-číšník a Cukrář neplatí školné. Vlastní domov mládeže v areálu školy. Stravování: oběd - žák 29,-Kč/den, ubytovaný žák - celodenní stravování - snídaně 12,-Kč/den, oběd 29,-Kč/den, přesnídávka 8,-Kč/den, večeře 21,-Kč/den.
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Hotelnictví , Cukrář , Kadeřník , Kuchař - číšník , Pekař , Prodavač , Řezník - uzenář , Výrobce potravin , Podnikání

Vyšší odborná škola

Rozvoj a řízení regionální turistiky , Řízení hotelového provozu , Rozvoj a řízení regionální turistiky , Řízení hotelového provozu

Den otevřených dveří není pro maturitní a učební obory stejný. Obory Hotelnictví a Cestovní ruch 5.12. 2014 a 9.1. 2015 od 14:00 - 17:00 h. na Tyršově 34, u učebních oborů a maturitních oborů Podnikání se bude konat pouze 4.12. 2014 od 9:00 - 16:00 h. v restauraci a cukrárně Terasa v Opavě, Partyzánská 7. Přijímací zkoušky do maturitních oborů- test z ČJ a M.Pro zájemce uo studium pořádáme přípravné kurzy k PZ. V přijímacím řízení rozhoduje o pořadí výsledek přijímacích zkoušek a průměrný prospěch na ZŠ za 1. a 2. pol. 8.třídy a 1.pol. 9. třídy ze všech předmětů. Z těchto průměrů bude vytvořen konečný průměr ( na dvě desetinná místa ). Uchazeč nesmí být hodnocen známkou 5 z žádného předmětu na vysvědčení. U oboru Hotelnictví požadujeme na přihlášce potvr.lékaře o zdrav.způsobilosti. Do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky. Uchazeči budou přijímáni podle průměrů ze všech předmětů za poslední tři pololetí na ZŠ. U učebních oborů bude požadován zdravotní průkaz a potvrzení zdrav.způsobilosti pro daný obor. Pro přijetí do nástavbového studia je podmínkou úspěšné ukončení učebního oboru avykonání přijímací zkoušky z ČJ, CJ, M. Podrobné informace o kritériích přijímacího řízení budou včas zveřejněny na www.sshsopava.cz. Celodenní stravování na DM 80,-Kč, oběd ve školní jídejně 26,- Kč, 1 lůžkový pokoj 1600,- Kč, 2 lůžkový 1400,-Kč, 3 lůžkový 1300,-Kč. Škola poskytuje stravování i ubytování.
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Geodézie a katastr nemovitostí , Stavebnictví (Pozemní stavitelství a architektura) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství a konstrukce)

Den otevřených dveří: čtvrtek 23.10. 2014 od 16:00, středa 3.12. 2014 od 15:00 a středa 14.1. 2015 od 15:00 hodin. V rámci přijímacího řízení započítáváme výsledky ze ZŠ ( průměrný prospěch a známky z matematiky ) a výsledky přijímacího zkoušky z ČJ a M. Žáci využívají ubytování v Domově mládeže na ulici Slámova, Alšova. Na škole vyučujeme dle oborů programy : AutoCAD, ArchiCAD, Eurocalc, Artlantis, GEUS, Microstation...Naši žáci již tradičně dosahují krásných úspěchů v soutěžích na krajské i celostátní úrovni.
Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace
Opava
Střední odborné učiliště

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Elektrikář , Instalatér , Klempíř , Pokrývač , Tesař , Truhlář , Zedník

Den otevřených dveří: 27.11. 2014 a 15.1. 2015 vždy od 12,00 hod. do 16,00 hod. Cena za oběd: 28,-Kč/den.
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava
Opava
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch) , Ekonomika a podnikání (Ekonom - účetní) , Ekonomika a podnikání (Multimediální tvorba a reklamní tvorba) , Ekonomika a podnikání (Obchodní zástupce) , Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a mediální komunikace) , Veřejnosprávní činnost , Veřejnosprávní činnost , Podnikání , Podnikání

Den otevřených dveří: 26.11. 2014 , 14.1. 2015 a 18.2. 2015. Školu je možno navštívit v kterýkoliv den po předchozí domluvě. Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava je školou s více než dvacetiletou tradicí. Škola pružně reaguje nabídkou oborů na situaci trhu práce. Učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou, včetně multimediálních zařízení. Samozřejmostí je pokrytí WiFi v celé škole. Při výuce využíváme nové IT nástroje. Vytváříme řadu doplňkových aktivit pro žáky. Úspěšnost přijetí uchazečů na VŠ je vysoká. Úspěšnost ustátních maturitních zkoušek byla včetně dálkového studia vyšší než 85%.
Soukromá obchodní akademie Opava , s.r.o.
Opava
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Informatika) , Ekonomika a podnikání (Managment) , Ekonomika a podnikání (Managment) , Ekonomika a podnikání (Wellness) , Obchodní akademie , Obchodní akademie , Podnikání , Podnikání

Soukromá střední škola s 20 letou tradicí. Nabízíme ekonomické obory se zaměřením Mangment obchodního podnikání, Informatiku a počítačový design, Podnikání v oborech lázeňství a wellnes, zakončené maturitní zkouškou, denní, dálkovou i distanční formou vzdělávání. Nabízíme individuální přístup, stipendijní program pro nadané studenty, pro dojíždějící studenty denního studia ubytování zdarma.
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Opava
Gymnázium

Gymnázium

Den otevřených dveří : 9.12. 2014, 13.1. 2015. Výuka dle ŠVP, škola pořádá přípravné kurzy před přijímacími zkouškami, kritéria pro přijetí a aktuální informace k přijímacím zkouškám : viz www (stránka pro uchazeče o studium), během studia pořádáme adaptační kurzy, domácí i zahraniční vzdělávací exkurze, zimní a letní ozdravné pobyty apod., volnočasové aktivity viz web (stránka volnočasové aktivity). Jídelna-výdejna v budově školy, denně výběr ze dvou jídel.
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace
Hlučín
Odborné učiliště

Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatel) , Potravinářská výroba - Cukrář , Prodavačské práce - Prodavač , Stravovací a ubytovací služby - Kuchař , Zednické práce (Zedník) , Potravinářské práce - Pekař , Praktická škola dvouletá

Den otevřených dveří: 11.12. 2014 a 15.1. 2015. Přijímací zkouška se nekoná Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Bezbariérový přístup, speciální pedagogové, možnost vzdělání pro žáky s postižením- ment., sluch., tělesn., více vady, SPU. Stravování ve vlastní školní jídelně přímo v budově. Předpokladem pro přijetí je PŠD, doporučení SPC nebo PPP, zájem o obor, kladný vztah k práci, slušnost a důvěra ve vyučující. Škola nabízí klidné a přátelské prostředí, malý počet žáků ve třídách, individuální přístup, stravování ve vlastní školní jídelně, školní bufet, odměnu žáků za produktivní práci. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a cvičných pracovištích a také na provozovnách soukromých subjektů a smluvních sociálních partnerů. Výuka probíhá v cyklech - týden škola, týden praxe. Mimoškolní aktivity, výlety, exkurze, sportovní a profesní soutěže, sportovně relaxační kurz. Mimoškolní aktivity: výlety, exkurze, sportovní a profesní soutěže, sportovně relaxační kurz. Anglický jazyk je zařazen do výuky pouze u oboru Praktická škola dvouletá.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Informační technologie , Logistické a finanční služby , Obchodní akademie , Provoz a ekonomika dopravy

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Opava
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Den otevřených dveří: 18.11. 2014 a 13.1. 2015 od 15 do 18 hodin. Obědy ve vlastní školní jídelně, výběr ze tří jídel, cena oběda -žáci nižšího gymnázia 23,- Kč, žáci vyššího gymnázia 25,- Kč. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, při přijímacích zkouškách přihlížíme k výsledkům na ZŠ, k výsledkům soutěží. Možnost získání certifikátu z NJ přímo ve škole, připravujeme k certifikátu z AJ a FJ. Školní vzdělávací program Tvořím, tvoříš, tvoříme...., třídy se všeobecným zaměřením a třídy s posílenou výukou jazyků nebo přírodních věd podle zájmu. Školní komplex zahrnuje dvě tělocvičny, hřiště a ekologickou učebnu ve školním dvoře, posilovnu a zrcadlový sál. Široká nabídka kroužků, volitelných a nepovinných předmětů.
Matematický ústav-Slezská univerzita v Opavě
Opava
Vysoká škola

Geometrie a globální analýza , Geometrie a globální analýza , Matematická analýza , Matematická analýza , Geometrie , Matematická analýza , Aplikovaná matematika , Geometrie , Matematická fyzika , Matematika , Učitelství matematiky pro střední školy , Aplikovaná matematika , Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací , Matematické metody v ekonomice , Obecná matematika

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Opava
Střední odborná škola

Agropodnikání , Přírodovědné lyceum , Chemik operátor (Chemik operátor-zaměření na výrobu léčiv) , Zahradník , Zemědělec, farmář , Podnikání

Vyšší odborná škola

Regionální politika zemědělství a venkova

Den otevřených dveří: 10.11. 2014, 10.12. 2014, 10.1. 2015.Maximální prostupnost mezi obory učebními, maturitními, nástavbou, včetně pokračování ve studiu na jedinečné VOŠ. Žáci mohou diferencovaně (dle oboru) zdarma získat řadu řidičských oprávnění (skupiny B, C, T) a osvědčení (svářečský kurz, motorová pila, vysokozdvižný vozík, sklízecí mlátička, lovecký lístek, zbrojní průkaz). Výtečná mezinárodní spolupráce se školami v rámci celé Evropy. Množství projektů. "Škola pro život."