Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Opava Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Praktické školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (1)
Praktická škola jednoletá

Seznam praktických škol v okrese Opava

Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje 5/361, 746 01 Opava
Opava
Praktická škola

Praktická škola jednoletá

Obor Praktická škola jednoletá je určen žákům se středním a těžším mentálním postižením, máme zkušenosti i se žáky s kombinovanými vadami ( počet žáků s invalidním vozíkem je limitován personálními a materiálními podmínkami školy ). Školní vzdělávací program PRŠJ je koncipován tak, aby umožnil absolventům získat a upevnit dovednosti potřebné k sebeobsluze, komunikaci v rodině i na veřejnosti atd.