Filtru odpovídá celkem 75 škol
Zvolen okres Ostrava Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Střední škola , Vyšší odborná škola , Jazyková škola , Gymnázium , Vysoká škola , Konzervatoř
Obor (260)
Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví) , Ekonomika a podnikání (Ekonomika v multimediální sféře) , Ekonomika a podnikání (Sportovní management) , Ošetřovatel , Pedagogické lyceum , Sociální činnost (Sociální, správní a pečovatelská činnost) , Veřejnosprávní činnost , Veřejnosprávní činnost (Diplomatické služby a Public Relations) , Cestovní ruch (Provoz cestovní kanceláře) , Cestovní ruch (Steward v dopravních službách) , Gastronomie (Moderní hotelové služby) , Hotelnictví (Barman - sommeliér) , Hotelnictví (Chef de Cuisine) , Hotelnictví (Moderní hotelové služby) , Kuchař-číšník , Cestovní ruch , Finance, účetnictví, finanční řízení , Informační technologie , Management lidských zdrojů , Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství , Řízení hotelového provozu , Sociální pojišťovnictví , Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou - AJ , Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou - NJ , Jednoletý kurs cizích jazyků s denní výukou - ŠJ , Design interiéru , Grafický design , Grafický design (Animovaný film se základy grafiky) , Průmyslový design , Řezbářství (Design a tvarování dřeva) , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Keramický design) , Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (Umělecké kovářství) , Jednoleté studium cizího jazyka - AJ , Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby , Gymnázium , Fire Protection and Industrial Safety , Požární ochrana a průmyslová bezpečnost , Economic Policy and Administration , Economic Theory , Economics and Management , Ekonomické teorie , Ekonomika a management , Hospodářská politika a správa , System Engineering and Informatics , Systémové inženýrství a informatika , Wirtschaft und Management , Electrical Engineering , Elektrotechnika , Elektrotechnika a informatika , Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika , Informační a komunikační technologie , Information and Communication Technology , Projektování elektrických zařízení , Filologie , Filozofie , Historické vědy , Historische Wissenschaften , Humanitní studia , Obecná teorie a dějiny umění a kultury , Překladatelství a tlumočnictví , Psychologie , Sociální politika a sociální práce , Teorie a dějiny literatury , Učitelství pro střední školy , Fyzika , Geodesy and Cartography , Geodézie a kartografie , Geological Engineering , Geologické inženýrství , Hornictví , Inženýrská ekologie , Management of Industrial Systems , Mineral Raw Materials , Mining , Nerostné suroviny , Physics , Řízení průmyslových systémů , Ošetřovatelství , Porodní asistence , Specializace ve zdravotnictví , Veřejné zdravotnictví , Všeobecné lékařství , Pedagogika , Specializace v pedagogice , Speciální pedagogika , Tělesná výchova a sport , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Aplikovaná fyzika , Aplikovaná informatika , Aplikovaná matematika , Applied Mathemetics , Biologie , Ekologie a ochrana prostředí , Geografie , Chemie , Informatika , Matematika , Social Policy and Social Work , Zdravotně-sociální pracovník

Seznam škol v okrese Ostrava

1 st International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.
Ostrava
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: Termín bude na www.is-ostrava.cz. Výuka v AJ a ČJ, mezinárodní prostředí. Jediná mimopražská škola s možností složení mezinárodně uznávané maturity IB. Partnerské školy v zahraničí, zahraniční pobyty, prům.16 žáků ve třídě, příprava ke studiu na univerzitách v ČR i zahraničí. Školné 8-letý (69000-85000Kč/rok), 4-letý obor (69000Kč/rok). Přípravný kemp před započetím studia. Stravování - výběr z pěti jídel. Moderní studijní literatura v ČJ i AJ. Mimoškolní aktivity (studentský časopis, OSN club, Art, Music, Science, Sport, Drama Club).
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Ostrava
Gymnázium

Gymnázium (Matematika a IT) , Gymnázium (Všeobecné s posílením AJ) , Gymnázium

DOD: 26. 11. 2014; 14. 1. 2015. Jsme kvalitní a úspěšná škola určena pro všechny! Třetina absolventů míří na humanitní obory (vč. práva, ekonomie či jazyků), třetina na techniky (architektura, IT,...), třetina na přírodní obory (lékařství je nejčastější obor absolventů WG). Široká nabídka seminářů, posílená výuka AJ, moderní vybavení, zahraniční exkurze. Česká školní inspekce konstatuje: "Pokrok školy v posledních letech, zvláště v oblastech zapojení do projektů a podpory všestranného rozvoje osobnosti žáků, může sloužit jako příklad dobré praxe."
Vyšší odborná škola SOKRATES, s.r.o.
Ostrava
Vyšší odborná škola

Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru , Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského
Ostrava
Vyšší odborná škola

Mediální komunikace , Mediální komunikace

Úhrada školného ve splátkách.
Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava
Ostrava
Vysoká škola

Ekonomika a management , Ekonomika a management

Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Ostrava
Vysoká škola

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě , Bezpečnostní management (68-06-R/016 Technologie ochrany osob a majetku) , Ekonomika a management (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) , Ekonomika a management (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) , Ekonomika a právo v podnikání , Ekonomika a právo v podnikání (Veřejná správa) , Management v podnikání , Management v podnikání , Podnikání a management v cestovním ruchu (Hotelnictví a cestovní ruch) , Podnikání a management v cestovním ruchu (Hotelnictví a cestovní ruch) , Správa majetku a provoz budov

VŠB - TU Ostrava - studium mimo fakulty
Ostrava
Vysoká škola

Mechatronika , Mechatronika , Nanotechnologie , Mechatronika , Mechatronika , Nanotechnologie

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Ostrava
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Obchodně provozní pracovník) , Strojírenství , Hutník operátor , Mechanik elektrotechnik , Mechanik seřizovač (Mechatronik) , Mechanik seřizovač (Programování a obsluha CNC strojů) , Mechanik strojů a zařízení , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Mechanik opravář motorových vozidel , Modelář , Nástrojař , Obráběč kovů , Slévač , Strojní mechanik , Truhlář , Provozní technika , Provozní technika , Provozní elektrotechnika , Provozní technika

DOD: 12.11.2014, 3.12.2014, 21.01.2015 (středy) od 14:00 do 17:00 hodin a 10.1.2015 (sobota) od 9:00 do 12:00 hodin. Přijímací zkoušky se nekonají. Škola je firemní školou holdingu VÍTKOVICE a.s. Školné se neplatí, žáci mohou pobírat prospěchové stipendium a to až do výše 800 Kč měsíčně. Vybraní žáci preferovaných oborů s dobrými studijními výsledky mohou pobírat stipendium 500 Kč až 2000 Kč měsíčně. Škola má domov mládeže a školní jídelnu, cena oběda je 25 Kč. Pro ubytované žáky je cena snídaně se svačinkou 33 Kč, oběd 25 Kč a večeře 28 Kč.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný zubní technik

DOD: 8.1.2014 + 5.2.2014 + 13.3.2014 od 13.00 do 18.00; PZ -pouze kombinované formy - test - biologie člověka (obor DVS); kurzy pro PZ - ano
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Laboratorní asistent , Nutriční asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

DOD: 6.12.2014, 7.1.2015, 4.2.2015. Ubytování je možno si zajistit v Domově mládeže v Ostravě-Vítkovicích nebo v Ostravě-Hrabůvce (www.dmostrava.cz). Škola nemá bezbariérový přístup. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31.1.2015. U všech studijních oborů se přihlíží k výsledku přijímací zkoušky a k prospěchu ze ZŠ. Výuka probíhá v multimediálních učebnách, odborných učebnách a laboratořích. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na naší vyšší odborné škole zdravotnické.
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Přírodovědné lyceum , Zahradnictví (Exteriéry, interiéry a design) , Prodavač (Prodavač květin - florista) , Zahradník

DOD: 26. 11. 2014 (14.00–17.00 hod.), 15. 12. 2014 (9.00–17.00 hod.) a 7. 1., 21. 1. 2015 (14.00–17.00 hod.). Přírodovědně zaměřená škola, která je trenérskou školou Mendelovy univerzity v Brně, zapojená do UNIV3 a dalších projektů. Odborné exkurze a kurzy, badatelská a projektová výuka, přednášky odborníků přímo ve škole. Škola má vlastní zahradnictví, prodejnu a výukové sbírky. Možný přestup mezi učebními a studijními obory v rámci školy. U studijního oboru Zahradnictví žáci získávají řidičské oprávnění skupiny B zdarma.
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Grafický design (Grafika a animace) , Grafický design (Klasická počítačová grafika) , Grafický design (Kresba a ilustrace) , Průmyslový design , Užitá fotografie a média , Užitá malba , Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

DOD: 27. 9. 2014 (8:00 - 14:00); 12. 11. 2014 (14:00 - 16:00); 13. 11. 2014 (8:30 - 16:00); 20. 11. 2014 (8:00 - 16:00). Termín pro podávání přihlášek: do 30. listopadu 2014. Do přihlášky se uvádí prospěch z posledních dvou uzavřených ročníků ZŠ (7. a 8. třídy), starší uchazeči předloží ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. třídy, vysvědčení z uzavřených ročníků SŠ a potvrzení od lékaře. PZ: kresba hlavy podle živého modelu, malba zátiší, 2 tvůrčí úkoly, 20 ks domácích výtvarných prací, test všeobecných znalostí.
Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o.
Ostrava
Střední škola

Grafický design (Grafická tvorba a interiérový design) , Grafický design (Klasická a počítačová ilustrace) , Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvů a interiéru) , Multimediální tvorba (Multimédia, animace, design)

DOD: V pondělí 3. listopadu a v pátek 14. listopadu, vždy od 08.00 do 18.00 hodin. Možnost individuálních prohlídek i mimo DOD na základě telefonické domluvy. Ubytování a stravování zajišťujeme v jiných školských zařízeních poblíž školy. Talentová zkouška se skládá ze dvou výtvarných úkolů. Žáci se ZPS se posuzují individuálně. Odborná i teoretická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Pořádáme zájezdy do zahraničí, plenéry, výstavy, módní přehlídky, sportovní turnaje atd. Výborná dostupnost MHD.
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Informační technologie (IT) , Telekomunikace (Informační a komunikační technologie - IKT)

DOD: 7.11.-8.11.2014 a 16.1-17.1.2015 Pá od 9:00-18:00, So od 9:00-12:00. IKT–jediný v kraji, zaměřen na počítačovou grafiku, programování, datové sítě (Cisco), telekomunikace, IP Telefonii,optiku a elektroniku. IT–zaměřen na počítačovou grafiku, programování, oper.systémy a datové sítě (Cisco). Kurzy:adaptační,ekologický. Zájezdy:Anglie, Praha. Mezinárodní projekty:CISCO, IT Junior, Erasmus+Junoir Achiewement, Edinburg, EkoEnergie. Školní jídelna,domov mládeže,tělocvična a hřiště v areálu školy.Spolupráce s VŠB, OU a VŠP. Více na stránkách školy.
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Dopravní prostředky (Silniční doprava) , Elektrotechnika , Provoz a ekonomika dopravy , Autotronik , Autoelektrikář , Autolakýrník , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik pro výtahy a zdvihací zařízení) , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Strojní mechanik , Provozní technika , Provozní technika

DOD: 10. a 11. prosince 2014 od 13:00 - 18:00 hod. a 21. a 22. ledna 2015 od 13:00 - 18:00 hod.
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Instalatér , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Zedník (Obkladač) , Malířské a natěračské práce , Strojírenské práce (Strojírenské a zámečnické práce) , Tesařské práce , Truhlářská a čalounická výroba , Zednické práce , Stavební práce , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz

DOD: 14.01.2015 od 14:00 do 18:00 hodin, 14.11.2014 Den řemesel - akce školy
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Cestovní ruch (Služby cestovního ruchu) , Gastronomie (Kuchař, Číšník) , Cukrář ((Cukrář)) , Kuchař-číšník (Číšník) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Kuchař-číšník (Kuchař-číšník) , Kuchař-číšník (Číšník) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Gastronomie (Management v gastronomii) , Gastronomie (Management v gastronomii)

DOD: 10.12.2014, 7. a 14.1.2015 (15-18 h). Cena za oběd ve ŠJ 30,- Kč, lze zajistit i ubytování na DM. DE NA oboru Management v gastronomii je pro absolventy učebních oborů Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník. DA NA tohoto oboru je pro dospělé uchazeče VYU ve výše uvedených oborech, studium formou konzultací 1 x týdně dopoledne (215 konzultací/školní rok). DA studium oborů Kuchař a Číšník je určeno pro DZŠ, 120-140 konzultací dopoledne 1 x týdně.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Ekonomika a podnikání , Fotograf , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Aranžér , Kadeřník , Prodavač , Podnikání , Podnikání

DOD: 11.12.2014 od 9:00 do 17:00 hod., 22.1.2015 od 9:00 do 17:00 hod. SŠ služeb a podnikání je určena žákům, kteří se po absolvování studia chtějí profesně věnovat oborům zaměřeným na služby. Čtyřleté denní studium je ukončené maturitní zkouškou. Tříleté denní studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku formou denního nebo nástavbového studia. Obory Prodavač a Aranžér mají výuku na Polské1543/6 Ostrava-Poruba. Praktické vyučování je na odloučených pracovištích a provozech smluvních obchodních řetězců. Počty přihlášených/přijatých žáků škola neuvedla.
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Informační technologie (*) , Sociální činnost , Cukrář , Kuchař - číšník (Kuchař-číšník - příprava jídel) , Pekař , Pečovatelské služby (*) , Potravinářská výroba (Cukrářské práce*) , Prodavačské práce (*) , Stravovací a ubytovací služby (*) , Zahradnické práce (*) , Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin*) , Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkařské práce *) , Provozní služby (*) , Praktická škola dvouletá (*) , Praktická škola jednoletá (*) , Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)

DOD: 5.12. od 8:30 do 17:00, 6.12.2014 od 8:30 do 12:00, 8.1.,15.1.a 22.1.2015 vždy od 15:00 do 17:00. 1 oběd: 30 Kč, celodenní stravování: 1800 Kč/měs; bezbariérový přístup, ubytování ve vlastním zařízení, sportovní areál, bazén, posilovna. Obory označené hvězdičkou: pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s odborným posudkem z SPC nebo PPP. Vzdělávání je bezplatné, možnost stipendia v oboru Pekař, přezkoušení z profesních kvalifikací oborů Kuchař-číšník-příprava jídel, Cukrář a Pekař. Dálkové studium: každé úterý odpoledne od 12:45 hod.
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.
Klimkovice
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Informatika) , Ekonomika a podnikání (Management) , Ekonomika a podnikání (Wellness) , Ekonomika a podnikání , Ekonomika a podnikání (Management) , Obchodní akademie , Podnikání , Podnikání

Soukromá střední škola s 21 letou tradicí. Nabízíme ekonomické obory* se zaměřením Management obchodního podnikání, Informatiku a počítačový design, Podnikání v oborech lázeňství a wellness, zakončené maturitní zkouškou, denní, dálkovou i distanční formou vzdělávání. Nabízíme individuální přístup, stipendijní program pro nadané studenty.