Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Ostrava Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Vyšší odborná škola
Zvolen obor Cestovní ruch Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Ostrava obor Cestovní ruch

AHOL - Vyšší odborná škola o.p.s.
Ostrava
Vyšší odborná škola

Cestovní ruch , Finance, účetnictví, finanční řízení , Informační technologie , Management lidských zdrojů , Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství , Řízení hotelového provozu , Sociální pojišťovnictví , Cestovní ruch , Finance, účetnictví, finanční řízení , Informační technologie , Management lidských zdrojů , Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství , Řízení hotelového provozu , Sociální pojišťovnictví

DOD: 7. 2. 2014, 7. 3. 2014, Přijímací řízení probíhá formou pohovoru a splnění administrativních náležitostí (podpis smlouvy o vzdělávání, úhrada poloviny ročního školného a předložení maturitního vysvědčení). Škola pořádá kurzy pro studenty, např. Delegát a technický průvodce CK, certifikované kurzy účetnictví apod. V rámci odborné praxe konají vybraní studenti zahraniční praxi v Lodnýně, Řecku atd. Stravování studentů je zabezpečeno v budově školy z naší školní kuchyně. Ubytování je studentům denní formy vzdělávání zajišťováno v nejbližším oklolí jinými subjekty. Dálková forma vzdělávání má stanoveno 110 hodin konzultací za každé výukové období, vždy v pátek až neděli. Ke komunikaci se studenty je využáván moodle, facebook, web školy, kde jim jsou poskytovány informace, studijní opory a on-line přihlašování na zkoušky.