Filtru odpovídá celkem 2 školy
Zvolen okres Ostrava Zrušit výběr okresu
Druh školy (2)
Gymnázium , Střední škola
Zvolen obor Ekonomické lyceum Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Ostrava obor Ekonomické lyceum

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Obchodní akademie

DOD: 24.11.2014 a 19.1.2015. Pořádáme přípravné kurzy k PZ. Nabízíme výuku některých odborných předmětů v AJ; odborné exkurze a přednášky; bohatou nabídku nepovinných a volitelných předmětů; přípravu na jazykové certifikáty EFB a FCE; regionální, celostátní a mezinárodní soutěže; adaptační, lyžařský a sportovně-turistický kurz; poznávací zájezdy do řady evropských zemí; školní časopis; spolupráci se zahraničními partnery a s rodiči žáků. Jsme pořadatelé ostravského veletrhu fiktivních firem a v roce 2015 Mistrovství ČR v grafických disciplínách.
IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.
Ostrava
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Ekonomické lyceum , Pedagogické lyceum , Přírodovědné lyceum , Zdravotnické lyceum , Gymnázium

DOD: 20.1.2015 a 18.2.2015. Škola rodinného typu vyučuje ve dvou školních budovách s odbornými učebnami a 2 tělocvičnami. Třídy s malými počty žáků (10-15) umožňují zvládnutí učiva. Preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, individuálním přístupem k žákům v přátelské atmosféře školy. V rámci výuky jsou zohledňovány specifické poruchy žáků. Žáci v oboru 8-letého gymnázia mají možnost trávit volný čas ve školním klubu IUVENTÍK. Škola nabízí výlety, exkurze, zahraniční jazykové pobyty, lyžařské kurzy. Žáci absolvují v rámci výuky povinné praxe.