Filtru odpovídá celkem 2 školy
Zvolen okres Ostrava Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední škola
Zvolen obor Ekonomika a podnikání Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Ostrava obor Ekonomika a podnikání

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Ekonomika a podnikání , Fotograf , Kosmetické služby , Masér sportovní a rekondiční , Aranžér , Kadeřník , Prodavač , Podnikání , Podnikání

DOD: 11.12.2014 od 9:00 do 17:00 hod., 22.1.2015 od 9:00 do 17:00 hod. SŠ služeb a podnikání je určena žákům, kteří se po absolvování studia chtějí profesně věnovat oborům zaměřeným na služby. Čtyřleté denní studium je ukončené maturitní zkouškou. Tříleté denní studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolventi mají možnost získat maturitní zkoušku formou denního nebo nástavbového studia. Obory Prodavač a Aranžér mají výuku na Polské1543/6 Ostrava-Poruba. Praktické vyučování je na odloučených pracovištích a provozech smluvních obchodních řetězců. Počty přihlášených/přijatých žáků škola neuvedla.
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.
Klimkovice
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Informatika) , Ekonomika a podnikání (Management) , Ekonomika a podnikání (Wellness) , Ekonomika a podnikání , Ekonomika a podnikání (Management) , Obchodní akademie , Podnikání , Podnikání

Soukromá střední škola s 21 letou tradicí. Nabízíme ekonomické obory* se zaměřením Management obchodního podnikání, Informatiku a počítačový design, Podnikání v oborech lázeňství a wellness, zakončené maturitní zkouškou, denní, dálkovou i distanční formou vzdělávání. Nabízíme individuální přístup, stipendijní program pro nadané studenty.