Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Ostrava Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední škola
Zvolen obor Stavebnictví Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Ostrava obor Stavebnictví

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava
Střední škola

Geodézie a katastr nemovitostí , Stavebnictví , Technické lyceum

DOD: 22.11.14 od 9 do 13h; 9.12.14 od 9 - 11 a 13 -17h a 15.1.15 od 13 -17h. Škola využívá 5 učeben VT, jazyk.učebnu a další učebny. Využití internetu i v odpol. hodinách.K dispozici je velká tělocvična, posilovna i venk.hřiště. Lyžařský výcvik, odborné exkurze v ČR i zahraničí, exkurze a pobyty v zemích EU. Obory Stavebnictví a Geodézie spolupracují s odbornými firmami. Škola má vlastní bufet a obědy je možno odebírat ve školní jídelně na sousední SPŠCH. Podmínky přij. řízení budou stanoveny do konce měsíce ledna 2015 a zveřejněny na našem webu.