Filtru odpovídá celkem 36 škol
Zvolen okres Pardubice Zrušit výběr okresu
Druh školy (9)
Gymnázium , Vyšší odborná škola , Střední odborná škola , Jiná, specifická škola , Jazyková škola , Střední odborné učiliště , Konzervatoř , Praktická škola , Vysoká škola
Obor (173)
Ekonomické lyceum (Public relations, média, marketingová komunikace) , Gymnázium , Informační technologie , Masér sportovní a rekondiční (Pracovník v lázeňských a wellness službách a v centrech pro seniory ***ve schval. řízení) , Obchodní akademie , Finance a daně , Ekonomika a podnikání , Jednoleté studium cizího jazyka , Jednoleté studium cizího jazyka - AJ , Gymnázium (8leté) , Mechanik elektrotechnik , Mechanik opravář motorových vozidel , Reprodukční grafik , Reprodukční grafik pro média , Tiskař na polygrafických strojích , Truhlář , Gymnázium (4leté) , Jednoleté studium cizího jazyka - NJ , Hudba , Zpěv , Cukrář , Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) , Kuchař-číšník , Podnikání , Veřejnosprávní činnost , Cestovní ruch , Grafický design , Elektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Provozní elektrotechnika , Instalatér , Kominík , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (budov) , Mechanik plynových zařízení , Technik plynových zařízení a tepelných soustav , Elektrikář - silnoproud , Stavební práce , Tesař , Zedník , Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství , Opravář zemědělských strojů , Strojní mechanik , Praktická škola dvouletá , Gymnázium se sportovní přípravou , Aplikovaná chemie (od 2. ročníku Chemicko-farmaceutická výroba, Farmaceutické substance, Analytická chemie) , Chemik , Kadeřník , Kosmetické služby , Požární ochrana , Průmyslová ekologie (Ekolog specialista - zaměření na životní prostředí) , Elektrotechnika , Sociální práce , Výpočetní technika , Analýza potravin , Prodavač , Technologie potravin , Technologie potravin (Management) , Technologie potravin (Mlynářství a výroba krmiv) , Technologie potravin (Zpracování mouky) , Dlaždičské práce , Kamnář , Malíř a lakýrník , Malířské a natěračské práce , Stavební provoz , Stavebnictví , Strojní mechanik (Zámečník) , Technická zařízení budov , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Autoelektrikář , Autotronik , Dopravní prostředky (Silniční doprava) , Karosář , Mechanik opravář motor.vozidel (Řidič/ka nákladní a autobusové dopravy) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik-údržba a opravy vozidel) , Jezdec a chovatel koní , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent , Aplikovaná informatika v dopravě , Dopravní infrastruktura* , Dopravní management, marketing a informatika , Dopravní management, marketing a logistika , Dopravní prostředky* , Dopravní prostředky a infrastruktura , Dopravní stavitelství , Management, marketing a logistika ve spojích , Provozní spolehlivost dopr. prostř. a infrastrastruktury* , Provozní spolehlivost dopr. prostř. a infrastruktury* , Technologie a management v dopravě a telekomunikacích , Technologie a řízení dopravy , Technologie řízení dopravy* , Analytická chemie , Analýza biologických materiálů , Anorganická a bioanorganická chemie , Anorganická chemie , Anorganická technologie , Anorganické materiály , Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků , Environmentální inženýrství , Farmakochemie a medicinální materiály , Fyzikální chemie , Hodnocení a analýza potravin

Seznam škol v okrese Pardubice

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. Pardubice
Pardubice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD 21. 9. 2011 a leden 2012. Škola je určena pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, k přihlášce je nutné dodat psychologické a lékařské vyšetření (kopie). Škola poskytuje podpůrné terapie (logopedie, fyzioterapie, muzikoterapie, psychorelaxace) a sociální službu "Osobní asistence".
Vyšší odborná škola - Diplomovaný oční technik, s. r. o.
Pardubice
Vyšší odborná škola

Diplomovaný oční optik (Diplomovaný oční technik)

DOD dle individuální domluvy.
Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií
Pardubice
Vysoká škola

Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství , Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech , Porodní asistentka , Radiologický asistent , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotně-sociální pracovník , Zdravotnický záchranář

DOD 13. 1. 2011 od 15,30 hod. U magistrských oborů PZ: ošetřovatelství, chirurgie, vnitřní lékařství. U doktorského studijního programu se koná přijímací zkouška z pohovoru prověřujícího připravenost k samostatné vědecké práci, odborné rozpravy nad projektem disertační práce a cizího jazyka viz. směrnice na www.upce.cz/fzs. Ubytování: 73 - 175Kč/noc; stravování: 30 - 55 Kč/porce. K OZP - NE - Sbírka zákonů č. 96/2004, §3 Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka ods. 1x.
Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování
Pardubice
Vysoká škola

Restaurování a konzervace děl písemné kultury , Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury , Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů , Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita , Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů , Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

Fakulta má sídlo a adresu: Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl. DOD 26. 11. 2010. PZ u bakalářských oborů: TZ, CH, DU. Cena za oběd: 26 Kč
Univerzita Pardubice - Fakulta filozofická
Pardubice
Vysoká škola

Filozofie , Historie , Religionistika , Filozofie , Historie , Religionistika , Filozofie , Kulturní dějiny , Religionistika , Resocializační pedagogika , Sociální antropologie , Učitelství anglického jazyka , AJ pro hospodářskou praxi , Anglický jazyk - specializace v pedagogice , Filozofie , Historicko-literární studia , Humanitní studia , Komunitní studia , Kulturní dějiny , NJ pro hospodářskou praxi , Ochrana hmotných památek (v kombinaci s 71-05-R/021 Historie) , Religionistika , Slavistická studia zemí EU (v kombinaci s 71-05-R/021 Historie) , Sociální antropologie , Spisová a archivní služba

DOD 20. 1. 2011. Cena za oběd 29,- Kč, ostatní jídla 36,- Kč. Cena za ubytování od 2300 Kč.
Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky
Pardubice
Vysoká škola

Informační technologie , Komunikační a řídící technologie , Informační technologie , Komunikační a mikroprocesorová technika , Řízení procesů

DOD 21. ledna 2011
Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko správní
Pardubice
Vysoká škola

Informatika ve veřejné správě , Informatika ve veřejné správě , Management , Management , Regionální a veřejná ekonomie , Regionální a veřejná ekonomie , Ekonomika a management podniku , Ekonomika a management podniku , Ekonomika veřejného sektoru , Ekonomika veřejného sektoru , Informatika ve veřejné správě , Informatika ve veřejné správě , Pojistné inženýrství , Regionální a informační management , Regionální a informační management , Regionální rozvoj , Ekonomika a celní správa , Ekonomika a provoz podniku , Ekonomika a provoz podniku , Ekonomika pro kriminalisty , Informační a bezpečnostní systémy , Informační a bezpečnostní systémy , Informatika ve veřejné správě , Informatika ve veřejné správě , Management ochrany podniku a společnosti , Management ochrany podniku a společnosti , Management podniku , Management podniku , Regionální a informační management , Regionální a informační management , Veřejná ekonomika a správa , Veřejná ekonomika a správa

DOD pátek 14. 1. 2011. Cílem studia na FES je příprava posluchačů pro výkon funkcí ve státní správě a samosprávě, dále pro firmy v průmyslu, obchodu a službách a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak v oblasti informatiky a informačních technologií. Cena za oběd od 29,-Kč. Ubytování od 2300,- Kč. podle typu ubytování.
Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
Pardubice
Vysoká škola

Analytická chemie , Analytická chemie , Anorganická chemie , Anorganická chemie , Anorganická technologie , Anorganická technologie , Chemické inženýrství , Chemické inženýrství , Chemie a technologie anorganických materiálů , Chemie a technologie anorganických materiálů , Environmentální inženýrství , Environmentální inženýrství , Fyzikální chemie , Fyzikální chemie , Organická chemie , Organická chemie , Organická technologie , Organická technologie , Povrchové inženýrství , Povrchové inženýrství , Technologie makromolekulárních látek , Technologie makromolekulárních látek , Řízení a ekonomika podniku , Řízení a ekonomika podniku , Analytická chemie , Analýza biologických materiálů , Anorganická a bioanorganická chemie , Anorganická technologie , Chemické inženýrství , Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů , Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků , Hodnocení a analýza potravin , Inženýrství životního prostředí , Materiálové inženýrství , Ochrana životního prostředí , Organická chemie , Organické povlaky a nátěrové hmoty , Polygrafie , Polygrafie , Technická fyzikální chemie , Technologie organických specialit , Technologie výroby a zpracování polymerů , Teorie a technologie výbušin , Vlákna a textilní chemie , Anorganické materiály , Chemie a technická chemie , Chemie a technická chemie , Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků , Farmakochemie a medicinální materiály , Hodnocení a analýza potravin , Klinická biologie a chemie , Klinická biologie a chemie , Management ochrany životního prostředí , Polygrafie , Polygrafie , Polymerní materiály a kompozity , Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů , Zdravotní laborant

DOD 18. 1. 2011. Absolventi navazujících magisterských stud. programů mohou pokračovat ve čtyřletých doktorských programech (7 stud. programů s 11 obory). Odhad počtu přijímaných do doktorských oborů závisí na kapacitě školicího pracoviště a počtu uchazečů. Část studia probíhá v náročných podmínkách chemických laboratoří. Cena za oběd 40 - 70 Kč.
Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta J. Pernera
Pardubice
Vysoká škola

Dopravní prostředky a infrastruktura , Dopravní prostředky a infrastruktura , Technologie a management v dopravě a telekomunikacích , Technologie a management v dopravě a telekomunikacích , Aplikovaná informatika v dopravě , Dopravní infrastruktura* , Dopravní infrastruktura* , Dopravní management, marketing a logistika , Dopravní management, marketing a logistika , Dopravní prostředky* , Dopravní prostředky* , Dopravní stavitelství , Provozní spolehlivost dopr. prostř. a infrastrastruktury* , Provozní spolehlivost dopr. prostř. a infrastruktury* , Technologie a řízení dopravy , Technologie a řízení dopravy , Dopravní stavitelství* , Dopravní stavitelství * , Aplikovaná informatika v dopravě , Dopravní infrastruktura* , Dopravní infrastruktura* , Dopravní management, marketing a informatika , Dopravní management, marketing a logistika , Dopravní prostředky* , Dopravní prostředky* , Management, marketing a logistika ve spojích , Management, marketing a logistika ve spojích , Provozní spolehlivost dopr. prostř. a infrastruktury* , Provozní spolehlivost dopr. prostř. a infrastruktury* , Technologie a řízení dopravy* , Technologie řízení dopravy*

DOD 13. ledna 2011 *U označených oborů je třeba v přihlášce ke studiu doplnit zaměření, na které se uchazeč hlásí. Informace o oborech najdete na adrese: http://www.upce.cz/dfjp/studium/bakalarske/prehled.html. Uchazeč si může podat pouze jednu přihlášku na jeden studijní program. Oběd 40-70 Kč + doplňkový prodej. Ubytování 2-3 tis. Kč/měs.
Střední zdravotnická škola Pardubice
Pardubice
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent

DOD 8. 12. 2011 15-17 hod., 14. 1. 2012 9-11 hod. Škola disponuje moderními učebnami, vč. odborných. Seznamovací kurz, sportovní kurzy, masérský kurz, projekt Zdravá škola, školní psycholog, mimoškolní akce se zdravotnickou, sportovní a kulturní tematikou. Absolventi oboru Zdravotnický asistent získávají europass - dodatek k osvědčení. Praktické vyučování probíhá v Krajské nemocnici Pardubice a Dětském centru Veská.
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem
Střední odborné učiliště

Jezdec a chovatel koní

DOD: 11.11.2011 od 10 hod., 10. 2. 2012 od 10 hod. nebo kdykoliv den po telefonické domluvě. Ojedinělé komplexní vzdělávací zařízení připravuje žáky pro práci v chovu koní a uplatnění ve všech jezdeckých disciplínách. Odborný výcvik je zajišťován především ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem a dalšími špičkovými chovateli koní. Celodenní stravování 51 Kč/den. Všichni žáci jsou ubytování v domově mládeže v areálu školy.
Střední škola automobilní Holice
Holice
Střední odborná škola

Dopravní prostředky (Silniční doprava) , Autotronik , Autoelektrikář , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik-údržba a opravy vozidel) , Mechanik opravář motor.vozidel (Řidič/ka nákladní a autobusové dopravy)

DOD 26. 11. 2011 (8-12hod.),10. 12. 2011 (8-12 hod.),13. 1. 2012 (12-16 hod.),17. 2. 2012 (12-16 hod.).Den zručnosti pro žáky ZŠ 20.10.2011. Celodenní strav. 1500. U oborů Dopravní rostředky, Autotronik, Automechanik, Autoelektrikář - zdarma ŘP B,C, u oboru Karosář ŘP B a svářečský průkaz. 2letý obor Mechanik-řidič možnost získat prof. průkaz, určen pro vyučené i maturanty. Praktické stáže ve Francii, Maďarsku, Rakousku, Slovensku, Finsku a v Číně.
Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Rybitví
Střední odborné učiliště

Stavebnictví , Technická zařízení budov , Kamnář , Malíř a lakýrník , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Truhlář , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Zedník , Dlaždičské práce , Malířské a natěračské práce , Stavební provoz , Stavebnictví , Stavebnictví

DOD 4. 11. 2011 10-18 hod., 5. 11. 2011 9-12 hod., 6. 1. 2012 10-18 hod., 7. 1. 2012 9-12 hod. Doprava žáků školními autobusy ke škole. Učební obory vzdělání bez přijímacích zkoušek, nutné potvrzení lékaře o zdrav. způsobilosti žáka, výuka v moderně vybavených učebnách a pracovištích s kvalitním zázemím, volný přístup na internet, sportovní vyžití, svářecí škola, nástavbové studium (1x týdně od 12,30 hod).
SŠ potravinářství a služeb Pardubice
Pardubice
Střední odborná škola

Analýza potravin , Technologie potravin (Management) , Technologie potravin (Mlynářství a výroba krmiv) , Technologie potravin (Zpracování mouky) , Kuchař - číšník , Prodavač , Technologie potravin , Technologie potravin

DOD 23. 11. 2011, 9. 12. 2011, 18. 1. 2012. Možnost návštěvy školy po předchozí tel. domluvě i mimo DOD. Přestup mezi oborem vzdělání Analýza potravin a Technologie potravin je možný během 1. ročníku bez rozdílových zkoušek. Domov mládeže a školní jídelna Rožkova 331, Pardubice.
SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice
Pardubice
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Informační technologie

Vyšší odborná škola

Sociální práce , Výpočetní technika

DOD středa 30.11.11 15-17 h., sobota 3.12.11 9-12 h., sobota 21.1.12 9-12 h., středa 22.2.12 15-18 h. (jen SPŠE), středa 28.3.12 15-17 h. (jen VOŠ), 18.4.12 15-17 h. (jen VOŠ). Škola s 60letou historií, zaměřená na IT. Více než 99% úspěšnost u státních maturit. Obor Elektrotechnika bez přijímacích zkoušek. CISCO akademie, ECDL. 9 moderně vybavených PC učeben. Elektrotechnický kroužek. Přístup na internet. Škola sídlí v centru Pardubic. Celodenní stravování 1400,-Kč. Ubytování DM Rožkova 331 a SOŠ stavební Rybitví, Sokolovská 148.
SPŠ chemická Pardubice
Pardubice
Střední odborná škola

Aplikovaná chemie (od 2. ročníku Chemicko-farmaceutická výroba, Farmaceutické substance, Analytická chemie) , Požární ochrana , Průmyslová ekologie (Ekolog specialista - zaměření na životní prostředí) , Kosmetické služby , Chemik , Kadeřník

DOD 4. 11. 2011, 5. 11. 2011, 7. 12. 2011, 11. 1. 2012. Obor Apliková chemie - od 2. ročníku ŠVP: Chemicko-farmaceutická výroba, Farmaceutické substance, Analytická chemie. Obor Průmyslová ekologie - ŠVP: Ekolog specialista (zaměření na životní prostředí). Ubytování zajišťuje DM Rožkova ul. 331, Pardubice.
Sportovní gymnázium Pardubice
Pardubice
Gymnázium

Gymnázium se sportovní přípravou

DOD 6. 10. 2011, 3. 11. 2011. Možnost přípravných kurzů k přijímacím i talentovým zkouškám - více na www.sgpce.cz. Ubytování v Domově mládeže Rožkova 33, 530 02 Pardubice.
Speciální MŠ, základní škola a praktická škola Pardubice
Pardubice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD 2. 4. 2012. Škola dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení a žákům s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením při respektování individuálních zvláštností a schopností žáků.
SOU zemědělské Chvaletice
Chvaletice
Střední odborné učiliště

Opravář zemědělských strojů , Strojní mechanik , Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

DOD 22. 10. 2011, 25.-26. 11. 2011, 6. 1. 2012. Opravář zemědělských strojů získá zdarma: řidičský průkaz sk. B, T, C a svářečské průkazy na svařování plamenem a el. obloukem. Pro žáky s dobrým prospěchem získání záučních listů - soustružník, klempíř, kovář. Nepovinné předměty - kurz obsluhy sklízecí mlátičky a svařování CO2, nerez. Snídaně 12 Kč, svačina 9 Kč, oběd 26 Kč, večeře 23 Kč, 2. večeře 10 Kč.
SOU stavební Pardubice s. r. o.
Pardubice
Střední odborné učiliště

Elektrikář - silnoproud , Tesař , Zedník , Stavební práce

BEZ ŠKOLNÉHO. DOD kdykoliv - lze dohodnout telefonicky. Málopočetné třídy s individuálním přístupem učitelů, nově vybavené. Zdarma pracovní oděv a obuv, ochranné pomůcky a základní nářadí. SOU má uzavřeno úrazové pojištění žáků. Internet. Autoškola. Finanční odměny žáků za práci v odborném výcviku, možnost získání stipendia. Rekvalifikace dospělých.