Filtru odpovídá celkem 2 školy
Zvolen okres Pardubice Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Praktické školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (1)
Praktická škola dvouletá

Seznam praktických škol v okrese Pardubice

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. Pardubice
Pardubice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD 21. 9. 2011 a leden 2012. Škola je určena pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, k přihlášce je nutné dodat psychologické a lékařské vyšetření (kopie). Škola poskytuje podpůrné terapie (logopedie, fyzioterapie, muzikoterapie, psychorelaxace) a sociální službu "Osobní asistence".
Speciální MŠ, základní škola a praktická škola Pardubice
Pardubice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

DOD 2. 4. 2012. Škola dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení a žákům s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením při respektování individuálních zvláštností a schopností žáků.