Filtru odpovídá celkem 40 škol
Zvolen okres Plzen Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Střední škola , Jazyková škola , Vysoká škola , Gymnázium , Konzervatoř , Vyšší odborná škola
Obor (334)
Cestovní ruch (Animátor) , Hotelnictví (Hotelnictví) , Kuchař-číšník (Kuchař-číšník-barman) , Podnikání (Podnikání) , Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku) , Bezpečnostní služby (Bezpečnostní služby) , Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) , Gymnázium (Kompas 1,2) , Gymnázium (Kompas 3) , Jednoleté studium cizího jazyka , Aplikovaná a inženýrská fyzika , Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství (navazující magisterské) , Aplikovaná matematika , Aplikovaná mechanika , Aplikovaná mechanika (navazující magisterské) , Číslicové systémy (navazující magisterské studium) , Distribuované systémy a počítačové sítě (navazující magisterské studium) , Finanční informatika a statistika , Finanční informatika a statistika (navazující magisterské studium) , Fyzika plazmatu a tenkých vrstev , Geomatika , Geomatika (navazující magisterské) , Informační systémy , Informační systémy (navazující magisterské) , Informatika , Informatika a výpočetní technika , Inteligentní komunikace člověk - stroj , Inteligentní počítačové systémy (navazující magisterské studium) , Inženýrská informatika (3902T051 Výpočty a design) , Inženýrská informatika (3902T060 Řídící a rozhodovací systémy - navazující magisterské studium) , Kybernetika , Kybernetika a řídicí technika , Kybernetika a řídicí technika (navazující magisterské studium) , Matematické inženýrství (navazující magisterské) , Matematické inženýrství (navazující magisterské studium) , Matematické výpočty a modelování , Matematika a finanční studia , Matematika a management , Matematika a management (navazující magisterské studium) , Matematika (navazující magisterské) , Matematika pro přírodní vědy , Mechanika , Mechanika (navazující magisterské studium) , Obecná matematika , Obecné otázky matematiky , Počítačová grafika a výpočetní systémy (navazující magisterské) , Počítačová grafika a výpočetní systémy (navazující magisterské studium) , Počítačové modelování , Počítačové řízení strojů a procesů , Provádění staveb (Obor Stavitelství - 36-07-T/050) , Softwarové inženýrství (navazující magisterské studium) , Stavitelství , Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci , Učitelství matematiky pro střední školy (navazující magisterské studium) , Územní plánování , Výpočetní technika , Výpočty a design , Aplikovaná elektrotechnika , Diagnostika a design v elektrických zařízeních , Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika , Elektroenergetika , Elektronika , Elektronika a aplikovaná informatika , Elektronika a telekomunikace , Elektrotechnika , Elektrotechnika a energetika , Jaderná elektroenergetika , Komerční elektrotechnika , Průmyslová elektronika a elektromechanika , Technická ekologie , Telekomunikační a multimediální systémy , Analytická filozofie a filozofie vědy (navazující magisterské studium) , Antropologie populací minulosti (navazující magisterské studium) , Archeologie , Archeologie (navazující magisterské) , Blízkovýchodní studia , České dějiny , Cizí jazyky pro komerční praxi , Etnologie , Evropská kulturní studia (navazující magisterské studium) , Filozofie , Historie , Humanistika , Mezinárodní teritoriální studia (Blízkovýchodní studia 6702T013 - navazující magisterské studium) , Mezinárodní vztahy - britská a americká studia , Mezinárodní vztahy (navazující magisterské studium) , Moderní dějiny (navazující magisterské studium) , Obecné dějiny , Politologie , Politologie (navazující magisterské studium) , Sociální a kulturní antropologie , Sociální a kulturní antropologie (navazující magisterské studium) , Sociologie , Sociologie (navazující magisterské studium) , Teorie a dějiny vědy a techniky , Teorie a filozofie komunikace (navazující magisterské studium) , Učitelství francouzského jazyka pro střední školy (Učitelství francouzštiny pro střední školy 7504T316) , Právo (Magisterské studium) , Teoretické právní vědy , Veřejná správa , Dopravní a manipulační technika (navazující magisterské studium)

Seznam škol v okrese Plzen

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Plzeň
Vyšší odborná škola

Bezpečnost obyvatelstva , Bezpečnost obyvatelstva , Cestovní ruch , Diplomovaný oční optik , Diplomovaný oční optik , Diplomovaný zubní technik , Management sportovních aktivit , Sociální práce , Sociální práce , Systémový administrátor IT

DOD: 22. 1. 2015 a 21. 3. 2015 Termín pro podání přihlášek do 1.kola přijímacích zkoušek je do konce května 2015 Student - uchazeč si může podat přihlášku i na více oborů.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Plzeň
Střední škola

Elektrotechnika (Elektrotechnika) , Informační technologie (Informační technologie - správa počítačových sítí) , Technické lyceum (Technické lyceum)

Vyšší odborná škola

Ekonomika a podnikání , Informační a komunikační technologie , Management dopravy , Stavebnictví

DOD: 25.11. (14.00-18.00), 26.11. (9.00-13.00) a 24.1. (13.00-17.00). Uchazeči budou přijímáni bez PZ dle prospěchu na ZŠ, výrazných úspěchů ve vyšších kolech olympiád. Zaměření maturitního oboru Informační technologie (nutné zapsat do přihlášky): Správa sítí a tvorba webových aplikací, Informatika v ekonomice a cestovním ruchu. Škola má bezbariérový přístup. V oboru Elektrotechnika si žáci v průběhu studia vybírají slaboproudý nebo silnoproudý směr se zaměř. na : Automatizační technika, Telekomunikace, Výpočetní technika, Zabezpečovací systémy, Elektroenergetika. V oboru Technické lyceum si žáci vybírají zaměření na: Počítačové sítě, Grafika a multimedia, Webdesign a tvorba webových aplikací, Elektrotechnika nebo Aplikovaná ekonomika Výuka FJ, ŠJ, a RJ jen při dostatečném počtu zájemců (min. 12) a jen jako druhý jazyk vedlejší. Ubytování v Domově mládeže v areálu školy. Stravování ve školní jídelně. Cena stravování: snídaně 23,-Kč, oběd 32,-Kč, večeře 28,-Kč. Bezbariérový přístup do školy i školní jídelny. Poznámka k VOŠ: Školné se platí ve dvou splátkách ročně. PZ se konají poslední týden v červnu (1. kolo) a poslední týden v srpnu (2. kolo) z M a CJ (AJ, NJ). Studenty s dobrým prospěchem ze SŠ může ředitel přijmout bez přijímacích zkoušek. Přihlášky na předepsaných tiskopisech nejpozději do 31.5.2012 pro 1. kolo a do 3.8.2012 pro 2. kolo.
Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
Plzeň
Vysoká škola

Ergoterapie , Fyzioterapie , Porodní asistentka , Všeobecná sestra

UK - lékařská fakulta Plzeň
Plzeň
Vysoká škola

Farmacie , Stomatologie , Všeobecné lékařství , Všeobecné lékařství , Stomatologie , Ošetřovatelství-denní , Ošetřovatelství-kombinované , Ošetřovatelství-zdravotně sociální a geriatrická péče

Trigon celoživotní vzdělávání, s.r.o.
Plzeň
Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99
Plzeň
Střední škola

Asistent zubního technika (Asistent zubního technika) , Laboratorní asistent (Laboratorní asistent) , Zdravotnické lyceum (Zdravotnické lyceum) , Zdravotnický asistent (Zdravotnický asistent)

Vyšší odborná škola

Diplomovaná dentální hygienistka , Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný farmaceutický asistent , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný nutriční terapeut , Diplomovaný zdravotní laborant , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Diplomovaný zubní technik , Sociální práce (Sociální práce a sociální pedagogika)

DOD: Ubytování a stravování poskytuje SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. Cena stravování 68,-Kč/den.
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G
Plzeň
Střední škola

Informační technologie (Informační technologie) , Logistické a finanční služby (Logistické a finanční služby) , Manipulant poštovního provozu a přepravy (Manipulant logistického provozu)

DOD: 5.12.2014(8.00-18.00 hod.), 16.1.2015 a 27.2.2015(14.00-18.00 hod.). Škola je bezbariérová. Ubytování ve vlastním DM. Stravování v jídelně školy (oběd 29,-Kč, celoden. strav. 87,-Kč), k dispozici škol. bufet. Přijetí bez PZ podle prospěchu 3 posledních klasif. období(Čj, CJ, M). Zaměření: Logistické a finanční služby (poštovnictví, logistika veřejné správy, podnikový logistik) a Informační technologie (počítačové sítě a systémy, programování, informatika v ekonomice). Možnost absolvovat souvislou odbor. praxi v zahraničí, získat v průběhu studia certifikáty Cisco Networking Academy Program (CCN1, CCNA2, CCNA3,CCNA4) a certifikát o absolvování kurzu Microsoft Office Specialist v rámci vzděl. programu Microsoft IT Academy.
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám.2
Plzeň
Střední škola

Geodézie a katastr nemovitostí (Geodézie - Katastr nemovitostí) , Stavebnictví (Stavebnictví - Pozemní stavby, Inženýrské stavby) , Technické lyceum (Technické lyceum)

DOD: 28.11.2014 (14.00-17.00), 29.11.2014 (9.00-13.00) a 29.1.2015 (14.00-17.00). Uchazeči budou přijímáni dle výsledků ze základní školy. Obor Stavebnictví bude otevřen v zaměření Pozemní stavby a Inženýrské stavby. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Škola má bezbariérový přístup. Ubytování lze zajistit v DM při VOŠ a SPŠE Plzeň, Částkova ul. nebo při SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99. Cena oběda je 31,- Kč,.
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Plzeň
Střední škola

Dopravní prostředky (Diagnostika a opravy vozidel) , Mechanizace a služby (Ekologie) , Mechanizace a služby (Požární prevence) , Provoz a ekonomika dopravy (Dopravní služby v EU) , Provoz a ekonomika dopravy (Letecká doprava) , Provoz a ekonomika dopravy (Logistika a zasilatelství) , Provoz a ekonomika dopravy (Silniční doprava) , Autotronik (Autotronik) , Autolakýrník (Autolakýrník) , Čalouník (Čalouník) , Karosář (Autoklempíř) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Železničář (Železničář) , Podnikání (Podnikání v dopravě)

DOD: 28.11.2014 (13.00-18.00 hod.), 29.11.2014 (8.00-13.00 hod.), 23.1.2015 (13.00-18.00hod.). Žáci budou přijímáni bez PZ. Pořadí dle prospěchu ze ZŠ dle stanovených kritérií: prospěch z profilových předmětů (obor Provoz a ekonomika dopravy ČJ a CJ, obor Podnikání ČJ, CJ, M, ostatní obory M, FY) a průměry za 8. a 9. ročník ZŠ. Zaměření je nutné uvést na přihlášku. Všichni uchazeči musí splňovat zdrav. předpoklady pro daný obor vzdělání. Stravování: snídaně do 23 Kč, oběd do 30 Kč, večeře do 24 Kč. Ubytování ve vlastních DM Plzeň Karlovarská a Plzeň - Křimice. Počty přihlášených žáků v tabulce jsou ovlivněny možností dvou přihlášek. Všichni žáci, kteří projevili skutečný zájem o naši školu, byli přijati (včetně odvolání).
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Plzeň
Střední škola

Instalatér (Instalatér) , Klempíř (Klempíř) , Malíř a lakýrník (Malíř a lakýrník) , Pokrývač (Pokrývač) , Tesař (Tesař) , Truhlář (Truhlář) , Zedník (Zedník) , Tesařské práce (Tesařské práce) , Zednické práce (Zednické práce) , Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářská a dřevařská výroba) , Stavební provoz (Stavební provoz) , Nábytkářská a dřevařská výroba (Nábytkářská a dřevařská výroba) , Stavební provoz (Stavební provoz)

DOD: 21.11.2014 (8.00-17.00 hod.), 22.11.2014 (8.00-12.00 hod.), 16.1.2015 (8.00-17.00 hod.), 17.1.2015 (8.00-12.00 hod.). Do oborů Tesařské práce a Zednické práce budou přednostně přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami. Možnost stravování a ubytování v areálu školy. K dispozici tělocvična, hřiště, posilovna, herna stolního tenisu, kinosál, PC s internetem pro žáky, Wi-Fi.
Střední odborné učiliště obchodu a řemesel , spol.s r.o.
Starý Plzenec
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání) , Podnikání

Škola je zaměřena na dospělé uchazeče, kteří si chtějí doplnit středoškolské vzdělání (zakončené maturitní zkouškou). Obor Podnikání je tříletý, jedná se o dálkové nástavbové studium zakončené maturitou (podmínkou výuční list) a obor Ekonomika a podnikání, jedná se o pětileté dálkové středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou).
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56
Plzeň
Střední škola

Informační technologie (Informační technologie - aplikační software v administrativě) , Telekomunikace (Informační a komunikační technologie) , Mechanik elektrotechnik (Informační technologie) , Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik - elektronická zařízení) , Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektrotechnik - silnoproudá zařízení) , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) , Elektrikář - silnoproud (Elektrikář - silnoproud) , Elektrikář (Elektrikář - slaboproud) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik pro zařízení a přístroje) , Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika) , Provozní technika (Provozní technika) , Provozní elektrotechnika (Provozní elektrotechnika) , Elektrikář (Elektrikář)

DOD: 7.11.2014 12.00-17.00 hod., 12.12.2014 12.00-17.00 hod., 13.12.2014 8.00-12.00 hod., 30.1.2015 8.00-14.00 hod. Cena za stravování: celodenní strava 71,- Kč, pouze oběd 28,- Kč
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
Plzeň
Střední škola

Design interiéru (Design interiéru) , Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání - cestovní ruch) , Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod) , Grafický design (Grafický design) , Multimediální tvorba (Multimediální tvorba) , Obchodník (Ekonomika vnitřního obchodu) , Aranžér (Aranžér) , Prodavač (Prodavač)

DOD: 4.11.(14.00-18.00 hod.), 27.1.2012(9.00-18.00 hod.). Na obory s talent. zkouškou - přihlášky do 30.11.. Kritéria pro přijetí: u všech oborů - prům. prospěch posledních 2 klasif.období a výsledky v odborných soutěžích doložené kopií diplomu; u oborů Graf. design, Multimed. tvorba a Design interiérů prospěch z Č, CJ a talent. zkoušek, u oboru Ekonomika a podnikání a Ekonomika vnitřního obchodu prospěch z Č, CJ, M. Bonifikace žáků z gymnázií a absolventů uměleckých oborů. v odborných znalostech a dovednostech žáků uměleckých výtvarných oborů a oborů Aranžér a Prodavač a oborech zaměřených na cestovní ruch. Ubytování je možné zajistit na plzeňských domovech mládeže. Stravování je zajištěno formou školního bufetu, jídelny SPŠ stavební, HŠ a SŠIFS. Uchazečům nabízíme přípravné kurzy k talentovým zkouškám.
SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Plzeň
Střední škola

Elektrotechnika (Elektrotechnika - Mechatronika) , Informační služby (Informační služby - knihovnictví) , Pedagogické lyceum (Pedagogické lyceum - humanitní studia) , Pedagogické lyceum (Pedagogické lyceum - tělesná výchova) , Sociální činnost (Sociální činnost) , Strojírenství (Strojírenství) , Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost) , Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač) , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik strojů a zařízení) , Modelář (Modelář) , Obráběč kovů (Obráběč kovů) , Strojní mechanik (Strojní mechanik - Zámečník) , Truhlář (Truhlář) , Provozní technika (Provozní technika)

DOD: 28.11.2014, 23.1.2015 (Klatovská 109, Centrum prakt.vyuč.Tylova 57, vchod 5. bránou Škodovky, školní dílny v Majerově ulici). V oboru Obráběč kovů zaměření soustružení, frézování a broušení. V oboru Pedagogické lyceum se bude vyučovat anglický a francouzský jazyk, v oboru informační služby anglický a německý jazyk, v ostatních oborech anglický jazyk. O přijetí rozhoduje průměrný prospěch z 8. a 9. třídy. U oborů zakončených maturitní zkouškou požadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. Stravování ve školní jídelně - pouze obědy 31,- Kč. Ubytování si žáci zajišťují sami v DM Hotelové školy, SOU stavebního a VOŠ a SPŠ elektrotechnické. Dle § 51 zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a dle Vyhlášky č. 391/2013 Sb., ozdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu je u oboru Pedagogické lyceum zaměření tělesná výchova vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, který vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství.
Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28
Plzeň
Střední škola

Gymnázium (Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu) , Gymnázium (Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu) , Gymnázium (Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu) , Gymnázium se sportovní přípravou (Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu)

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (třídy A, z 9. tříd ZŠ) DOD: 3.11.2014, přihlášky do 30.11.2014, talentové zk., bez PZ z ČJ a M do prům. 1,7 bez známky 4. 79-41-K/81 Gymnázium osmileté (z 5. tříd ZŠ) DOD: 5.1.2015, PZ z ČJ a M a pohybové testy. 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté (třídy B, z 9. tříd ZŠ) DOD: 6.1.2015, bez PZ z ČJ a M do prům. 1,3 bez známky 3, pohybové testy. 79-41-K/81 Gymnázium osmileté - vyšší stupeň (z 9. tříd ZŠ do 5. ročníku-kvinty gymnázia) DOD: 6.1.2015, bez PZ z ČJ a M do prům. 1,5 bez známky 3, pohybové testy. Talentové zk. nebo pohybové testy vykonávají všichni zájemci o studium. TZ se konají v lednu, přesné termíny na webových stránkách školy. Zdravotní prohlídka uchazečů se vyžaduje pouze na formulářích školy (ne na přihlášce). Od uchazečů požadujeme sportovní dotazník. Oba formuláře zašle škola na základě došlé přihlášky. Na přihlášku je nutné připsat sport, který uchazeč vykonává. V rámci přijímacího řízení se budou přijímat žáci 9. tříd do 5.ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia (obor 79-41-K/81 Gymnázium). Předpokládáme 4 volná místa. Předpokladem je studium 2 cizích jazyků (kombinace AJ - NJ). Druhý cizí jazyk naši žáci studují třetím rokem v týdenní dotaci 2 hodin. Cena stravování: 85,- Kč - celodenní, jen obědy 27,- Kč.
Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.
Plzeň
Střední škola

Ekonomika a podnikání (v poznámce) , Podnikání

Školu lze navštívit kdykoliv po tel. domluvě. U oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se volí zaměření: A - Firemní management a marketing, B - Sportovní management (na podzim se konají talentové zk. - inf. na tel.603 822 791), C - Výpočetní technika, D - Personalistika a psychologie managementu, E - Manager zdravého životního stylu. Přijetí bez přijímacích zkoušek. Cena za celodenní stravování 1400,-Kč/měs., obědy 25,- Kč.
Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s.r.o.
Plzeň
Střední škola

Grafický design (Grafický design a média) , Kamenosochařství (Prostorový design a sochařství) , Konzervátorství a restaurátorství (Konzervování a restaurování kamene) , Užitá fotografie a média (Užitá fotografie a audiovizuální tvorba) , Užitá malba (Malba v umění, designu a architektuře) , Grafický design (Grafický design a média) , Kamenosochařství (Prostorový design a sochařství) , Konzervátorství a restaurátorství (Konzervování a restaurování kamene) , Užitá fotografie a média (Užitá fotografie a audiovizuální tvorba) , Užitá malba (Malba v umění, designu a architektuře)

DOD: 16.10.2014, po tel. domluvě kdykoliv. Konzultační den "Ukaž, co umíš" - 12.11.2014. Termín podání přihl.do 30.11.2014. Na přihl. uvést vždy i druhou variantu stud. oboru, o který by měl uchazeč zájem. Přij. talent. zkoušky - studijní kresba, kreativní test, spec. úkol dle oboru. Požaduje se předložení dom. prací (10-20 ks): studijní kresba, volná tvorba dle oboru. Přípravné kurzy k PZ - od pol. září 2014. Možnost slevy na školném - 5 nejúspěšnějších studentů ročníku, sleva 10 000,- až 20 000,- Kč. Studium kamenosochařství zdarma. Obsah vzdělání - u všech oborů posílen o fotografii a odborné využití informačních a komunikačních technologií. Ubytování - internátní ubytování v Plzni. Stravování - každodenní dovoz rychlého občerstvení, automaty na pití a občerstvení, k dispozici mikrovlnné trouby, varné konvice a lednice.
PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE, s.r.o.
Plzeň
Střední škola

Obchodní akademie (Obchodní akademie) , Obchodní akademie (Obchodní akademie)

DOD: 23.10.2014, 19.11.2014, 15.12.2014, 20.1.2015 - vždy od 14.00 do 17.00 hod. V průběhu studia si žáci mohou zvolit obor studia - Cestovní ruch, Multimediální tvorba, Obchod a podnikání, Sociálně-právní. Stravování formou školního bufetu, jídelna v areálu školy. Při ubytování žáků škola spolupracuje s DM v Plzni. ŠKOLA POSKYTUJE SOCIÁLNÍ STIPENDIA.
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56
Plzeň
Střední škola

Elektrotechnické a strojně montážní práce (Montážní práce v elektrotechnice) , Pečovatelské služby (Zdravotně sociální služby) , Potravinářská výroba (Cukrářské práce) , Prodavačské práce (Prodavačské služby a činnosti) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel) , Stravovací a ubytovací služby (Pokojská/Pokojský) , Strojírenské práce (Strojírenská výroba) , Zahradnické práce (Práce v zahradnictví) , Provozní služby (Služby pro pomoc v domácnosti) , Textilní a oděvní výroba (Oděvní výroba)

DOD: 12.12.2014 a 16.1.2015 (13.00 - 16.30 hod.). Cena celodenního stravování cca 60,- Kč/den. Přijímací zkoušky se konat nebudou. V oborech naleznou uplatnění absolventi ZŠ včetně žáků vycházejících z nižších ročníků, absolventi zákl. škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělání s výučním listem. Přihlášku je možné doplnit dokumentem prokazujícím zdravotní postižení či znevýhodnění.
Obchodní akademie, Plzeň, nám.T.G.Masaryka 13
Plzeň
Střední škola

Ekonomické lyceum (Ekonomické lyceum, Plzeň) , Obchodní akademie (Obchodní akademie, Plzeň)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 6.12.2014 (9.00-13.00) a 16.1.2015 (15:00-17:00). Přijímací zkoušky se nekonají, pro přijetí bude rozhodující klasif. za 1.a 2. pol. 8.tř. a 1. pol. 9.tř.(bližší informace budou upřesněny na úřední desce školy). Studenti oboru Obchodní akademie si od 3. roč. vybírají z 15-ti volitelných předmětů, tím získají zaměření na: 1) příprava na VŠ, 2) příprava na praxi. Program Ekonomické lyceum - založen na širším všeobecném vzdělávacím základě. Součástí je odborné vzdělávání, opírající se o obecné ekonomické disciplíny a klíčové dovednosti, vytvářející profil ekonomicky orientovaného vysokoškolského vzdělání. Absolventi oboru se mohou snáze rozhodnout o dalším vysokoškolském vzdělávání a lépe se adaptovat na podmínky především ekonomicky orientovaného VŠ studia.