Filtru odpovídá celkem 5 škol
Zvolen okres Prachatice Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Gymnázium , Střední škola , Střední odborná škola , Vyšší odborná škola
Obor (28)
Gymnázium , Gymnázium se sportovní přípravou , Autoelektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Instalatér , Kadeřník (Vizážista) , Kuchař - číšník (Výživový poradce) , Mechanik elektrotechnik (Digitální zpracování obrazu a zvuku) , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Opravář zemědělských strojů (Opravář - svářeč) , Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských a lesnických strojů) , Opravářské práce , Podnikání , Podnikání (dálková forma) , Pokrývač , Prodavač (Florista) , Stravovací a ubytovací služby , Tesař , Vlasová kosmetika , Zahradnické práce , Zahradník (Krajinář) , Zednické práce , Zedník , Zedník (Obkladač) , Zemědělec - farmář , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální práce

Seznam škol v okrese Prachatice

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Prachatice
Vyšší odborná škola

Sociální práce , Sociální práce

DOD: 4.3.2013 a 8.4.2013, 8.00 - 10.00, ostatní termíny je nutno domluvit prostřednictvím vosspt@seznam.cz. K přihlášce doložit lékařské doporučení ke studiu a výkonu oboru, strukturovaný životopis, úředně ověřené vysvědčení za poslední ročník studia na SŠ a úředně ověřené maturitní vysvědčení. Přijímací řízení proběhne na základě dodaných podkladových materiálů o prospěchu, odborné praxi či sociálních, pedagogických a jiných aktivitách (předchozí aktivity nutno doložit formou potvrzení). Dálkové studium pro školní rok 2013/14 realizujeme. Cena obědů 500,- Kč za měsíc. Přihlášky do 1. kola přijímáme do 31. 5. 2013. Termíny dalších kol a aktuální informace uvádíme na webových stránkách školy www.spgspt.cz. Smlouva s Teologickou fakultou JU České Budějovice a UJAK Praha o uznávání zkoušek a zápočtů
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Prachatice
Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 8.1.2014 od 13 hodin - ukázky přijímacích zkoušek (v roce 2013 se také konaly). Studium je zaměřeno na přípravu k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách, popř. jazykových školách, na přípravu učitelek MŠ, vychovatelů ŠD, pracovníků DM a dalších profesí. Do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude u přijímacích zkoušek požadováno také prokázání talentu z řečových dovedností.
Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Vimperk
Střední škola

Mechanik elektrotechnik (Digitální zpracování obrazu a zvuku) , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Autoelektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Instalatér , Kadeřník (Vizážista) , Kuchař - číšník (Výživový poradce) , Opravář zemědělských strojů (Opravář - svářeč) , Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských a lesnických strojů) , Pokrývač , Prodavač (Florista) , Tesař , Zahradník (Krajinář) , Zedník , Zedník (Obkladač) , Zemědělec - farmář , Opravářské práce , Stravovací a ubytovací služby , Zahradnické práce , Zednické práce , Podnikání (dálková forma) , Podnikání , Vlasová kosmetika

DOD: 7.11.2013 a 10.2.2014, jinak návštěva školy možná kdykoliv. Obor Vlasová kosmetika (nástavba) bude otevřen k 1.9.2014. K 1.1.2012 došlo ke sloučení SŠ Vimperk s SOU Netolice. Na SŠ Vimperk přešla všechna práva a povinnosti, SOU Netolice jako samostatná právnická osoba byla zrušena. K 1.1.2014 došlo ke sloučení SŠ Vimperk se Základní školou praktickou Vimperk - viz změna názvu školy na SŠ a ZŠ Vimperk.
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Prachatice
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: všechny pracovní dny. Cena jednoho oběda 27,- Kč. Všeobecný studijní program vzdělávání podpořený bohatou strukturou volitelných předmětů. Plně kvalifikovaný učitelský sbor. Bohatá technická podpora - laboratoře přírodovědných předmětů, jazykové laboratoře, počítačové učebny s přístupem na internet, vlastní tělocvična, skříňkové šatny. Školní vzdělávací program: VYTRVALOST - MOUDROST - SPRAVEDLNOST - UŠLECHTILOST
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69
Vimperk
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Gymnázium se sportovní přípravou

DOD: 19. - 20. 9. 2013 pro žáky ZŠ a jejich učitele, 8. 11. 2013 a 17. 1. 2014 informační odpoledne pro uchazeče o studium a jejich rodiče. Gymnázium se sportovní přípravou - zaměření na horská kola, běh na lyžích a snowboarding.Talentové zkoušky na tento obor: test obecné kondiční připravenosti a umístění v žebříčku ČR. Na čtyřletém gymnáziu možnost zaměření studia na programování. Příprava k jazykovým zkouškám ELSA a International Business. Další informace na webových stránkách školy, u výchovných poradců ZŠ a telefonicky či emailem na G a SOŠe Vimperk.