Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Praha-východ Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Praktická škola
Zvolen obor Praktická škola Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Praha-východ obor Praktická škola

Základní škola a Praktická škola
Úvaly
Praktická škola

Praktická škola

Škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Bývá pro mnohé z nich odrazovým můstkem k dalšímu studiu. Je to škola státní, studium je bezplatné a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Po jejím absolvování se studenti mohou přihlásit ještě i do učiliště, které většinou úspěšně absolvují. Jiní nastupují do zaměstnání ve stravovacích, nebo sociálních službách případně v obchodě.