Filtru odpovídá celkem 22 škol
Zvolen okres Přerov Zrušit výběr okresu
Druh školy (7)
Gymnázium , Střední odborná škola , Odborné učiliště , Střední škola , Střední odborné učiliště , Vysoká škola , Vyšší odborná škola
Obor (89)
Gymnázium , Gymnázium (Cesta je cíl.../...k jazyku/) , Gymnázium (Se znalostí jazyka v otevřené Evropě) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství) , Ekonomika a podnikání , Podnikání , Provoz a ekonomika dopravy , Veřejnosprávní činnost , Ekonomické lyceum (Zahraniční obchod) , Obchodní akademie (Firemní management) , Obchodní akademie (Manažer informačních technologií) , Pečovatelské služby (Pečovatel) , Potravinářské práce (Pekař) , Prodavačské práce (Prodavač) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchař) , Zahradnické práce (Zahradník, aranžér) , Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnost a právo) , Bezpečnostně právní činnost (Sociální činnost a právo) , Bezpečnostní služby , Cestovní ruch (Rekreologie a turismus) , Informační technologie (Multimedia a webdesign) , Informační technologie (Správce informačních systémů) , Obchodní akademie (Personalistika) , Rekondiční a sportovní masér , Lesnictví , Aplikovaná chemie , Instalatér , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik číslicově řízených strojů) , Nábytkářská a dřevařská výroba , Obráběč kovů , Požární ochrana , Provozní technika , Stavební materiály , Strojní mechanik (Zámečník, zámečnice) , Elektrotechnika (zaměření na počítačové řízení) , Elektrotechnika (zaměření na techniku počítačů) , Strojírenství , Technické lyceum , Stavebnictví (Architektura a pozemní stavitelství - ARC) , Stavebnictví (Počítačová gafika ve stavebnictví - PGS) , Stavebnictví (Pozemní a inženýrské stavby - INS) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - POS) , Praktická škola dvouletá , Elektrikář , Elektrotechnika (Elektronické počítačové systémy) , Informační technologie (Aplikace osobních počítačů) , Mechanik elektrotechnik (Slaboproudá a silnoproudá zařízení) , Cukrář , Hotelnictví , Kadeřník , Kosmetické služby (Kosmetické služby) , Kosmetické služby (Vizážista) , Kuchař - číšník , Kuchař - číšník (Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii) , Kuchař - číšník (Kuchař se zaměřením na zážitkovou gastronomii) , Prodavač , Truhlář , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) , Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Práce řezbářské) , Elektrotechnika (Mechatronika) , Jemný mechanik (Optik) , Klempíř , Malíř a lakýrník , Malířské a natěračské práce , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Mechanik seřizovač , Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb) , Optik , Stavební provoz , Stravovací a ubytovací služby , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Zedník , Agropodnikání , Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství , Opravář zemědělských strojů , Strojník , Zdravotnický asistent , Dopravní logistika , Informační management , Logistika , Logistika cestovního ruchu , Logistika služeb , Bezpečnost práce a krizové řízení , Dopravní a spediční činnost , Finanční řízení , Marketing , Sociálně právní činnost

Seznam škol v okrese Přerov

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.
Přerov
Vyšší odborná škola

Bezpečnost práce a krizové řízení , Dopravní a spediční činnost , Finanční řízení , Marketing , Marketing , Sociálně právní činnost

DOD: každé první úterý v měsíci od 14:00 do 16.00 hod. 13.11.2013, 5.2.2014. Údaje o počtu přihlášených/přijatých žáků jsou po 2. kole přijímacího řízení. 3. kolo přijímacího řízení trvá do 30.9.2013.
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Přerov
Vysoká škola

Logistika , Logistika , Dopravní logistika , Dopravní logistika , Informační management , Informační management , Logistika cestovního ruchu , Logistika cestovního ruchu , Logistika služeb , Logistika služeb

Škola má bezbariérový přístup, speciálně vybavené učebny, spolupráce se zahraničními školamiv rámci programu Erasmus. DOD: 7.1.2014, 4.2.2014, 4.3.2014, 1.4.2014, 6.5.2014, 3.6.2014. vždy od 13:00 hod do 18:00 hod. termín pro podání přihlášky je do 30.4.2014. )další termíny na www.vslg.cz. Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky v stanoveném termínu, včetně příloh a uhrazení polatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přijímací řízení je zahájeno doručením a přijetím písemné přihlášky ke studiu a ukončení rozhodnutím rektora. Obsah přijímacího řízení: a) bakalářský studijní program - osobní pohovor pro posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, cílem pohovoru je zjistit všeobecné předpoklady uchazeče pro studium, jeho komunikačních dovedností a zájem uchazeče o studovaný program, - předběžná volba bakalářského studijního oboru pro studium po absolvování prvního ročníku společného bakalářského studia, - podepsání Smlouvy o studiu na Vysoké škole logistiky o.p.s., - zaplacení 1. splátky poplatku za studium pro první ročník ve výši 5.000 Kč. b) navazující magisterský studijní program - k přijetí ke studiu absolventů bakalářského studijního programu VŠLG, se požaduje absolvování bakalářského studijního programu ve standardní době studia s váženým studijním průměrem do 2,0 včetně, - pro ostatní uchazeče o studium navazujícího magisterského programu přijímací zkouška (písemný test), - podepsání Smlouvy o studiu na Vysoké škole logistiky o.p.s., - zaplacení 1. splátky poplatku za studium pro první ročník ve výši 5.000 Kč.
Střední zdravotnická škola, Hranice, Studentská 1095
Hranice
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent

DOD: Dny otevřených dveří budou v termínech: 11. prosince 2013 - 14:00 - 16:30 a 10. ledna 2014 - 9:00 - 12:00 hod. Škola plánuje otevřít ve školním roce 2014/2015 nový obor 53-41-H/01 Ošetřovatel, který však ke dni 10.9.2013 nebyl ještě schválen. Bude se jednat o učební obor, plánovaný počet žáků pro přijetí: 30, prospěch do průměru: 3,8. .
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
Přerov
Střední škola

Agropodnikání , Opravář zemědělských strojů , Strojník , Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

DOD: 27.11.2013 a 5.2.2014. Stravování: 31,- Kč/1 oběd. U oboru vzdělávání Agropodnikání bude otevřena 1 třída. V této třídě budou vyučována 2 zaměření a to Provoz, služby a Chovatel koní, jezdec. Podrobné informace k jednotlivým oborům vzdělávání naleznete www.szesprerov.cz.
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
Přerov
Střední škola

Elektrotechnika (Mechatronika) , Mechanizace a služby (Provoz a ekonomika služeb) , Mechanik seřizovač , Optik , Instalatér , Jemný mechanik (Optik) , Klempíř , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Zedník , Malířské a natěračské práce , Stravovací a ubytovací služby , Provozní technika , Stavební provoz , Provozní technika , Stavební provoz

DOD: 1. čtvrtek 21.11.2013 (08:00 - 16:30 h.), 2. čtvrtek 05.12.2013 (08:00 - 16:30 h.). Cena oběda: 29,- Kč
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146
Tovačov
Střední odborné učiliště

Uměleckořemeslné zpracování dřeva (Práce řezbářské) , Truhlář , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce)

DOD: od 15.11.2013 - 16.11.2013 od 8.00 - 17.00 hod. DOD + výstava: od 13.12.2013 - 14.12.2013 od 8.00 - 17.00 hod.,15.12.2012 od 8.00 - 14.00 hod. Stravování - pouze obědy: cena za 1 oběd á 30 Kč
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7
Přerov
Střední odborná škola

Hotelnictví , Kosmetické služby (Kosmetické služby) , Kosmetické služby (Vizážista) , Cukrář , Kadeřník , Kuchař - číšník , Kuchař - číšník (Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii) , Kuchař - číšník (Kuchař se zaměřením na zážitkovou gastronomii) , Prodavač , Podnikání , Podnikání

DOD: se na naší škole bude konat dne 6.11.2013 a 7.2.2014 a to od 9:00 hod - do 17:00 hod. Ubytování je možné zajistit na Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8. Stravování - cena za oběd ve školní výdejně - 29 Kč. Plánovaná kapacita závisí na tom, jaký počet žáků a skladbu oborů povolí KÚ Olomouckého kraje. OZP - dle vyjádření lékaře. Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.
Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou
Lipník nad Bečvou
Střední odborná škola

Elektrotechnika (Elektronické počítačové systémy) , Informační technologie (Aplikace osobních počítačů) , Mechanik elektrotechnik (Slaboproudá a silnoproudá zařízení) , Elektrikář

DOD: 22.11. a 23.11.2013 , středa 4.12.2013, Pá- So 17.1. a 18.1.2014, Po-Út 17.2.-18.2.2014, v pracovní dny od 8:00 hod. do 17.00 hod a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Škola klade důraz na práci žáků s VT a automatizovanými systémy. Žáci se učí programovat počítače, mikropočítače a programovatelné automaty. Pomocí uživatelských programů kreslí, navrhují a analyzují elektrické obvody a systémy. Obor Informační technologie je zaměřen na aplikaci PC a je vhodný pro dívky. Absolventi elektrotechnických oborů mohou získat osvědčení z Vyhl. č. 50/78 Sb. §5. U všech oborů požadujeme zdravotní způsobilost pro studium daného oboru, u elektrotechnických oborů (kód 26-...) neporušený barvocit.
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou. Osecká 301
Lipník nad Bečvou
Střední škola

Praktická škola dvouletá

Návštěva školy kdykoliv po telefonické domluvě s vedením školy. Stravovací služby. Absolventi Praktické školy dvouleté získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
Lipník nad Bečvou
Střední odborná škola

Stavebnictví (Architektura a pozemní stavitelství - ARC) , Stavebnictví (Počítačová gafika ve stavebnictví - PGS) , Stavebnictví (Pozemní a inženýrské stavby - INS) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - POS) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - POS) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - POS)

DOD: 22. a 23.11.2013 a 14.2.2014 nebo po telefonické dohodě. 1 oběd - cena 26 Kč. Nadační fond přispívá žákům 1. ročníků s dojezdovou vzdáleností 25 a více km 400 Kč měsíčně na dopravu. V případě menšího zájmu, než je plánovaný, dojde ke sloučení dvou zaměření do jedné třídy.
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
Přerov
Střední odborná škola

Elektrotechnika (zaměření na počítačové řízení) , Elektrotechnika (zaměření na techniku počítačů) , Strojírenství , Technické lyceum

DOD: 22.11.2013, 17.1.2014, absolventi SPŠ Přerov mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce, praxe ve firmách přerovského regionu, studijní programy, moderní laboratoře a počítačové učebny, CNC stroje, Siemens, Heidenhein, možnost získání certifikátu Cisco Local Academy, osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb., projekty EU, dopravní dostupnost, stravování v ŠJ Přerov, Kratochvílova 30. přípravný kurz k přijímacím zkouškám: ANO.
Střední průmyslová škola Hranice
Hranice
Střední škola

Aplikovaná chemie , Nábytkářská a dřevařská výroba , Požární ochrana , Stavební materiály , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik číslicově řízených strojů) , Instalatér , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník, zámečnice) , Nábytkářská a dřevařská výroba , Provozní technika , Instalatér , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník, zámečnice) , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební materiály , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik číslicově řízených strojů)

DOD: v listopadu 22.11. 2013 9-17 hod., v lednu 24.1.2014 9-17 hod. . Cena za oběd: 26 Kč/den. Zkrácené i nástavbové studium probíhá denní formou . Obor vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana se zaměřením : chemický specialista pro IZS nebo stavební specialista protipožární prevence. Obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie se zaměřením: chemická technologie nebo analytická chemie.
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Hranice
Střední odborná škola

Lesnictví

DOD: 14.12.2013, 18.1.2014, 8.2.2014, po předchozí tel. domluvě je možné školu navštívit kdykoliv.
Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
Hranice
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnost a právo) , Bezpečnostně právní činnost (Sociální činnost a právo) , Cestovní ruch (Rekreologie a turismus) , Informační technologie (Multimedia a webdesign) , Informační technologie (Správce informačních systémů) , Obchodní akademie (Personalistika) , Rekondiční a sportovní masér , Bezpečnostní služby , Podnikání

DOD: 13. 11. 2013, 7. 12. 2013, 1.2.2014. Uchazeči o obor Bezpečnostně právní činnost nesmí mít žádná zdravotní omezení. ŠJ - vlastní. Ubytování - internát ve vlastnictví SPŠ Hranice, Studentská ulice. Škola provozuje vlastní autoškolu a speciálně pedagogické centrum.
Odborné učiliště, Křenovice 8
Křenovice
Odborné učiliště

Pečovatelské služby (Pečovatel) , Prodavačské práce (Prodavač) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchař) , Zahradnické práce (Zahradník, aranžér) , Potravinářské práce (Pekař)

DOD: 5.12.2013 . Stravování: cena za 1 oběd 32,- Kč. Pro žáky ubytované na internátu školy je rozpis cen následující: snídaně 13,- Kč, přesnídávka 9,- Kč, oběd 32,- Kč, svačina 7,- Kč, večeře 25,- Kč. Přednostně jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, dále absolventi ZŠ se slabým prospěchem (i z nižších ročníků) u nichž není pravděpodobné, že by úspěšně zvládli náročnější učivo na SOU. Žáci dostávají odměnu za produktivní práci. Žákům oboru pekař je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
Přerov
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum (Zahraniční obchod) , Obchodní akademie (Firemní management) , Obchodní akademie (Manažer informačních technologií)

1. DOD: 23.1.2014. 2. Informace o stravování: Cena 29,- Kč / 1 oběd. 3 Další důležité informace: Nebudou přijati žáci s horší známkou než dobrou z některého předmětu z 2.pol. 8. třídy ZŠ a z 1. pol. 9. třídy ZŠ.
Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.
Přerov
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Provoz a ekonomika dopravy , Veřejnosprávní činnost , Podnikání , Podnikání

DOD: 12/2013, 2/2014 (Dny otevřených dveří)
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
Lipník nad Bečvou
Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Kojetín
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 7.12. 2013, 21.1.2014- prohlídka školy, možnost absolvovat loňské testy přijímacího řízení (včetně informace o výsledku). Stravování: 528 Kč měsíc/24Kč - 1 oběd VG, 484 Kč měsíc/22 Kč - 1 oběd NG. Možnost výběru ze 2 jídel. Přijímací řízení:škola používá vlastní testy,cvičnou verzi testů lze vyzkoušet na www.gkj.cz . Úspěšnost uchazečů na VŠ: 97%. Gymnázium je školou s bezbariérovým přístupem, pro tělesně postižené je k dispozici výtah. Partneři, spolupráce: gymnázium získalo certifikát o stálém odborném partnerství GKJ a Soudcovské unie ČR. Na základě tohoto partnerství posílilo v rámci společenskovědních předmětů výuku občanského a trestního práva a pro zájemce z řad studentů nabízí od třetího ročníku vyššího gymnázia volitelný předmět s občansko právní tématikou.Tímto předmětem gymnázium rozšířilo nabídku předmětů pro studenty, kteří se do budoucna chtějí zaměřit na studium práva a humanitních oborů. Zájemci o přírodní vědy mají podporu ve spolupráci gymnázia s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc a v rozšířené nabídce přírodních věd. Ostatní: Gymnázium klade velký důraz na prevenci rizikových faktorů, má zpracovaný účinný preventivní program a svým žákům nabízí pestrou škálu aktivit směřujících k podpoře žákova bezpečí a zdravého životního stylu.
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Přerov
Gymnázium

Gymnázium (Se znalostí jazyka v otevřené Evropě) , Gymnázium (Cesta je cíl.../...k jazyku/) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství) , Předškolní a mimoškolní pedagogika (Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství)

DOD: 7.12.2013, 17.2.2014 PO - U oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum je součástí přijímací zkoušky ověření předpokladů řečových dovedností. U dálkové formy studia se pohovor skládá ze dvou částí, z ověření předpokladů řečových dovedností a pedagogicko-psychologického pohovoru.