Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Přerov Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední odborná škola
Zvolen obor Ekonomika a podnikání Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Přerov obor Ekonomika a podnikání

Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.
Přerov
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Provoz a ekonomika dopravy , Veřejnosprávní činnost , Podnikání , Podnikání

DOD: 12/2013, 2/2014 (Dny otevřených dveří)