Filtru odpovídá celkem 15 škol
Zvolen okres Příbram Zrušit výběr okresu
Druh školy (7)
Gymnázium , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Vyšší odborná škola , Odborné učiliště , Praktická škola , Učiliště
Obor (75)
Gymnázium všeobecné , Obchodní akademie , Gymnázium , Gymnázium (Brána k vysoké škole) , Gymnázium (Živé jazyky) , Cestovní ruch , Hotelnictví , Aranžér , Cukrář , Kuchař-číšník , Podnikání , Ekonomické lyceum , Finanční a ekonomické poradenství , Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Požární ochrana (Strojník požární techniky) , Autotronik , Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnostní služby) , Elektrikář , Instalatér , Mechanik elektrotechnik (Počítačové řízení a bezpečnostní systémy) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Strojní mechanik (Zámečník) , Čalouník , Kadeřník , Karosář , Kosmetické služby , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Opravář zemědělských strojů , Podkovář a zemědělský kovář , Tesař , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář , Zedník , Zpracovatel dřeva , Opravářské práce (Opravář zemědělských strojů) , Truhlářská a čalounická výroba , Agropodnikání (Zemědělec) , Lesní mechanizátor l , Mechanik strojů a zařízení , Řezník-uzenář , Výrobce potravin (Mlékař) , Zahradník , Lesnické práce (Lesní výroba) , Potravinářská výroba , Zahradnické práce (Zahradnická výroba) , Strojírenské práce (Strojírenské práce) , Elektrotechnika , Geotechnika (Ekologie) , Geotechnika (Hornictví a hornická geologie) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Strojírenství (Strojírenství počítačové) , Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (Management) , Masér spotovní a rekondiční , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zdravotnický záchranář , Agropodnikání , Informační technologie , Přírodovědné lyceum , Rostlinolékařství , Sociální činnost , Obchodování se zeměděls.potrav.komoditami , Sociální práce , Kombinované lyceum , Umělecký kovář a zámečník

Seznam škol v okrese Příbram

Waldorfská škola Příbram - Základní škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště
Příbram
Střední odborné učiliště

Kombinované lyceum , Umělecký kovář a zámečník , Umělecký truhlář a řezbář

DOD : 11.10.2011
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Březnice
Střední odborná škola

Agropodnikání , Informační technologie , Přírodovědné lyceum , Rostlinolékařství , Sociální činnost

Vyšší odborná škola

Obchodování se zeměděls.potrav.komoditami , Sociální práce , Sociální práce

DOD :Podrobnosti naleznete na www.sbrez.cz
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Příbram
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér spotovní a rekondiční

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaný zdravotnický záchranář

DOD: 5.11.2013, 15.1.2014 5.12.2013 - Den pro zdravý životní styl
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Příbram
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Geotechnika (Ekologie) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Strojírenství (Strojírenství počítačové) , Elektrotechnika , Geotechnika (Hornictví a hornická geologie) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Strojírenství (Strojírenství počítačové) , Geotechnika (Hornictví a hornická geologie)

Vyšší odborná škola

Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (Management) , Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (Management)

.DOD : 7.11.2013 a 7.12.2013 a 7.1.2014
Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s.
Sedlčany
Střední odborné učiliště

Instalatér , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Strojní mechanik (Zámečník) , Zedník , Podnikání , Podnikání

Odborné učiliště

Strojírenské práce (Strojírenské práce) , Zednické práce

DOD : 31.10.2013
Střední odborné učiliště
Sedlčany
Střední odborné učiliště

Agropodnikání (Zemědělec) , Mechanik strojů a zařízení , Cukrář , Kadeřník , Karosář , Kuchař-číšník , Lesní mechanizátor l , Řezník-uzenář , Strojní mechanik (Zámečník) , Výrobce potravin (Mlékař) , Zahradník , Podnikání , Podnikání

Učiliště

Lesnické práce (Lesní výroba) , Potravinářská výroba , Zahradnické práce (Zahradnická výroba)

DOD : 6.12. 2013 (9.00 - 15.00) a 7.12. 2013 ( 9.00 - 12.00). Obory "H","L", "M" budou otevřeny při naplnění minimálně 8 žáky, obory "E" při naplnění 6 žáky.. Výuka je od 7.00 h. DA forma výuky nástavbového studia"Podnikání" je každé pondělí v době od 14.00 - 20.00 hodin.
Střední odborné učiliště
Hluboš
Střední odborné učiliště

Kosmetické služby , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Čalouník , Kadeřník , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů , Podkovář a zemědělský kovář , Strojní mechanik (Zámečník) , Tesař , Truhlář , Umělecký truhlář a řezbář , Zedník , Zpracovatel dřeva , Podnikání , Podnikání

Odborné učiliště

Opravářské práce (Opravář zemědělských strojů) , Truhlářská a čalounická výroba

DOD : 22.11.2013, 6.12.2013 , 10.-11.1 2014, 7.2.2014
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Dubno
Střední odborná škola

Požární ochrana (Strojník požární techniky)

Střední odborné učiliště

Autotronik , Mechanik elektrotechnik (Počítačové řízení a bezpečnostní systémy) , Elektrikář , Instalatér , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Strojní mechanik (Zámečník) , Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnostní služby) , Provozní elektrotechnika , Provozní technika

DOD : 3.12.2013 (10.00 - 17.00 ), 7.12.2013 (9.00 - 13.00), 16.1. 2014 (10.00 - 17.00 )
Odborné učiliště a Praktická škola
Příbram
Odborné učiliště

Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce

Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD individuálně po dohodě. Podmínkou přijetí je písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření - nutno doložit k přihlášce o studiu.
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
Příbram
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Finanční a ekonomické poradenství

DOD : 28.11. 2013 Možnost získat mezinárodně platnou zkoušku International Business (English for Business, German for Business) a certifikát ECDL pro práci s počítačem. Možnost absolvovat odbornou praxi a stáže v zahraničí (Německo, Velká Británie, Francie, Maďarsko, Polsko, Slovensko) v rámci progrmů Comenius a Leonardo.
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb
Příbram
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Hotelnictví

Střední odborné učiliště

Aranžér , Cukrář , Kuchař-číšník , Podnikání

DOD : 27.11.2013 ( 13.00 - 16.00 ) a 8.1.2014 ( 13.00 - 16.00 ).
Gymnázium pod Svatou Horou
Příbram
Gymnázium

Gymnázium (Brána k vysoké škole) , Gymnázium (Živé jazyky)

DOD : 12.12.2013 / 9.00 - 14.00 h, 16.00 - 18.00./ a 16.1.2014 /9.00 - 14.00 h./
Gymnázium Karla Čapka
Dobříš
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD :6.12.2011
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Sedlčany
Střední odborná škola

Obchodní akademie

Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD : 28.11.2013
Gymnázium
Příbram
Gymnázium

Gymnázium všeobecné , Gymnázium všeobecné

DOD : 4.12.2013