Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Příbram Zrušit výběr okresu
Druh školy (2)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola
Zvolen obor Elektrotechnika Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Příbram obor Elektrotechnika

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Příbram
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Geotechnika (Ekologie) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Strojírenství (Strojírenství počítačové) , Elektrotechnika , Geotechnika (Hornictví a hornická geologie) , Stavebnictví (Pozemní stavitelství) , Strojírenství (Strojírenství počítačové) , Geotechnika (Hornictví a hornická geologie)

Vyšší odborná škola

Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (Management) , Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací (Management)

.DOD : 7.11.2013 a 7.12.2013 a 7.1.2014