Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Příbram Zrušit výběr okresu
Druh školy (2)
Střední odborná škola , Vyšší odborná škola
Zvolen obor Sociální činnost Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Příbram obor Sociální činnost

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Březnice
Střední odborná škola

Agropodnikání , Informační technologie , Přírodovědné lyceum , Rostlinolékařství , Sociální činnost

Vyšší odborná škola

Obchodování se zeměděls.potrav.komoditami , Sociální práce , Sociální práce

DOD :Podrobnosti naleznete na www.sbrez.cz