Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Příbram Zrušit výběr okresu
Druh školy (2)
Odborné učiliště , Praktická škola
Zvolen obor Strojírenské práce Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Příbram obor Strojírenské práce

Odborné učiliště a Praktická škola
Příbram
Odborné učiliště

Malířské a natěračské práce , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zednické práce

Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD individuálně po dohodě. Podmínkou přijetí je písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření - nutno doložit k přihlášce o studiu.