Filtru odpovídá celkem 17 škol
Zvolen okres Prostějov Zrušit výběr okresu
Druh školy (5)
Střední škola , Gymnázium , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Odborné učiliště
Obor (76)
Aranžér (Umění aranžování) , Aranžér (Umění dekorace a keramiky) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v propagační tvorbě) , Ekonomika a podnikání (Řízení obchodních a výrobních firem) , Grafický design (Fotografie v reklamní praxi) , Grafický design (Grafika médií a tisku) , Grafický design (Grafika v reklamní praxi) , Krejčí (Tradiční krejčí) , Modelářství a návrhářství oděvů (Módní designér a vizážista) , Podnikání , Prodavač (Prodavač oděvů, textilu a doplňků) , Prodavač (Prodejní a propagační činnost) , Propagace , Gymnázium (8 leté studium) , Gymnázium (English for the Future) , Gymnázium (Gymnázium - všeobecné) , Obchodní akademie , Gymnázium , Ekonomika a podnikání (Marketingové komunikace a žurnalistika) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v EU a projektové řízení) , Ekonomika a podnikání (Řízení služeb a marketing turismu) , Ekonomika a podnikání (Sportovní management) , Podnikání (Management sociálních služeb) , Podnikání (Podnikání a marketing) , Podnikání (Podnikání v pohřebnictví) , Elektrotechnika , Mechanik seřizovač , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Provozní technika , Stavebnictví , Strojírenství , Strojní mechanik (Zámečník) , Čalouník , Cukrář , Kosmetické služby , Kuchař-číšník (Číšník) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Obchodník , Prodavač , Řezník-uzenář , Výrobce kožedělného zboží , Kadeřník , Klempíř (Autoklempíř) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Podnikání (Kadeřnické služby) , Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvů a navrhování) , Multimediální tvorba , Užitá malba (Užitá malba se zaměřením na design interiéru) , Praktická škola jednoletá , Praktická škola dvouletá , Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce (Automontážní práce) , Zdravotnický asistent , Analýza potravin , Autotronik , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Klempíř , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motorových vozidel , Montér suchých staveb , Opravář zemědělských strojů , Opravářské práce , Provozní služby , Stavební provoz , Technologie potravin , Tesař , Truhlář , Zahradnické práce , Zednické práce , Zedník , Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby

Seznam škol v okrese Prostějov

Základní škola a gymnázium města Konice
Konice
Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium má všeobecný charakter, připravuje ke studiu na všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol. V přijímacím řízení se pořadí uchazečů určuje součtem bodů za klasifikaci v 1. a 2.pol. 4.r.; v 1. pol. 5.ročníku a za výsledky přijímacích zkoušek z ČJ a M.
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostní služby

DOD: 3.12.2014 a 14.1.2015, vždy od 12.00 do 17.00 hodin.
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
Prostějov
Střední odborná škola

Analýza potravin , Technologie potravin , Autotronik , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Klempíř , Malíř a lakýrník , Mechanik opravář motorových vozidel , Montér suchých staveb , Opravář zemědělských strojů , Tesař , Truhlář , Zedník , Opravářské práce , Zahradnické práce , Zednické práce , Provozní služby , Podnikání , Stavební provoz

DOD: 10.12.2014a 15.1.2015. Maturitní obory:výuka Potravinářských oborů probíhá v moderně vybavených laboatořích. Absolventi naleznou uplatnění v oblasti výroby, prodeje potravin a v laboratorních provozech. Výuka oboru Autotronik probíhá v prostorách, které byly v loňském roce vybaveny špičkovým diagnostickým zařízením a dalším moderním vybavením. Absolventi naleznou uplatnění jako pracovníci ve stanicích technické kontroly, měření emisisí nebo při diagostice vozidel v autoopravnách. Učební obory: Většina stavebních oborů je zařazena do stipendijního programu KÚOK. Žáci učebních automobilních oborů a oborů instalatér mohou získat v rámci výuky oprávnění ke svařování. Žáci automobilních oborů oborů i řidičský průkaz B,C a T. Absolventi učebních oborů mohou pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu - Stavební provoz, Podnikání. Škola nabízí i speciální učební obory určené pro žáky ze speciálních škol nebo nedokončenou školní docházkou. Škola má vlastní stravovací a ubytovací kapacity.
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
Prostějov
Střední škola

Zdravotnický asistent

DOD: v měsíci listopad 2014, v den konání SCHOLARIS 2014. Škola nemá vlastní domov mládeže ani jídelnu, ale je možnost zajistit si ubytování i stravování na Domově mládeže Střední školy designu a módy, Prostějov.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10
Prostějov
Odborné učiliště

Pečovatelské služby , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce (Automontážní práce) , Praktická škola dvouletá

Škola je určena pro žáky s LMR, popřípadě s jinými výukovými obtížemi. Výhodou je malý počet žáků ve třídě i skupině odborného výcviku. S každou skupinou odborného výcviku je vždy učitel. Odborný výcvik probíhá v DD Nerudova, Domově mládeže Palečkova, v ZŠ E. Valenty, v našem školském zařízení a v Centru sociálních služeb v Prostějově. Školu je možno navštívit kdykoli dle přání rodičů. Přijímáme i žáky z nižších ročníků ZŠ.
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.
Prostějov
Střední škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: dle dohody kdykoliv. Dle statutu organizace o. p. s. se hradí poplatek ve výši 700 Kč/měs. Na péči asistentů je hrazena částka 10 Kč/1 hod. pobytu dětí a žáků, kteří asistenta nezbytně potřebují. Dle školského zákona 561/2004 Sb. §16 odstavec 6, lze délku studia u žáků se zdravotním postižením prodloužit o 2 školní roky.
Střední škola, Základní škola a Dětský domov Prostějov
Prostějov
Střední škola

Praktická škola jednoletá

DOD: Kdykoliv po předběžné telefonické dohodě. Škola zajišťuje obědy - 26,-/ 1 oběd.Škola přijímá žáky do praktické Praktické školy jednoleté. Jedná se o střední školu, která je určená pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu, určeného pro tuto skupinu žáků. Vzdělávání v praktické škole probíhá v moderně vybavených učebnách v Prostějově, na adrese Tetín 7 a v Nezamyslicích, na adrese nám. Děk. Fr. Kvapila 17. Absolvent Praktické školy s jednoletou přípravou si doplní všeobecné základy vzdělání, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních činností a získá tak možnost uplatnění v různých profesních oblastech v životě. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopnopstí uplatnit např. v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých oblastech. Naše praktická škola je zaměřena na získání praktických dovedností. Studium na pr. škole jednoleté je ukončeno závěrečnou zk., která se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z prakt. zk.
Střední škola designu a módy, Prostějov
Prostějov
Střední odborná škola

Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvů a navrhování) , Multimediální tvorba , Užitá malba (Užitá malba se zaměřením na design interiéru)

DOD: 18.10.2014 (sobota) 9:00 - 13:00 hod. 22.10.2014 (středa), 6.11.2013 (čtvrtek) vždy od 9:00 - 16:00 hod. Cena ubytování se pohybuje od 800 Kč/měsíc podle počtu lůžek na pokoji, celodenní stravování 85,-Kč/den, cena oběda 26,-Kč. Nabízíme bezlepkovou stravu. Změna cen není vyloučena.
Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Střední škola

Kadeřník , Klempíř (Autoklempíř) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Podnikání (Kadeřnické služby) , Provozní technika

DOD: V den burzy škol. Návštěva školy možná kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Žáci učebních oborů dostávají bezplatně učební pomůcky, sešity, učebnice, pracovní oděv a obuv. Autoobory dále získávají řidičský průkaz na osobní automobil, nákladní automobil a svářečský průkaz dle oboru. Absolventi učebních oborů mohou pokračovat v maturitní nástavbě v oboru Provozní technika nebo v oboru Podnikání (Kadeřnické služby).
Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1
Prostějov
Střední odborné učiliště

Kosmetické služby , Obchodník , Cukrář , Čalouník , Kuchař-číšník (Číšník) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Prodavač , Řezník-uzenář , Výrobce kožedělného zboží , Podnikání

DOD: 4.12.2014. Návštěva školy možná kdykoliv po telefonické dohodě s vedením školy. Ubytování a stravování možno zajistit na Švehlově SŠ polytechnické.
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4
Prostějov
Střední škola

Elektrotechnika , Stavebnictví , Strojírenství , Mechanik seřizovač , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik (Zámečník) , Provozní technika

DOD: 26.11.2014, 14.1.2015. Škola je vybavena učebnou mikroprocesorové techniky, učebnou CAD/CAM systémů, kvalitními učebnami na výuku ICT, laboratořemi pro výuku kontroly a měření, elektrolaboratořemi, stavební laboratoří a fitness centrem. Pro výuku odborného výcviku a praxe jsou využívány dílny na Wolkerově ulici a na vrahovické ulici. Žáci mají možnost získat svářecí průkaz ve svářečské škole. Pro zajišťování odborného výcviku a praxe žáků spolupracujeme s firmami regionu. Firma MUBEA-HZP s.r.o. a Hanácké železárny a pérovny, a.s. nabízí žákům strojírenských oborů stipendijní programy. Žákům tříletých učebních oborů strojní mechanik, nástrojař a obráběč kovů je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Žákům studijních oborů strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení budou od školního roku 2014/2015 poskytována prospěchová stipendia.
Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Prostějov
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Marketingové komunikace a žurnalistika) , Ekonomika a podnikání (Podnikání v EU a projektové řízení) , Ekonomika a podnikání (Řízení služeb a marketing turismu) , Ekonomika a podnikání (Sportovní management) , Podnikání (Management sociálních služeb) , Podnikání (Podnikání a marketing) , Podnikání (Podnikání v pohřebnictví)

DOD: 12.11.2014, 10.12.2014, 15.1.2014. Sportovní management je zaměřen na problematiku sportovního managementu klubů a jiných subjektů se zaměřením na sport a využití volného času. Studentům je plně hrazen adaptační kurz v 1. ročníku, škola také přispívá na poznávací zájezdy a exkurze. K výuce odborných předmětů slouží vzdělávací webový portál s e-učebnicemi. Školné je u denního studia od 12 000 kč do 16 200 Kč ročně dle prospěchu studenta. Školné lze snížit také ze sociálních důvodů.
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Prostějov
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 3. 12. 2014, PZ: M, OSP, ČJ. Stravování: 7-10 let: 19,- Kč, 11-14 let: 21,- Kč, 15-více let: 26,- Kč.
Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
Prostějov
Střední odborná škola

Obchodní akademie

DOD: v den burzy škol pořádané Scholaservisem, termín bude upřesněn. Další termín: 16.1.2015. Od škol. roku 2014/2015 nabízíme obor obchodní akademie s možností zaměřit se oblasti: účetnictví a daně, bankovnictví a pojišťovnictví, cestovního ruchu, dle výběru volitelných předmětů.Podrobné informace budou podávány na dni otevřených dvěří. Žáci se budou moci zúčastnit kurzů "Přijímačky na nečisto". výuka je posílena o ICT a cizí jazykys cílenou přípravou k maturitní zkoušce. Žáci si mohou zvolit z několika nabízených cizích jazyků: AJ, NJ, ŠJ, RJ. Jde o školu s příjemnou rodinnou atmosférou.
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
Prostějov
Gymnázium

Gymnázium (English for the Future) , Gymnázium (Gymnázium - všeobecné)

DOD: 10. 12. 2014. Škola je držitelem certifátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro oblast Střední všeobecné vzdělávání a další vzdělávání. V osmiletém studiu probíhá část výuky některých předmětů v AJ (kombinovaná forma výuky). Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - ve schvalovacím řízení na MŠMT ČR. Předpokládaný počet přijímaných žáků - 30.
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Prostějov
Gymnázium

Gymnázium (8 leté studium)

DOD: 9.12.2014, přijímací zkoušky nanečisto se konají 12.12.2014. V lednu-dubnu 2015 budou probíhat bezplatné přípravné kurzy k PZ pro žáky 5.tříd ZŠ. Vlastní PZ jsou z ČJ, M (vlastní testy) a OSP formou testů SCIO. CMG je špičkově vybavená moderní škola, která spojuje tradiční křesťanské hodnoty s nejnovějšími poznatky pedagogiky a psychologie. Součástí školy je i jednotřídní mateřská škola s kapacitou 23 dětí, Školní klub a SVČ.
ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o.
Prostějov
Střední škola

Ekonomika a podnikání (Podnikání v propagační tvorbě) , Ekonomika a podnikání (Řízení obchodních a výrobních firem) , Grafický design (Fotografie v reklamní praxi) , Grafický design (Grafika médií a tisku) , Grafický design (Grafika v reklamní praxi) , Modelářství a návrhářství oděvů (Módní designér a vizážista) , Aranžér (Umění aranžování) , Aranžér (Umění dekorace a keramiky) , Krejčí (Tradiční krejčí) , Prodavač (Prodavač oděvů, textilu a doplňků) , Prodavač (Prodejní a propagační činnost) , Podnikání , Podnikání , Propagace

DOD: 22.10.2014, 12.11.2014 a další budou zveřejněné na webu školy. umělecké obory Grafika médií a tisku, fotografielv reklamní praxi, Grafika v reklamní praxi a Propagace nabízíme jako jediná škola v Olomouckém kraji.Termín podání přihlášek do uměleckých oborů je do 30.11.2014, podmínkou přijetí do nich je vykonání talentové zkoušky v lednu 2015. U oboru nástavbového studia Propagace je podmínkou vyučení v oboru Aranžér. Škola se od 1.9.2012 přestěhovala do nově opravených prostor blízko centraměsta, autobusové a vlakové spojení je nedaleko, poskytujeme i ubytování na smluvních domovech mládeže. uchazečům nabízíme to, co dělá naši školu vyjímečnou a nadstandartní - tedy individuální přístup a profesionalitu výuky, se kterými se vyučující věnují rozvoji studentů především v oblasti umělecké tvorby. U oboru Veřejnosprávní činnost probíhá správní řízení. Výše školného je zaváděcí cenou, která je garantována po celé 4 roky studia.