Filtru odpovídá celkem 11 škol
Zvolen okres Rakovník Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Gymnázium , Integrovaná střední škola , Střední škola , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Praktická škola
Obor (36)
Gymnázium - všeobecné , Gymnázium - všeobecné (4leté) , Gymnázium - všeobecné (8leté) , Agropodnikání , Cukrář , Podnikání , Potravinářská výroba , Sociální činnost , Zahradnické práce , Zahradník , Zemědělec - farmář , Zemědělské práce , Kominík , Kuchař - číšník , Prodavač , Truhlář , Zedník , Ekonomiclé lyceum , Obchodní akademie , Ekologie a životní prostředí , Lesní mechanizátor , Lesnictví , Opravář lesnických strojů , Mechanik opravář motorových vozidel , Opravář zemědělských strojů , Provozní technika , Elektrikář-silnoproud , Elektrotechnika , Informační technologie , Obráběč kovů , Strojírenství , Strojní mechanik , Praktická škola dvouletá , Chovatelství , Přírodovědné lyceum , Praktická škola jednoletá

Seznam škol v okrese Rakovník

Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice
Jesenice
Praktická škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

REDIZO: 600171469. DOD: 18.10.2012 a 18.1.2013. Zařízení je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je bezbarierová, má vlastní školní svozové auto, je nadstandardně vybavená, v kolektivu zaměstnanců jsou speciální pedagogové. Na pozemku školy je školní hřiště a zahrada. Pro absolventy ZŠS a ZŠP nabízí vzdělání s jednoletou a dvouletou přípravou.
Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222
Rakovník
Střední odborná škola

Agropodnikání , Chovatelství , Ekologie a životní prostředí , Přírodovědné lyceum

REDIZO: 600007936. DOD: 19. 10. 2013, 23.11.2013, 15.1.2014. Chov koní, chov psů, chov exotických zvířat, mysllivost a rybářství. Pěstování rostlin, zemědělská mechanizace, chov hospodářských zvířat a ekonomika podniku. Ochrana a tvorba životního prostředí. Možnost získat řidičské oprávnění T a B. Zajištění praxe studentů na Školním statku Stř.kraje a dalších smluvních provozech. Zajištění provozu Botanické zahrady v Rakovníku. Pořádání a spoluúčast na pořádání botanických a zemědělských soutěží a výstav. Vlastní školní jídelna. Možnost bezbariérového přístupu do školy. Zájmové kroužky florbal, odbíjená.
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576
Rakovník
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

REDIZO: 600022188. DOD: 16.1.2014 Škola má výborné materiálně technické podmínky, bezbariérová, se speciálními pedagogy. Zaměření oboru: pomocné práce při příjmu, přípravě a praní prádla a oděvů, jejich žehlení, mandlování.
Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník
Rakovník
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Informační technologie , Strojírenství , Elektrikář-silnoproud , Obráběč kovů , Strojní mechanik

REDIZO: 600170241. DOD: čt 5.12. 2013, so 7.12.2013, st 8.1.2014. Stravování zajištěno ve škole, cena 28 Kč/oběd. krajská stipendia pro obory s výučním listem, firemní stipenia pro maturitní obory. Evropské certifikáty pro všechny žáky. Mezinárodní spolupráce, stáže v zahraničí. Bohatá nabídka zájmové činnosti. Rozšířená výuka jazyků v oboru IT. E-learning, studentské projekty, výuka psaní všemi deseti. Partnerskáá škola Skupiny ČEZ, firem Procter&Gamble a Lassersberger, člen Microsoft Partner Network a Autodesk Academy. Certifikovaná Světová škola.
Střední odborné učiliště Nové Strašecí
Nové Strašecí
Střední odborné učiliště

Mechanik opravář motorových vozidel , Opravář zemědělských strojů , Zahradník , Provozní technika

REDIZO: 600007944. DOD: 6.11., 21.11., 12.12. 2013, 22.1.2014 Opravář zemědělských strojů - řidičský průkaz (B,C) a svářecký průkaz zdarma, Automechanik - řidičský průkaz ( B, C) zdarma, svářečský průkaz v rámci projektu ESF zdarma, Opravář zemědělských strojů a Zahradník - kr.stipendium ( 1.r. - 300/měsíc+1000/vyz., 2.r. -400/měsíc + 2000/vyz., 3.r. - 500/měsíc + 3000/vyz.), bezplatné zájmové kroužky
Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
Křivoklát
Střední odborné učiliště

Ekologie a životní prostředí , Lesnictví , Lesní mechanizátor , Opravář lesnických strojů , Truhlář

REDIZO: 600007979. DOD: 13.12.2013, 17.1.2014. Obor Lesní mechanizátor - řidičský průkaz sk.T zdarma, obor Opravář lesnických strojů - řidičský průkaz sk. B, C s finančním příspěvkem žáka. Pro všechny žáky možnost získání loveckého lístku zdarma při absolvování předmětu Myslivost. Možnost stravování pro dojíždějící žáky. Volná wi-fi síť, možnost využití venkovního bazénu, posilovny a střelnice. Podpora oboru Lesní mechanizátor prostřednictvím stipendijního programum KÚ Středočeského kraje. Vzdělávání dospělých ( UNIV 2 KRAJE) pro získání dílčích kvalifikací: Těžba dřeva, Soustřeďování dříví traktory, Pěstování a ochrana lesa. Krátkodobé kurzy - Základní práce s motorovou pilou, kurz pro dřevorubce, Soustřeďování dříví kolovými traktory, Práce s motorovými vyžínači a křovinořezy.
Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222
Rakovník
Střední odborná škola

Ekonomiclé lyceum , Obchodní akademie

REDIZO: 600007987. DOD: 11.12.2013, 14.1.2014. Přijetí na základě prospěchu ze ZŠ - bez přijímacích zkoušek. Nadprůměrné výsledky žáků 4.ročníků při státních maturitách ( v roce 2011 3. místo mezi SOŠ v ČR). Velmi dobré uplatnění absolventů -více než polovina pokračuje v dalším studiu ( 70% úspěšnost ), ostatní nastupují do zaměstnání, na které jsou připravováni. Státní zkoušky z psaní strojem a cizích jazyků. Mezinárodní spolupráce ( SRN, Anglie) - výměnné pobyty žáků, zájezdy žáků, výměny učitelů. Kurzy lyžařské, vodácko-turistické, zdravotnické. Odborná praxe. Výborné podmínky pro sportovní využití - nová tělocvična, posilovna, celoroční mezitřídní sportovní soutěž, sportovní kroužky Moderně vybavené učebny výpočetní techniky ( LCD monitory, dataprojektory, klimatizace, interaktivní tabule). Výuka pomocí interaktivních tabulí i v dalších učebnách. Jazykové učebny vybavené počítači - výuka pomocí internetu, výuka psaní na klávesnici počítače programem Zaviačič, projektová výuka. Projekt Mediální výchova - v rámci výuky, činnost Klubu mediální komunikace. V 1. - 3. ročníku vždy dva projektové dny zaměřené na seznámení se zajímavými místy a organizacemi v regionu. Nově zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna, školní bufet a sociální zařízení.
Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309
Rakovník
Střední škola

Kominík , Kuchař - číšník , Prodavač , Truhlář , Zedník , Podnikání

REDIZO: 600170250. DOD: 4. 12. 2013 a 15. 1. 2014
Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1
Jesenice
Integrovaná střední škola

Agropodnikání , Sociální činnost , Cukrář , Zahradník , Zemědělec - farmář , Potravinářská výroba , Zahradnické práce , Zemědělské práce , Podnikání , Podnikání

REDIZO: 600170268. DOD: 17.10., 19.10., 28.11., 30.11., 4.12., 7.12., 10.12.2013, 18.1., 25.1., 1.2.2014. Kromě vlastního vzdělávání nabízíme rozširující aktivity, které pomohou absolventům zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce - získání řidičského oprávnění sk.B, T, svářečský kurz, Europass, účast v soutěžích odborných dovedností, zapojení do projektů s partnerskými školami, účasti na zahraničních stážích. Individuálním přístupem k žákům se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytující podporu nejen v oblasti vzdělávání, ale i v každodenním životě.
Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám.J. Žižky 186
Rakovník
Gymnázium

Gymnázium - všeobecné (8leté) , Gymnázium - všeobecné (4leté)

REDIZO: 600007952. DOD: 27.11. 2013 a 5.2.2014 vždy od 16:00 hod. Gymnázium má 90% úspěšnost v přijímání absolventů na VŠ, má 100% aprobovanost učitelů, cíleně modernizuje své vybavení a učební metody, dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami.
Gymnázium J.A.Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209
Nové Strašecí
Gymnázium

Gymnázium - všeobecné

REDIZO: 600007961. DOD: 21. 11. 2013, 17. 12. 2013, možnost návštěvy tříd během vyučování; stravování: jídelna ZŠ, výběr ze 3 jídel, 26,-Kč/oběd; široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů ( dramatický klub, hudební klub, sportovní hry,...), bohatá mimoškolní činnost