Filtru odpovídá celkem 17 škol
Zvolen okres Svitavy Zrušit výběr okresu
Druh školy (7)
Vysoká škola , Gymnázium , Střední odborná škola , Vyšší odborná škola , Střední odborné učiliště , Praktická škola , Jiná, specifická škola
Obor (66)
Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů , Restaurování a konzervace knižní vazby, papíru a dokumentů , Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita , Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury , Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech , Restaurování a konzervování děl písemné kultury , Gymnázium , Kombinované lyceum , Veřejnosprávní činnost , Informační služby , Hotelnictví , Klempíř , Kominík ( , Kuchař-číšník , Montér suchých staveb , Pokrývač , Sociální činnost , Stravovací a ubytovací služby , Zednické práce , Zedník , Obchodní akademie , Účetnictví a finanční řízení podniku , Instalatér , Mechanik seřizovač , Mechanik seřizovač (Mechatronik) , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik plastikářských strojů a zařízení) , Nástrojař , Obráběč kovů , Prodavač , Strojní mechanik (Zámečník) , Ekonomika a podnikání , Praktická škola dvouletá , Cukrář , Gastronomie (Gastronomické služby) , Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) , Pekař , Podnikání , Řezník-uzenář , Kadeřník , Kosmetické služby , Obchodník (Ekonomika obchodu a služeb) , Operátor skladování (obor ve schvalovacím řízení) , Rekondiční a sportovní masér (Specialista relaxačních a wellness center - obor ve schvalovacím řízení) , Vlasová kosmetika , Mechanizace a služby (Dopravní a servisní služby) , Mechanizace a služby (Ekonomika a účetnictví technických provozů) , Mechanizace a služby (Logistika a administrativa dopravy) , Mechanizace a služby (Požární prevence) , Mechanizace a služby (Provoz mechanizace a služby) , Mechanizace a služby (Výpočetní technika a automatizace) , Zahradnické práce (Exotika) , Zahradnické práce (Floristika - vazačství) , Zahradnické práce (Zahradnictví) , Zahradnictví (Floristika) , Zahradnictví (Chov exotických zvířat) , Zahradnictví (Zahradní architektura) , Zahradník (Exotika) , Zahradník (Krajinář) , Zahradník (Zahradník) , Zdravotnický asistent , Elektrotechnika , Technické lyceum , Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika ( (Předškolní pedagogika a vychovatelství)) , Pedagogika specifických činností ve volném čase ((Předškolní a mimoškolní pedagogika))

Seznam škol v okrese Svitavy

VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl
Litomyšl
Střední odborná škola

Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika ( (Předškolní pedagogika a vychovatelství))

Vyšší odborná škola

Pedagogika specifických činností ve volném čase ((Předškolní a mimoškolní pedagogika)) , Pedagogika specifických činností ve volném čase ((Předškolní a mimoškolní pedagogika))

DOD na SPgŠ 15.11. 2013 a na VOŠ 28.3. 2014. Stravování poskytujeme mimo areál školy v naší školní jídelně, která je součástí Domova mládeže, Strakovská 1071, Litomyšl. Cena snídaně 16 Kč, oběda 30 Kč a večeře 27 Kč, celodenní stravování 73 Kč.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové
Moravská Třebová
Jiná, specifická škola

Elektrotechnika , Technické lyceum , Podnikání

Vyšší odborná škola

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

DOD 29.11.2013 a 24.1. 2014. Střední vojenská škola s povinným týdenním ubytováním pro žáky denního studia (NE - PÁ), bez možnosti studia žáků s OZP. Žáci dálkového studia střední školy a studenti kombinovaného studia vyšší odborné školy z řad civilní veřejnosti platí za stravování a ubytování, bez možnosti studia žáků a studentů s OZP. Žáci denního studia mají ubytování a stravování zdarma. Klade se důraz na AJ, fyzickou připravenost a psychickou odolnost žáků. Součástí vzdělávání ve škole je výuka, výcvik a výchova.
Střední zdravotnická škola Svitavy
Svitavy
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent

DOD 24.10. a 21.11. 2013. Absolventi mají výborné uplatnění v praxi. Škola a domov mládeže jsou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží. Žáci mohou během studia absolvovat masérský kurz, zájemci navštěvují sportovní hry, kroužek znakového jazyka a keramický kroužek. WI-FI připojení ro žáky ve škole i v domově mládeže. Cena snídaně 16 Kč, oběda 27 Kč a večeře 23 Kč.
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Litomyšl
Střední odborná škola

Mechanizace a služby (Dopravní a servisní služby) , Mechanizace a služby (Ekonomika a účetnictví technických provozů) , Mechanizace a služby (Logistika a administrativa dopravy) , Mechanizace a služby (Požární prevence) , Mechanizace a služby (Provoz mechanizace a služby) , Mechanizace a služby (Výpočetní technika a automatizace) , Zahradnictví (Chov exotických zvířat) , Zahradnictví (Floristika) , Zahradnictví (Zahradní architektura) , Zahradník (Exotika) , Zahradník (Krajinář) , Zahradník (Zahradník) , Zahradnické práce (Exotika) , Zahradnické práce (Floristika - vazačství) , Zahradnické práce (Zahradnictví)

DOD 27.-28.10. 2011, 4.11. 2011, 26.11. 2011, 17.-19.12. 2011, 6.1. 2012. IZO školy 87653 zůstává. Cena oběda 23 Kč, cena celodenní stravy 63 Kč.
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.
Polička
Střední odborná škola

Informační služby , Kosmetické služby , Obchodník (Ekonomika obchodu a služeb) , Rekondiční a sportovní masér (Specialista relaxačních a wellness center - obor ve schvalovacím řízení) , Kadeřník , Operátor skladování (obor ve schvalovacím řízení) , Kosmetické služby , Podnikání , Podnikání , Vlasová kosmetika

DOD 21.11. 2011 a 6.2. 2012. Dva kadeřnické salóny, dvě kosmetická studia, internetová klubovna, certifikované kurzy. Žákům oborů Informační služby a Ekonomika obchodu a služeb je poskytován notebook jako učební pomůcka. Škola je držitelem certifikátu ISO 9001 a Zlatého certifikátu kvality uděleného ministrem školství v r. 2011. Cena oběda 28 Kč, celodenní strava 70 Kč.
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Polička
Polička
Střední odborná škola

Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) , Gastronomie (Gastronomické služby) , Cukrář , Kuchař-číšník , Pekař , Řezník-uzenář , Podnikání

DOD 14.11. a 12.12. 2013, 16.1. 2014. Moderní gastronomické učebny a cukrářské dílny, interaktivní výuka, možnost získání licencí a osvědčení v rámci kurzu. Praxe na prestižních pracovištích v tuzemsku i zahraničí (Itálie, SRN, Řecko, Slovensko, Maďarsko, Francie). Možnost získání mezinárodního certifikátu IES. Ubytování hotelového typu. Cena snídaně 13 Kč, oběda 29 Kč a večeře 26 Kč.
Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová
Moravská Třebová
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

Návštěva školy možná kdykoli po telefonické dohodě. Škola přijímá žáky i se střední těžkým a těžkým mentálním postižením a s těžším stupněm kombinovaného postižení. Připravuje žáky na zvládnutí běžných životních situací a sebeobsluhy, přípravy pokrmů a ručních prací (dílenské práce pro chlapce). Škola poskytuje služby školního psychologa a různé terapie. Cena oběda 22 Kč, celodenní stravné 72 Kč.
Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE, s r.o. Litomyšl
Litomyšl
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání

Po telefonické dohodě je možné školu navštívit kdykoli. Notebooky k výuce i pro soukromé účely, wifi připojení dostupné v celé škole, vysoká hodinová dotace cizích jazyků a konverzace s rodilým mluvčím, vysoká úspěšnost u maturitních zkoušek a následně u přijímacích zkoušek na VŠ, možnost individuálního studijního plánu, splátkový kalendář školného. Ubytování a stravování poskytuje jiný subjekt (Domov mládeže při Střední škole zahradnické a technické Litomyšl). Cena snídaně 16 Kč, oběda 30 Kč a večeře 27 Kč.
SOU Svitavy
Svitavy
Střední odborné učiliště

Mechanik seřizovač , Mechanik seřizovač (Mechatronik) , Mechanik strojů a zařízení (Mechanik plastikářských strojů a zařízení) , Instalatér , Klempíř , Nástrojař , Obráběč kovů , Prodavač , Strojní mechanik (Zámečník)

DOD 4.-5.11. 2011; 6.-7.1. 2012 nebo po telefonické domluvě v kterýkoli pracovní den. Zapojení do grantových programů EU. Kvalitní strojní vybavení hlavně pro výuku CNC. Nově otevřený perspektivní obor Mechanik plastikářských strojů a zařízení. Cena ubytování 650 - 850 Kč. Cena oběda 24 Kč. Nepřijímají se uchazeči se zdravotním postižením vzhledem k práci na strojích.
OA a VOŠ ekonomická Svitavy
Svitavy
Střední odborná škola

Obchodní akademie

Vyšší odborná škola

Účetnictví a finanční řízení podniku

DOD 5.11. 2013, 14.1. a 4.3. 2014. Škola s více než šedesátiletou historií sídlí v centru okresního města v kompletně modernizované budově. Zájemcům o studium nabízí kromě maturitního oboru Obchodní akademie také pomaturitní studium na VOŠ ekonomické, jehož absolventi získávají titul DiS. (užívaný za jménem). Od školního roku 2012/13 nabízí škola možnost studia na OA ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy v úzké součinnosti s místními sportovními oddíly a městem Svitavy. Organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. Cena za oběd 26 Kč.
Integrovaná střední škola Moravská Třebová
Moravská Třebová
Střední odborná škola

Hotelnictví , Sociální činnost , Klempíř , Kominík ( , Kuchař-číšník , Montér suchých staveb , Pokrývač , Zedník , Stravovací a ubytovací služby , Zednické práce

DOD 7.-8.11. 2013; 12.12. 2013 a 16.-17. 2014. Škola zajišťuje zahraniční exkurze, odborné stáže v Německu a na Slovensku. Výuka gastronomických oborů je zajišťována v moderních učebnách včetně vlastní restaurace Fabrika ve Svitavách. Návštěva školy je možná kdykoli po tel. domluvě. Cena snídaně 22 Kč, oběda 25 Kč a večeře 23 Kč.
Gymnázium Polička
Polička
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD 10.12. 2013. Škola má moderně vybavené učebny, rozsáhlou počítačovou síť, sportovní halu, dvě posilovny, gymnastický sál, venkovní sportoviště, aulu, studovnu, klubovnu, školní bufet a multimediální a nahrávací studio. Kritéria pro přijímací řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Cena oběda 26 a 29 Kč.
Gymnázium Moravská Třebová
Moravská Třebová
Gymnázium

Gymnázium , Informační služby

DOD 19.11. 2013 a 16.1. 2014. Obor Informační služby je vhodný pro chlapce i dívky, během studia odborná praxe, široké uplatnění. V oboru Gymnázium široká nabídka volitelných předmětů. V obou oborech kvalitní výuka cizích jazyků, sportovní kurzy, odborné exkurze, zahraniční výjezdy hrazené z projektu Comenius. Škola má dobře vybavené učebny, 2 tělocvičny, posilovnu, internet ve všech prostorách školy, využívá se e-learning. Bohatá mimoškolní činnost. Přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Ubytování při DM ISŠ Mor.Třebová. Cena snídaně 22 Kč, oběda 25 Kč a večeře 23 Kč.
Gymnázium Jevíčko
Jevíčko
Gymnázium

Gymnázium , Kombinované lyceum , Veřejnosprávní činnost

DOD 6.11. 2014 a 22.1. 2015. V oboru Gymnázium je možnost výběr všeobecného nebo humanitního studia. Kroužky španělského jazyka, čínského jazyka, sportovní kroužky, fotografický kroužek. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, přijímací zkoušky nanečisto. Celodenní stravování 67 Kč (z toho cena snídaně 11 Kč, svačiny 9 Kč, oběda 25 Kč a večeře 22 Kč).
Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl
Litomyšl
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD 29.11. 2013 a 19.2. 2014. Ubytování poskytuje Domov mládeže Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. Cena oběda 32 Kč. Výuka japonštiny.
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Svitavy
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD 26.9. 2013, 17.10. 2013, 14.11. 2013 a 9.1. 2014. Cena oběda 26 Kč. Posílená výuka cizích jazyků a informatiky, nadstandardní sportovní zázemí a zázemí pro biologii, všeobecné zaměření - studijní zaměření si volí žáci od předposlední ročníku formou volitelných předmětů (např. zaměření na přírodní vědy, na společenské vědy, na technické předměty apod.).
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Litomyšl
Vysoká škola

Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury , Restaurování a konzervování děl písemné kultury , Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů , Restaurování a konzervace knižní vazby, papíru a dokumentů , Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita , Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

DOD 28.11. 2008. Škola poskytuje čtyřleté bakalářské vzdělání pouze prezenční formou. Přijímací zkoušky čtyřdenní ve dnech 5.-8.2. 2008 (talentová zkouška, pís. test z dějin umění a základů chemie, závěrečný pohovor). Ubytování se poskytuje ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích na koleji. Škola od akademického roku 2005/06 přešla pod Univerzitu Pardubice jako Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Dříve IRKT.