Filtru odpovídá celkem 6 škol
Zvolen okres Tachov Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Gymnázium , Střední odborná škola , Střední odborné učiliště , Střední škola
Obor (30)
Gymnázium (Škola pro 21. století) , Obchodní akademie (Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu) , Gymnázium (Naše škola je jednička) , Agropodnikání (Agropodnikání) , Přírodovědné lyceum (Přírodovědné lyceum) , Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost) , Cukrář (Cukrář) , Malířské a natěračské práce (Malířské a natěračské práce) , Operátor skladování (Operátor skladování) , Ošetřovatel (Ošetřovatel) , Pečovatelské služby (Pečovatelské služby) , Podnikání (Podnikání) , Provozní služby (Provozní služby - pokojská) , Řezník - uzenář (Řezník - uzenář) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) , Zahradnické práce (Zahradnické práce) , Zednické práce (Zednické práce) , Elektrikář - silnoproud (Elektrikář - silnoproud) , Informační technologie (Aplikovaná informační technologie) , Obráběč kovů (Obráběč kovů) , Strojírenství (Strojírenství) , Strojní mechanik (Strojní mechanik) , Technická zařízení budov (Technická zařízení budov) , Truhlář (Truhlář) , Zedník (Zedník) , Autoelektrikář (Autoelektrikář) , Kuchař - číšník (Kuchař - číšník) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů)

Seznam škol v okrese Tachov

Střední škola, Bor, Plzeňská 231
Bor
Střední škola

Autoelektrikář (Autoelektrikář) , Kuchař - číšník (Kuchař - číšník) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) , Podnikání (Podnikání) , Podnikání (Podnikání)

DOD: 20.11.2014 (7:30 - 14:00 hod.). Školu lze navštívit v průběhu celého školního roku po předchozí domluvě. Stravování - pouze obědy. Pro obor Kuchař - číšník nutný zdravotní průkaz. U všech oborů teorie a odborný výcvik ve školských zařízeních v Boru. U oboru Opravář zemědělských strojů škola poskytuje bezplatně přípravu pro získání řidičského oprávnění skupiny B,C,T a bezplatně svářečský kurz. U oboru Automechanik pro řidičské oprávnění skupiny B,C, svářečský kurz za zvýhodněný poplatek. Výuka cizích jazyků je přizpůsobena i začátečníkům. U oboru Kuchař - číšník možnost bezplatně absolvovat základy cukrářské výroby a za zvýhodněný poplatek barmanský kurz. Žáci ostatních oborů mohou za zvýhodněnou cenu získat vazačský průkaz a oprávnění pro řízení vysokozdvižných vozíků. Pro skupinu A,E,T možno získat řidičské oprávnění za zvýhodněný poplatek po výuce.
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Tachov
Střední škola

Informační technologie (Aplikovaná informační technologie) , Strojírenství (Strojírenství) , Technická zařízení budov (Technická zařízení budov) , Elektrikář - silnoproud (Elektrikář - silnoproud) , Obráběč kovů (Obráběč kovů) , Strojní mechanik (Strojní mechanik) , Truhlář (Truhlář) , Zedník (Zedník) , Podnikání (Podnikání)

DOD: 21.11.2014. Informační dny - každý pátek v lednu 2015. Ubytování zajištěno v domově mládeže. Školní stravování - cena 29,- Kč/oběd. Komplexní výuka - teorie s odborným výcvikem; praktické vyučování na smluvních pracovištích v provozech firem. Obor Obráběč kovů zaměřen na obsluhu a základy programování CNC strojů. Pro uchazeče s výučním listem - obor Podnikání ve formě tříletého dálkového studia. Možnost individuálního vzdělávacího plánu pro doplnění kvalifikace.Vedení školy zajímá uplatnění absolventů. Učebny vybaveny audiovizuální technikou. Inovace vzdělávání podporována digitálními technologiemi. Dokončení dostavby výukových prostor a dovybavení technologiemi v hodnotě 41 mil. Kč. Při škole pracuje sdružení firem TEO, které podporuje školní i mimoškolní aktivity. Žáci s výborným prospěchem získávají nárok na stipendium školy i sdružení TEO. Úspěšní žáci obdrží certifikáty a osvědčení o další specifikaci - všichni absolventi získávají Europass. Účast v odborných soutěžích. Technické kroužky pro žáky školy i ZŠ. Spolupráce se zaměstnavateli i s vysokými školami. Bohaté sportovní aktivity, lyžařský a turistický kurz. Škola oceňuje zájem a aktivitu žáků s podporou jejich talentu.
Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129
Planá
Střední odborné učiliště

Cukrář (Cukrář) , Operátor skladování (Operátor skladování) , Ošetřovatel (Ošetřovatel) , Řezník - uzenář (Řezník - uzenář) , Malířské a natěračské práce (Malířské a natěračské práce) , Pečovatelské služby (Pečovatelské služby) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) , Zahradnické práce (Zahradnické práce) , Zednické práce (Zednické práce) , Provozní služby (Provozní služby - pokojská) , Podnikání (Podnikání)

DOD: bude upřesněno v září 2014 (00:00 - 00:00 hod.). Školu lze navštívit kdykoliv během školního roku - nejlépe po předchozí domluvě. Do všech oborů přijímáni žáci bez přijímacích zkoušek. K ubytování žáků slouží domov mládeže hotelového typu. Pro uchazeče s výučním listem (kód oboru H) maturitní obor Podnikání - dvouleté denní studium. Výuka oborů vzdělání podle školního vzdělávacího programu.Praktická výuka v prvních ročnících probíhá ve vlastním výukovém prostředí, od druhého ročníku ve firmách smluvních partnerů. Studium je doplněno kulturními i sportovními aktivitami. Rodinné prostředí školy zajišťuje spolupráci s rodiči a ochranu žáků před škodlivými vlivy.
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508
Stříbro
Střední odborná škola

Agropodnikání (Agropodnikání) , Přírodovědné lyceum (Přírodovědné lyceum) , Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost)

DOD: bude upřesněno v září 2014. Školu lze navštívit v průbehu školního roku po předchozí domluvě. Školní stravování: cena 30,- Kč/oběd. K ubytování žáků slouží zrekonstruovaný domov mládeže s bezplatným Wi-fi připojením. Pro praktické vyučování školní hospodářství a vlastní autoškola. Možnost zahraniční spolupráce a výměnných pobytů (SRN) a zahraniční praxe (Švýcarsko). Cvičná škola České zemědělské univerzity v Praze.
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
Tachov
Gymnázium

Gymnázium (Naše škola je jednička)

DOD: 9.12.2014 (15:00 - 17:00 hod.) a 10.2.2015 (15:00 - 17:00 hod.), možno domluvit individuálně prohlídku školy. Stravování - pouze obědy ve vlastním stravovacím zařízení umístěném vedle školy. Šestileté gymnázium s povinnou volbou zaměření v posledním ročníku studia (2 profilace - humanitní, přírodovědná). Po absolvování maturity Europass v anglickém jazyce. Pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ proběhne dne 17.2.2015 (9:00- 12:00 hod.) soutěžní den, při kterém zajímavou a poutavou formou představují současní žáci gymnázium a jeho prostředí. Pro žáky zvýhodněné kurzy autoškoly, zahraniční zájezdy, wi-fi připojení po celé budově školy. Cena stravování: 29,- Kč/oběd.
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Stříbro
Gymnázium

Gymnázium (Škola pro 21. století) , Obchodní akademie (Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu)

DOD: 21.11.2014 (00:00 - 00:00 hod.), 22.11.2014 (00:00 - 00:00 hod.) a 16.1.2014 (00:00 - 00:00 hod.), nebo kdykoliv po telefonické domluvě. Cena obědů 500,- Kč/měsíc.Ubytování v internátě SOŠ Stříbro. OA se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu - uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek podle prospěchu na ZŠ. Škola získala mezinárodní certifikát kvality vzdělávání International Education Society - absolventi mohou obdržet Certifikát IES. Vysoká úspěšnost žáků obou studijních oborů při státní maturitě. Osmileté Gymnázium - uchazeči jsou přijímání na základě přijímacích zkoušek z ČJ, M a testu studijních předpokladů. Studentům je od 6. ročníku umožněna profilace v podobě volitelných seminářů. Škola organizuje výměnné pobyty v rodinách žáků partnerských škol ve Francii a v SRN. Bezbariérový přístup do všech prostor školy.