Filtru odpovídá celkem 11 škol
Zvolen okres Třebíč Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Jiná, specifická škola , Střední odborná škola , Gymnázium , Střední odborné učiliště , Vyšší odborná škola , Vysoká škola
Obor (65)
Jednoleté studium cizího jazyka - anglický jazyk , Gymnázium , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost , Aranžér , Cestovní ruch , Cukrář , Hotelnictví , Kadeřník , Kuchař - číšník , Obchodní akademie , Podnikání , Prodavač , Reprodukční grafik , Pedagogika pro asistenty ve školství , Truhlář , Autoelektrikář , Autotronik , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik elektronických zařízení) , Elektrotechnika (Elektronické řídící systémy) , Elektrotechnika (Energetika) , Informační technologie (Počítačové systémy) , Karosář , Mechanik elektrotechnik , Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnika) , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanik seřizovač , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Provozní technika , Strojírenství , Technické lyceum , Uměleckořemeslné zpracování kovů , Instalatér , Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obchodník , Ošetřovatel , Provozní elektrotechnika , Stravovací a ubytovací služby , Strojní mechanik (Zámečník) , Elektrikář - silnoproud (motivační stipendium) , Instalatér (motivační stipendium) , Malíř a lakýrník (motivační stipendium) , Malířské a natěračské práce , Montér suchých staveb , Nábytkářská a dřevařská výroba (Dřevařská a nábytkářská výroba) , Stavební provoz , Stavebnictví (Pozemní stavitelství, Ekonomika a řízení stavebnictví, Architektura a desing interiérů) , Technická zařízení budov (Termodiagnostika budov, měření a regulace otopových soustav) , Technické lyceum (Poz. stavitelství, Architektura a design interiérů, Ekonomika a říz. stavebnictví,Termodiagnostika) , Tesař (motivační stipendium) , Zednické práce , Zedník (motivační stipendium) , Agropodnikání , Veterinářství , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra , Účetnictví a finanční hospodaření , Aplikované vědy a informatika (Aplikované informační technologie) , Ekonomika a management (Management a marketing -B6208) , Hospodářská politika a správa (Veřejnosprávní studia) , Management informačních systémů (Informační management - B6208)

Seznam škol v okrese Třebíč

Západomoravská vysoká škola Třebíč,o.p.s.
Třebíč
Vysoká škola

Aplikované vědy a informatika (Aplikované informační technologie) , Ekonomika a management (Management a marketing -B6208) , Hospodářská politika a správa (Veřejnosprávní studia) , Management informačních systémů (Informační management - B6208)

DOD:10.12.2012, 11.2.2013, 22.4.2013, PZ:4.3.2013, 22.4.2013, 13.5.2013, 5.8.2013; Školné lze hradit ročně, semestrálně, měsíčně. Výuka studijních oborů - IM, VSS, MM - probíhá i v kombinované formě.
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,zemědělská a zdravotnická Třebíč
Třebíč
Střední odborná škola

Agropodnikání , Veterinářství , Zdravotnický asistent , Podnikání

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Účetnictví a finanční hospodaření

DOD:17.10.2013 PZ:test z biologie, TZ: Biologie (termín : únor - duben). Obor Podnikání: bez PZ Přípravný kurz : ANO Obor Zdravotnický asistent - formulář Lékařské vyjádření ke stažení na www školy: www.szstrebic.cz. Obor Diplomovaná všeobecná sestra - formulář Lékařské vyjádření na www.szstrebic.cz. Obor VOŠ - platby školného 3000 Kč/rok.
Střední škola stavební Třebíč
Třebíč
Střední odborná škola

Stavebnictví (Pozemní stavitelství, Ekonomika a řízení stavebnictví, Architektura a desing interiérů) , Technická zařízení budov (Termodiagnostika budov, měření a regulace otopových soustav) , Technické lyceum (Poz. stavitelství, Architektura a design interiérů, Ekonomika a říz. stavebnictví,Termodiagnostika) , Elektrikář - silnoproud (motivační stipendium) , Instalatér (motivační stipendium) , Malíř a lakýrník (motivační stipendium) , Montér suchých staveb , Tesař (motivační stipendium) , Truhlář , Zedník (motivační stipendium) , Malířské a natěračské práce , Zednické práce , Nábytkářská a dřevařská výroba (Dřevařská a nábytkářská výroba) , Provozní elektrotechnika , Stavební provoz

DOD:16. 10. 2014 a 15.1.2015 - po tel. domluvě kdykoliv.Ubytování zajišťujeme. Motivační stipendium Kr. Vysočina je 400-700Kč/měs.Prospěchové stip. 2000Kč/roč.Spolupráce s Centrem termografie v Praze - obor Technická zařízení budov nabídne významné obsahové změny, bude využito nejmodernějších termodiagnostických metod, včetně termokamer a odpovídajícího software. Odb.výcvik konají žáci na reálných zakázkách.Nejlepší žáci konají OV přímo v partnerských dílnách.Nově vznikne centrum strojního omítání ve spolupráci s firmou KNAUF.Součástí oboru Instalatér je svářecí kurz plamenem a svážecí kurz pro plasty (polyfúzí a na tupo).Pro obory Truhlář a Tesař je v provozu nové CNC obráběcí centrum.Nabízíme nové obory - Montér suchých staveb a Provozní elektrotechnik.Přípravný kurz k PZ z matematiky.
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Moravské Budějovice
Střední odborné učiliště

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení , Mechanik seřizovač , Obchodník , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Kuchař-číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Ošetřovatel , Prodavač , Strojní mechanik (Zámečník) , Stravovací a ubytovací služby , Podnikání , Podnikání , Provozní elektrotechnika

DOD:4.12.2014 - 8.00 - 17.00 hod. Podle zaměření učebního oboru mají žáci možnost získat za režijní cenu: svářečský průkaz, řidičské oprávnění (A,B,C,T), oprávnění § 5 Vyhlášky č.50/78 Sb., Certifikát ISO 9001(v oboru vzdělávání žáků a dospělých). Stravování 28,-- Kč/oběd.
Střední průmyslová škola Třebíč
Třebíč
Střední odborná škola

Elektrotechnika (Elektronické řídící systémy) , Elektrotechnika (Energetika) , Informační technologie (Počítačové systémy) , Strojírenství , Technické lyceum , Autotronik , Mechanik elektrotechnik , Mechanik seřizovač , Uměleckořemeslné zpracování kovů , Autoelektrikář , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Mechanik elektronických zařízení) , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Elektrikář , Mechanik elektrotechnik (Elektrotechnika) , Provozní technika , Podnikání

DOD:16. 10. 2014 - od 8.00 do 18.00,19.11.2014 - od 14.00 do 18.00,17.1.2015 - od 8.00 do 15.00, 17.2.2015 - od 14.00 do 18.00 Cena za jeden oběd 26 Kč, celodenní stravování 71 Kč/den. Vyučovaný cizí jazyk: AJ, druhý cizí jazyk u Tech. lycea :NJ nebo RJ.Na všechny obory je vyžadováno lékařské potvrzení na přihlášce.Obor 26-51-H/01 - elektrikář je určen pro dospělé absolventy profesních kvalifikací. Podrobnosti na www školy.
Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.,Třebíč
Třebíč
Střední odborná škola

Veřejnosprávní činnost , Truhlář , Veřejnosprávní činnost , Pedagogika pro asistenty ve školství , Podnikání , Podnikání

DOD:kdykoliv, po telefonické domluvě. Pro žáky zajišťujeme obědy . Škola má bezbariérový přístup.Škola otevírá studijní obory pro dospělé(dálkové studium)
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Třebíč
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Hotelnictví , Obchodní akademie , Aranžér , Cukrář , Kadeřník , Kuchař - číšník , Prodavač , Reprodukční grafik , Podnikání , Podnikání

DOD: 16. 10. 2014, 28. 1. 2015 ; Vánoční výstava 18. 12. 2014, ("Přijímačky nanečisto") Junior show 11. 6. 2015. Cena za oběd 27,-Kč, celodenní stravné 77,-Kč Zisk medailí na soutěžích mezinárodního významu, účast studentů v národních reprezentačních týmech ČR. Škola pořádá přehlídky a mistrovství ČR v carvingu. Vysoká úspěšnost u státních MZ. Pro studenty škola zabezpečuje praxe a stáže v zemích EU. Jazyková škola nabízí denní studium AJ a NJ, přípravný kurz ke státním zkouškám. Studenti JŠ maturující ve školním roce 2014/15 si při studiu zachovají statut studenta.
Katolické gymnázium, Třebíč
Třebíč
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 17.10. 2013, 15.1. 2014 Humanitní a jazykové zaměření, osobnostní rozvoj, křesťanská etika; konverzace v CJ s rodilým mluvčím, jazykové kurzy, bohatá mimoškolní činnost (klub Halahoj), víkendové a prázdninové aktivity, sportovní hry. Nepovinné jazyky: FJ, ŠJ, IJ, RJ, řečtina koiné, biblická hebrejština. Možnost prospěchového stipendia.Stravování v Centrální školní jídelně, ubytování zprostředkujeme.
Gymnázium Třebíč
Třebíč
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: Leden - únor 2015. Škola má bezbariérový přístup.Stravování zajištěno v Centrální školní jídelně. Téměř 100% absolventů nastupuje na VŠ, které úspěšně i ukončí. Přípravný kurz k PZ - březen a duben.
Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365
Moravské Budějovice
Střední odborná škola

Gymnázium , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost

DOD : 27. 11. 2014 , 14:30 - 17:00 hod. Přípravný kurz k PZ.
Akademie Jana Amose Komenského,o.s.
Třebíč
Jiná, specifická škola

Jednoleté studium cizího jazyka - anglický jazyk

Pomaturitní studium AJ s možností získání mezinárodního znalostního certifikátu,zájemci si mohou v pracovních dnech prohlédnout učebny,vstupní rozlišovací znalostní test zdarma,pro držitele Rodinného pasu nebo karty EUROBEDS sleva na učebnice.