Filtru odpovídá celkem 16 škol
Zvolen okres Trutnov Zrušit výběr okresu
Zvolen druh Střední školy Zrušit filtr druhu školy
Obor (48)
Ekologie a životní prostředí , Lesní mechanizátor , Lesnictví , Mechanizace a služby , Gymnázium , Sociální činnost , ŠVP Gymnázia Trutnov , Veřejnosprávní činnost , Obchodní akademie , Obchodní škola , Praktická škola dvouletá , Dřevařská výroba (Dřevařské práce) , Knihařské práce , Provozní služby , Šití oděvů , Stravovací a ubytovací služby , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) , Zednické práce , Cukrář , Instalatér , Kuchař-číšník (Kuchař) , Kuchař - číšník (Kuchař-číšník) , Kuchař-číšník, zaměření Číšník (Číšník) , Logistické a finanční služby , Manipulant poštovního provozu a přepravy , Pekař , Tesař , Truhlář , Zedník , Karosář (Autoklempíř) , Kuchař-číšník (Číšník, servírka) , Mechanik strojů a zařízení (Lanovkář) , Prodavač (Prodavač smíšeného zboží) , Strojní mechanik (Zámečník) , Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku) , Technické lyceum (Specifický záměr vojenský a hasičský) , Veřejně pořádková činnost , Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) , Ekonomika a podnikání , Aplikovaná chemie (farmaceutické substance, ochrana životního prostředí, zpracování plastů a polymerů) , Cestovní ruch , Hotelnictví , Informační technologie (ŠVP správa počítačových sítí, ŠVP grafické a multimediální aplikace) , Kadeřník , Kosmetické služby (Kosmetička) , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra

Seznam středních škol v okrese Trutnov

Základní škola a Praktická škola
Dvůr Králové nad Labem
Střední škola

Praktická škola dvouletá

DOD: 1. 11. 2012 Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
Trutnov
Střední škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
Dvůr Králové nad Labem
Střední škola

Aplikovaná chemie (farmaceutické substance, ochrana životního prostředí, zpracování plastů a polymerů) , Cestovní ruch , Hotelnictví , Informační technologie (ŠVP správa počítačových sítí, ŠVP grafické a multimediální aplikace) , Kosmetické služby (Kosmetička) , Kadeřník

DOD: 2. 12. 2011, 21. 1. 2012 Škola vlastní tenisové hřiště, hřiště s umělým povrchem na házenou, hřiště s umělým povrchem pro více druhů sportů, posilovnu, knihovnu, školní jídelnu a domov mládeže.
Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s.r.o.
Trutnov
Střední škola

Ekonomika a podnikání , Ekonomika a podnikání , Ekonomika a podnikání

Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Ekonomika a podnikání , Ekonomika a podnikání , Ekonomika a podnikání

DOD: 26. listopadu 2011 (od 10 do 14 hodin), 20. ledna 2012 (od 12 do 17 hodin), individuálně na základě domluvy - telefon, e-mail ŠVP Ekonomika a podnikání zaměřené na profesní přípravu žáků v oblasti obchodu a podnikání vč. obchodování na mezinárodních trzích.Dálková forma vzdělávání je pětiletá pro absolventy ZŠ, čtyřletá, resp. tříletá pro absolventy SOU a SOŠ (přijetí do vyššího ročníku s podmínkou vykonání postupových a rozdílových zkoušek).
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice s.r.o.
Malé Svatoňovice
Střední škola

Bezpečnostně právní činnost (Ochrana osob a majetku) , Technické lyceum (Specifický záměr vojenský a hasičský) , Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) , Veřejně pořádková činnost , Veřejně pořádková činnost

DOD: 10. 12. 2011, 7. 1. 2012, školu možno navštívit kdykoliv. Škola působí ve vlastním areálu s vlastní jídelnou a ubytováním na DM, k dispozici žákům je sportovní hala, tělocvična, posilovna, sauna, umělá lezecká stěna. Součástí výuky je výuka sebeobrany, judo, karate, lyžařský, horolezecký, branný a střelecký kurz.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265
Vrchlabí
Střední škola

Mechanik strojů a zařízení (Lanovkář) , Karosář (Autoklempíř) , Kuchař-číšník (Číšník, servírka) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Prodavač (Prodavač smíšeného zboží) , Strojní mechanik (Zámečník) , Kuchař-číšník (Číšník, servírka) , Strojní mechanik (Zámečník)

DOD: 3.12. 2011, 21.1. 2012 od 8 do 12 hodin. Dobré autobusové i vlakové spojení ze spádové oblasti, výuka každý den od 7:50 do 14:10 hodin.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Trutnov
Střední škola

Logistické a finanční služby , Cukrář , Instalatér , Kuchař - číšník (Kuchař-číšník) , Kuchař-číšník (Kuchař) , Kuchař-číšník, zaměření Číšník (Číšník) , Manipulant poštovního provozu a přepravy , Pekař , Tesař , Truhlář , Zedník

DOD: 25. 11. 2011 (14:00 - 18:00 hodin), 26. 11. 2011 (9:00 - 12:00 hodin), 6. 1. 2012 (14:00 - 18:00 hodin), 7. 1. 2012 (9:00 - 12:00 hodin).
Odborné učiliště, Hostinné, Mládežnická 329
Hostinné
Střední škola

Dřevařská výroba (Dřevařské práce) , Knihařské práce , Stravovací a ubytovací služby , Šití oděvů , Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) , Zednické práce , Provozní služby

DOD: 10. 11. 2011 Škola svým zařazením patří do sítě speciálních škol pro profesní přípravu žáků se specifickými poruchami učení - žáků ze základních škol praktických a speciálních a neúspěšné žáky ze základních škol.
Obchodní akademie, Trutnov, Malé náměstí 158
Trutnov
Střední škola

Obchodní akademie

DOD: 25. 11. 2011, 30. 1. 2012 Ve 3. a 4. r. si žáci mohou vybrat volitelné předměty dle vlastního zvážení a předpokládaného zaměření. Mohou dát přednost přípravě na přijímací řízení na VŠ a věnovat se mat. cvičením a konverzaci v cizím jazyce nebo se orientovat na praxi v předmětu fiktivní firma či na cestovní ruch.
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282
Janské Lázně
Střední škola

Obchodní akademie , Obchodní škola , Praktická škola dvouletá

DOD : Konzultace a návštěva školy kdykoliv po tel. domluvě. Komplexní bezbariérovost, vlastní bazén a tělocvična, RHB a SPC přímo v objektu školy, prodlužování studia v souladu se školským zákonem, 24-hodinová přítomnost zdravotní sestry a asistenčního personálu, 3 počítačové učebny, internet pro všechny.
Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
Úpice
Střední škola

Gymnázium , Gymnázium , Veřejnosprávní činnost

DOD: 18. 11. 2011 (pá), 19. 11. 2011 (so), 12. 1. 2012 (čt) Škola pořádá: cvičení v přírodě, rafting, lyžařský, cyklistický a ekologický kurz, výměnné a poznávací jazykové zájezdy: Rakousko, Anglie, Litva, Německo. Volný čas studentů: ekologický a zdravotnický kroužek, aktivní činnost Mládeže ČČK, šachy, kroužek FJ, využití internetu zdarma.
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Vrchlabí
Střední škola

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 30. 11. 2011, 18. 1. 2012. Obory mají všeobecné zaměření. V přijímacím řízení jsou využívány testy Scio, dalšími kritérii jsou prospěch na ZŠ, úspěšná účast v soutěžích.
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Trutnov
Střední škola

ŠVP Gymnázia Trutnov , ŠVP Gymnázia Trutnov

DOD: 12. 12. 2011 PZ podle SCIO, ŠJ - výběr ze tří druhů jídel, OZP - jen některé, nutná domluva kvalitní výuka cizích jazyků - možnost složení mezinárodních zkoušek z AJ, NJ, jazykové kurzy pro veřejnost, široké kulturní a sportovní aktivity, školní galerie; výuka RJ pouze v případě zájmu žáků
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304
Dvůr Králové nad Labem
Střední škola

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 11. 1. 2012 Škola se nachází v centru města, asi pět minut od autobusového nádraží. Vlastní ubytovací a stravovací kapacitu nemáme, ale jak stravování, tak i ubytování můžeme zajistit na SŠIS Dvůr Králové n.L. Studium je čtyřleté a šestileté se všeobecným zaměřením.
Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné
Hostinné
Střední škola

Gymnázium , Sociální činnost

DOD: 10. 1. 2012. Akreditace MZ ČR pro vzdělávací program: Kvaliikační kurz pro získávání způsobilosti k výkonu povolání - všeobecný sanitář. Akreditace MPSV ČR pro vzdělávací program: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Česká lesnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola
Trutnov
Střední škola

Lesnictví , Ekologie a životní prostředí , Lesnictví , Mechanizace a služby , Lesní mechanizátor , Lesnictví

DOD: po telefonické domluvě