Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Trutnov Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední škola
Zvolen obor Sociální činnost Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Trutnov obor Sociální činnost

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné
Hostinné
Střední škola

Gymnázium , Sociální činnost

DOD: 10. 1. 2012. Akreditace MZ ČR pro vzdělávací program: Kvaliikační kurz pro získávání způsobilosti k výkonu povolání - všeobecný sanitář. Akreditace MPSV ČR pro vzdělávací program: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.