Filtru odpovídá celkem 18 škol
Zvolen okres Ústí nad Labem Zrušit výběr okresu
Druh školy (4)
Gymnázium , Střední odborná škola , Střední škola , Vysoká škola
Obor (88)
Aplikovaná chemie , Gymnázium (gymnázium čtyřleté) , Gymnázium (gymnázium osmileté) , Přírodovědné lyceum , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost , Gymnázium , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Podnikání , Kadeřník , Kosmetické služby , Logistické a finanční služby , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Vlasová kosmetika , Dopravní prostředky , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Elektrotechnika (Dvě zaměření - Informatika a aplikovaná elektrotechnika, Automatizace a počítačové aplikace.) , Informační technologie , Manipulant poštovního provozu a přepravy , Mechanik elektrotechnik , Strojírenství , Kuchař - číšník , Práce ve stravování , Prodavačské práce , Aranžér , Cestovní ruch , Cukrář , Ekonomika a podnikání , Gastronomie , Kuchař - číšník (Číšník- servírka) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Operátor skladování , Pečovatelské služby , Pekař , Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce) , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Prodavač , Řezník-uzenář , Stravovací a ubytovací služby , Autoelektrikář , Elektrikář , Instalatér , Karosář , Kominík , Malířské a natěračské práce , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanik seřizovač , Obráběč kovů , Stavebnictví , Strojní mechanik , Technická zařízení budov , Tesař , Truhlář , Truhlářská a čalounická výroba , Zednické práce , Zedník , Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnostní služby) , Filologie , Humanitní studia , Specializace v pedagogice , Tělesná výchova a sport , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Ekonomika a management , Sociální politika a sociální práce , Výtvarná umění , Strojírenská technologie , Ekologie a ochrana prostředí , Inženýrská ekologie , Historické vědy , Politologie , Základy humanitní vzdělanosti - politologie , Aplikovaná informatika , Biologie , Fyzika , Geografie , Chemie , Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent

Seznam škol v okrese Ústí nad Labem

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Asistent zubního technika , Laboratorní asistent , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Masér sportovní a rekondiční , Ošetřovatel

Den otevřených dveří se koná každé pondělí v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin (od listopadu). Obor Zdravotnický asistent se otevírá na odloučeném pracovišti v Teplicích, Kapelní 2, a také na pracovišti v Ústí nad Labem. Výuka oboru Masér sportovní a rekondiční a Ošetřovatel se vyučuje pouze v Teplicích. Kromě vzdělávání na střední a vyšší odborné škole nabízíme vzdělávání formou akreditovaného specializačního vzdělávání pro sestry z praxe Sestra pro intenzivní péči, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Také se otevírá akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instrumentářka.
Vysoká škola ekonomie a managementu s.r.o.
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Ekonomika a management

Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Fyzika , Fyzika , Fyzika , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Geografie , Aplikovaná informatika , Biologie , Chemie , Fyzika , Fyzika , Geografie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Filozofická fakulta
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Historické vědy , Politologie , Historické vědy , Politologie , Základy humanitní vzdělanosti - politologie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta živ.prostředí
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Ekologie a ochrana prostředí , Ekologie a ochrana prostředí , Ekologie a ochrana prostředí , Inženýrská ekologie , Inženýrská ekologie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta výrobních technologií a managemetu
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Strojírenská technologie , Strojírenská technologie , Strojírenská technologie , Strojírenská technologie

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Výtvarná umění , Výtvarná umění

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta soc.ekonomická
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Ekonomika a management , Ekonomika a management , Ekonomika a management , Sociální politika a sociální práce , Sociální politika a sociální práce

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza.
Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem - Fakulta pedagogická
Ústí nad Labem
Vysoká škola

Specializace v pedagogice , Specializace v pedagogice , Učitelství pro střední školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Učitelství pro základní školy , Vychovatelství , Vychovatelství , Filologie , Humanitní studia , Specializace v pedagogice , Tělesná výchova a sport , Tělesná výchova a sport

Možnost ubytování - VŠ koleje, stravování - menza. Přijímací zkoušky - viz. internetové stránky fakulty.
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Bezpečnostně právní činnost , Bezpečnostně právní činnost (Bezpečnostní služby)

Den otevřených dveří se koná 6. 11. 2014 od 12:00 do 17:30 hodin, 22. 11. 2014 od 10:00 do 13:00 hodin, 11. 12. 2014 od 12.00 do 17:30 a 10. 1. 2015 od 10:00 do 13:00 hodin. Propagační odpoledne školy - 19. 1. 2015 od 13:30 do 16:30 hod. Po telefonické domluvě je možno školu navštívit kdykoliv. Škola je nápomocna při zajišťování ubytování v domově mládeže.
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední škola

Stavebnictví , Technická zařízení budov , Mechanik seřizovač , Autoelektrikář , Elektrikář , Instalatér , Karosář , Kominík , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Operátor skladování , Strojní mechanik , Tesař , Truhlář , Zedník , Malířské a natěračské práce , Truhlářská a čalounická výroba , Zednické práce , Podnikání , Podnikání

Škola je držitelem titulu "Páteřní škola Ústeckého kraje". Spolupracuje s nejsilnějšími podniky (např. německá firma MAFFEL) a sociálními partnery, poskytuje výhodná stipendia a prostupnost vzdělávání, je proslulá vstřícným vztahem k žákovi, příznivou atmosférou a příkladnými mezilidskými vztahy. Kulturní, sportovní a jiné vyžití, vybavená posilovna. Získání řidičského průkazu za nejnižší ceny. Škola je partnerem firmy Metrostav, z čehož smluvním žákům plynou nadstandardní výhody. Škola je zařazena do motivačního programu Ústeckého kraje. Škola je držitelem prestižního titulu PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE. Poskytuje řadu zcela ojedinělých a výjimečných výhod, které žáci NIKDE JINDE NENAJDOU. Je jedna z největších a nejoceňovanějších škol Ústeckého kraje. Spolupracuje s nejsilnějšími podniky a sociálními partnery, poskytuje výhodná stipendia a prostupnost vzdělání, je proslulá vstřícným vztahem k žákovi, příznivou atmosférou a příkladnými mezilidskými vztahy. Kulturní, sportovní a jiné vyžití, nic není problém. Vybavená posilovna. Získání řidičského průkazu za daleko nejnižší ceny. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce dosahuje v některých oborech 100 procent! Škola je JEDINOU ŠKOLOU v Ústeckém kraji, která je partnerem firmy METROSTAV, z čehož smluvním žákům plynou nadstandardní, NIKDE JINDE nevídané a NIKDE JINDE neposkytnuté výhody (např. měsíční stipendium od firmy, tisícové bonusy za řádné studium, zdarma jízdenky, zdarma stravenky, zdarma ubytování, zdarma učební pomůcky a nářadí a pracovní oblečení - a to není všechno). Škola je navíc zařazena do MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ÚSTECKÉHO KRAJE, kdy žáci vybraných oborů pobírají měsíční stipendium a ještě navíc i příspěvek na dojíždění! NA ŽÁDNÉ JINÉ STŘEDNÍ ŠKOLE NENAJDETE TAKOVÝ SOUHRN VÝHOD PRO ŽÁKY, JAKO U NÁS, TO VÁM GARANTUJEME!!! FIRMY PŘÍMO VOLAJÍ po řemeslnících, po odbornících stavařích a technicích. Přijďte mezi nás a BUDETE SI MOCI VYBÍRAT - máme čtyřleté maturitní obory, máme tříleté učební, firmami a podnikateli vyhledávané obory, máme nástavbové obory denní i dálkové! Škola spolupracuje s více než 100 firmami, z nichž jedna z nejsilnějších je německý gigant MAFFEL! Škola tak ve všech ohledech naplňuje své základní motto: SÍLA - SEBEVĚDOMÍ - ÚSPĚCH.
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání , Gastronomie , Aranžér , Cukrář , Kuchař - číšník (Číšník- servírka) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Operátor skladování , Pekař , Prodavač , Řezník-uzenář , Pečovatelské služby , Potravinářská výroba (ŠVP Řeznické a uzenářské práce) , Prodavačské práce , Stravovací a ubytovací služby , Práce ve stravování , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Podnikání , Podnikání

Den otevřených dveří: 9. 12. 2014, 15. 1. 2015 "Přehlídka oborů" - vzdělávací středisko Keplerova Ústí na Labem 9 - 10. 12. 2014, 12. - 15. 1. 2015 - vzdělávací středisko Trmice
Střední škola obchodu a služeb s.r.o.
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Kuchař - číšník , Prodavačské práce , Práce ve stravování

Připravujeme žáky pro budoucí povolání v oblasti hostinských a obchodních služeb. Požadujeme při nástupu lékařské potvrzení. Škola není bezbariérová.
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Dopravní prostředky , Elektrotechnika (Dvě zaměření - Informatika a aplikovaná elektrotechnika, Automatizace a počítačové aplikace.) , Informační technologie , Logistické a finanční služby , Strojírenství , Mechanik elektrotechnik , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Manipulant poštovního provozu a přepravy

Dny otevřených dveří: středisko Resslova - čtvrtek 13. 11. 2014 od 14:00 do 16:00 hod., sobota 6. 12. 2014 od 9:00 do 12:00 hod., úterý 3. 2. 2015 od 14:00 - 16:00 hod. Sředisko Stříbrníky - středa 12. 11. 2014, středa 14. 1. 2015 vždy od 13:00 do 17:00 hod. Škola pořádá ukázkové dny - termíny budou zveřejněny na webových stránkách. Středisko Resslova nabízí možnost získání ŘP sk. B ve vlastní autoškole. Žáci oboru Dopravní prostředky získají zdarma při výuce ŘP sk. C. Absolventi oboru Elektrotechnika mohou získat na závěr studia kvalifikaci podle §5 a §6 vyhlášky 50/1978 Sb. V oboru Strojírenství se vyučují CAM systémy a CAD systémy. Žáci mohou získat během studia mezinárodně platné certifikáty z pneumatiky a hydrauliky. Středisko Stříbrníky nabízí široký výběr elektrotechnických, počítačových a spojových oborů s různými zaměřeními a výstupy. Je zde zřízena Cisco Networking Academy - program s možností získat certifikát CNA 1 - 4. Středisko je držitelem ceny Evropské kvality v projektu Comenius - Vocex (mezinárodní výměna studentů).
Severočeská střední škola s. r. o.
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika , Kosmetické služby , Kadeřník , Logistické a finanční služby , Podnikání , Podnikání , Vlasová kosmetika

Dny otevřených dveří: čtvrtek 4. 12. 2014 od 8.00 - 16.00 hod., sobota 17. 1. 2015 od 9.00 - 14.00 hod. a čtvrtek 12. 2. 2015 od 8.00 - 16.00 hod.
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Střední odborná škola

Obchodní akademie , Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Podnikání

Den otevřených dveří se koná 2. 12. 2014 a 20. 1. 2015. Středisko ECDL, Internet, videokonference, odborné učebny, hřiště, interaktivní tabule, široký výběr odborných předmětů, možnost složení státních zkoušek z cizích jazyků. Škola poskytuje obědy v hodnotě cca 27 Kč.
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

Den otevřených dveří se koná 20. 1. 2015 od 17:00. Ve školním roce 2014/2015 byla ukončena dostavba školy. Ve vybavení školy jsou moderní šatny, jídelna s vlastní kuchyní, sportovní hala s posilovnou, školní knihovna, bufet, nové odborné učebny. Přístup k informacím o studiu, k evidenci knihovních výpůjček a do stravovacího systému přes www stránky školy. Stravování: mladší žáci - 440 Kč/měs., starší žáci 540 Kč/měs.
Gymnázium a Střední odborná škola dr.Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Ústí nad Labem
Gymnázium

Gymnázium (gymnázium osmileté) , Gymnázium (gymnázium čtyřleté) , Aplikovaná chemie , Přírodovědné lyceum , Sociální činnost , Veřejnosprávní činnost

Den otevřených dveří: bude uvedeno na webových stránkách školy.