Filtru odpovídá celkem 21 škol
Zvolen okres Ústí nad Orlicí Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Gymnázium , Střední odborné učiliště , Střední odborná škola , Odborné učiliště , Vyšší odborná škola , Jazyková škola
Obor (79)
Gymnázium , Autolakýrník , Čalouník , Karosář (Autoklempíř) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik-Řidič kamionové dopravy) , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Provozní technika , Strojírenství (Počítačová grafika ve strojírenství) , Strojní mechanik (Zámečník) , Cestovní ruch , Cukrář , Kuchař - číšník , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Potravinářská výroba (Řeznické a uzenářské práce) , Práce ve stravování (Provoz společného stravování) , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Provozní služby (Provoz služeb a domácnosti) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Zámečnické práce) , Zednické práce , Elektrikář (Elektrikář-slaboproud) , Elektrikář - silnoproud , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Geodézie a katastr nemovitostí , Provozní elektrotechnika , Stavebnictví , Elektrotechnika , Kadeřník , Knihař , Kosmetické služby , Mechanik elektrotechnik (Mechatronik) , Autotronik , Dopravní prostředky , Karosář , Opravář zemědělských strojů , Podnikání , Cukrář (obor ve schvalovacím řízení) , Gastronomie , Instalatér , Kuchař - číšník (Číšník) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Obchodník , Prodavač , Truhlář , Zedník , Ekonomika a podnikání (Jazykově právní zaměření) , Grafický design (Grafický design tiskovin) , Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač) , Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvů) , Nástrojař (Nástrojař) , Obalová technika (Reklamní a propagační činnost) , Obalová technika (Reklamní a propagační služby) , Oděvnictví (Konstrukce oděvů) , Průmyslový design (Tvarový a grafický design obalů) , Textilní výtvarnictví (Textilní a interiérový design) , Užitá fotografie a média (Užitá fotografie a média) , Agropodnikání , Veterinářství , Sociální činnost , Zdravotnický asistent , Elektrikář (Slaboproud) , Informační technologie , Mechanik elektrotechnik , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Provoz a ekonomika dopravy , Truhlář (nábytkář) , Logistika a management , Sociální práce , Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení , Vodař , Inženýrské stavitelství , Jednoleté pomaturitní studium AJ , Jednoleté pomaturitní studium NJ , Jednoleté pomaturitní studium RJ

Seznam škol v okrese Ústí nad Orlicí

Vzdělávací a jazyková agentura LIRA
Choceň
Jazyková škola

Jednoleté pomaturitní studium AJ , Jednoleté pomaturitní studium NJ , Jednoleté pomaturitní studium RJ

Prohlídka školy možná po předchozí domluvě. Studium pro všechny absolventy SŠ, denní studium, malé skupiny od 8 do 12 studentů, příprava na VŠ, příprava na jazykové zahraniční certifikáty, výuka s českými a zahraničními lektory, pobočky ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a Ústí nad Orlicí.
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
Střední odborná škola

Stavebnictví , Instalatér , Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení , Truhlář , Vodař , Zedník

Vyšší odborná škola

Inženýrské stavitelství

DOD: 25.11.2011. Celodenní stravování: 69,-Kč, oběd 29,-Kč. Možnost získání mezinárodního certifikátu IES London, který dokladuje kvalitu studia pro absolventy všech našich oborů. Maturitní obor Stavebnictví obsahuje zaměření Pozemní stavitelství, Dopravní stavitelství, Vodohospodářské stavby. Spolupráce se školami v zahraničí, pořádání lyžařských kurzů.
Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Česká Třebová
Střední odborná škola

Elektrotechnika , Informační technologie , Provoz a ekonomika dopravy , Mechanik elektrotechnik , Operátor dřevařské a nábytkářské výroby , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (Slaboproud) , Strojní mechanik (zámečník) , Truhlář (nábytkář)

Vyšší odborná škola

Logistika a management , Sociální práce

DOD: 21.10., 22.10., 1.12. a 3.12. 2011,14.1.2012. VOŠ a SŠ technická vznikla 1.7.2011 sloučením dvou významných vzděl. zařízení SOŠ a SOU tech. oborů /Skalka/ a VOŠ a SOŠ G.Habrmana. Oborová nabídka pro výuku se sloučením škol nemění. Moderní vybavení učeben, dílen prakt. vyučování, laboratoří a výpočetní techniky. Ubytování na vlastním DM, stravování: oběd 22,-Kč, snídaně 18,-Kč, večeře 22,- Kč. V rámci prakt. výuky škola spolupracuje s významnými firmami.
Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838
Ústí nad Orlicí
Střední odborná škola

Sociální činnost , Zdravotnický asistent

DOD: 5.11.2011, 23.11.2011, 8.12.2011. Cena oběda: 22,- Kč. Ubytování na vlastním domově mládeže. Při školní docházce je možno absolvovat masérský kurz, sportovní kroužek, kroužek výpočetní techniky, kroužek výroby keramiky na DM, je možno navštěvovat gymnastický sál, posilovnu, infocentrum - internet, knihovnu.
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Lanškroun
Střední odborná škola

Agropodnikání , Veterinářství

DOD: 4.11.2011 a 5.11.2011, 3.12.2011, 21.1. 2012. Ubytování na vlastním DM. Stravování v areálu školy, oběd 25,- Kč, snídaně a svačina 20,-Kč, večeře 20,- Kč, druhá večeře 10,-Kč. Možnost získání ŘP sk. A, B,T. Možnost získaní licence jezdce, možnost získání oprávnění k provádění inseminace HZ. Zázemí školního statku /chov koní, skotu, malých hospod. zvířat /, veterinární ošetřovny a psího útulku v areálu školy.
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Střední odborná škola

Grafický design (Grafický design tiskovin) , Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvů) , Obalová technika (Reklamní a propagační činnost) , Obalová technika (Reklamní a propagační služby) , Oděvnictví (Konstrukce oděvů) , Průmyslový design (Tvarový a grafický design obalů) , Textilní výtvarnictví (Textilní a interiérový design) , Užitá fotografie a média (Užitá fotografie a média) , Mechanik seřizovač (Mechanik seřizovač) , Nástrojař (Nástrojař)

DOD:13.10. a 8.12.11 / 8 - 16 hod./. Ubytovaní na vlastním DM. Cena za oběd 23,- Kč, snídaně 17,- Kč, večeře 18,- Kč. Ve škole jsou výtvarné ateliéry, litografie, fotoateliér, keramická, knihařská, grafická dílna, učebna CNC, učebna automatizace, výstavní síň. Pobyty žáků v SRN,V.Británii, Norsku, mezinár. plenér, sportovní hala. Umělecké obory - talentová zkouška.
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.
Vysoké Mýto
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Jazykově právní zaměření)

DOD: 17.10., 21.11., a 5.12.2011, 9.1.2012 vždy od 8:00 - 17:00 hodin. Stravování v areálu školy. Cena oběda : 25,-Kč, snídaně 22, večeře 22,- Kč. Rodinný charkter školy, v každém ročníku jen jedna třída, malé studijní skupiny, rodilí mluvčí, zapojení do mezinárodních projektů, maturitní zkouška z práva, práce ve fiktivní firmě, stipendia pro žáky 9 tříd., příprava na vysokou školu.
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Žamberk
Střední odborné učiliště

Gastronomie , Obchodník , Cukrář (obor ve schvalovacím řízení) , Instalatér , Kuchař - číšník (Číšník) , Kuchař - číšník (Kuchař) , Prodavač , Truhlář , Zedník , Podnikání

DOD: 25.11.2011, 13.1.2012. Celodenní stravování 70,- Kč, cena oběda 25,-Kč. Ubytování na vlastním domově mládeže. Škola zajišťuje dílčí kvalifikační zkoušky ve všech učebních oborech. Škola je jmenovaná CTI ČR regionálním centrem přípravy instalatérů. Spolupráce se zahraničními školami a firmami - Francie, Polsko, Slovensko, Německo. Škola pořádá odborné exkurze a soutěže. Nová tělocvična se dvěma sály.
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427
Králíky
Střední odborné učiliště

Opravář zemědělských strojů , Podnikání , Podnikání

DOD: kdykoli v pracovní dny 7 - 14 hodin. Cena za oběd 22,- Kč. Ubytování na vlastním domově mládeže. Učební obory mají praktické vyučování přímo v areálu školy. Pro žáky jsou pořádány různé odborné kurzy, např. průkaz na práci s motorovou pilou, sváření v ochranné atmosféře CO2, průkaz na vysokozdvižné vozíky. U nástavbového studia v dálkové formě je četnost výuky jeden celý den za 14 dní.
Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Ústí nad Orlicí, Dukla 313
Ústí nad Orlicí
Střední odborné učiliště

Dopravní prostředky , Autotronik , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

DOD: 14.10.2011,25.11.2011,16.12.2011 a kdykoliv v době školního vyučování. Celodenní strava 70,- Kč, oběd 27,-Kč. Ubytovaní na vlastním DM. Škola se podílí na projektech EU, ČR či Pardubického kraje: Kurikulum S-tvorba ŠVP, Kvalita 2-nová záv. zkouška oborů. Síť škol a spolupráce s firmami - rekvalifikace. Dlouhodobě výborné výsledky v celostátních soutěžích.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Lanškroun
Lanškroun
Střední odborné učiliště

Elektrotechnika , Kosmetické služby , Mechanik elektrotechnik (Mechatronik) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Kadeřník , Knihař , Nástrojař

DOD: 4.11.2011, 25.11.2011, 26.11.2011, 4.1.2012. Škola s dlouholetou tradicí a zkušenostmi, která se zaměřuje na odbornost a etický profil žáka, vše je podpořeno moderním vybavením dílen a laboratoří. Škola je školícím střediskem firmy FESTO pro Pardubický kraj, což využíváme především v oborech mechatronika, pneumatika, elektropneumatika a CNC obrábění.Se školou spolupracují významné firmy: INA,SOMA,Forez,AVX a firmy zabívající se výrobou plastů.
Průmyslová střední škola Letohrad
Letohrad
Střední odborná škola

Geodézie a katastr nemovitostí , Stavebnictví , Elektrikář - silnoproud , Elektrikář (Elektrikář-slaboproud) , Elektromechanik pro zařízení a přístroje , Nástrojař , Strojní mechanik (Zámečník) , Provozní elektrotechnika , Provozní technika

DOD:15.10. a 26.11.2011, 21.1.2012 a kdykoli po telef. domluvě. Celodenní stravování: 66,- Kč, oběd 26,- Kč. Výuka čtyřletých mat. oborů probíhá v Komenského ul. 472, tel. 465676310. Stavebnictví /zaměření na pozemní nebo dopravní stavitelství/, Geodézie a katastr nemovitostí - na jediné škole v Pard. kraji. Výuka učebních a nástavbových oborů probíhá v Ústecké ul. 36, tel. 465621461,465350670. Stipendijní program pro učební obor Strojní mechanik / Zámečník/. Špičkové vybavení odb. učeben a CNC učeben. Svářečská škola, možnost získání Europassu.
Odborné učiliště a Praktická škola, Žamberk, Tyršova 214
Žamberk
Odborné učiliště

Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) , Potravinářská výroba (Řeznické a uzenářské práce) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Zámečnické práce) , Zednické práce , Práce ve stravování (Provoz společného stravování) , Provozní služby (Provoz služeb a domácnosti) , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: 24.11.2011, spojeno s oslavou 30. výročí založení školy. Škola přijímá ke studiu žáky ze základních škol, ze základních škol praktických a ze speciálních škol. Ubytování a celodenní stravování v areálu školy: oběd 25,- Kč, snídaně 10,50,- Kč, přesnídávka 8,50,- Kč, svačina 5,- Kč a večeře 21,- Kč.
Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň
Choceň
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Cukrář , Kuchař - číšník

DOD: 9.11.2011 / 13 - 17 hod./, 3.12.2011 / 9 - 12 hod./, 20.1.2012 a 7.2.2012 / 13-17 hod./. Návštěva školy je možná i mimo dny otevřených dveří po telefonické domluvě. Cena oběda: 25,-Kč. OA zaměřena na finance a daně. Rozšířená výuka cizích jazyků, mezinárodní certifikát z obchodní angličtiny, státní zkoušky z psaní a úpravy textu na PC. Certifikáty kvality IES. Dobré autobusové a vlakové spojení.
Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.
Letohrad
Gymnázium

Gymnázium

DOD: listopad 2011, únor 2012. Cena za oběd: 21,-Kč. Moderně vybavené gymnázium rodinného typu v krásném prostředí letohradského zámku. Anglický a španělský rodilý mluvčí. Vysoká úspěšnost při přijímání na prestižní univerzity. S vyznamenáním u nás studujete zdarma. Přijímáme žáky z 5. a 9. tříd. Nadstandartní počet volitelných předmětů.
Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
Vysoké Mýto
Střední odborné učiliště

Strojírenství (Počítačová grafika ve strojírenství) , Mechanik strojů a zařízení , Autolakýrník , Čalouník , Karosář (Autoklempíř) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Nástrojař , Strojní mechanik (Zámečník) , Provozní technika , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik-Řidič kamionové dopravy)

DOD: 26.10.2011, 25.11.2011, 14.12.2011, 11.1.2012, 8.2.2012. Teoretická výuka, praktický výcvik, ubytování, tělocvična, tenisový kurt i hřiště s umělým povrchem v jednom areálu. Cena za oběd: 26,- Kč, snídaně 13,50 Kč., svačina 9,50 Kč, večeře 22,- Kč. Možnost zahraničních stáží pro studenty, neomezený internet, dobrá dopravní dostupnost, vlastní autoškola a svářecí škola.
Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48,
Žamberk
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 23.11.2011. Cena za oběd: 25,-Kč. Velmi dobrá dopravní obslužnost ze spádové oblasti. Bohatá mimoškolní zájmová a sportovní činnost (majáles, pěvecké sbory, divadla, basketbal, odbíjená), dlouholeté partnerské vztahy se zahraničními školami, možnostr ročního studia v USA, školní jídelna s bezlepkovou dietou.
Gymnázium Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: listopad 2011, únor 2012. Cena oběda: 25,-Kč. Ubytování poskytuje DM a školní jídelna, gen. Závady 118 V.Mýto. Od 3. ročníku čtyřletého studia, resp. od 7. ročníku osmiletého studia, vyučování probíhá zčásti v předmětových blocích ( technický, přírodovědný, jazykový, společenskovědní).
Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G.Masaryka 106
Ústí nad Orlicí
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: listopad 2011. Cena oběda: 22,- Kč. V průběhu studia: sportovní kurzy (lyžařský, vodácký, sportovně turistický), zahraniční zájezdy. V posledních dvou letech studia výrazná profilace formou výběru 4 volitelných předmětů.
Gymnázium, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113
Lanškroun
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 16.1.2012. Přijímací zkoušky - testy Scio. Cena oběda: 27,-Kč. Zájmové kroužky: divadelní, pěvecký sbor, hokejový, karate.