Filtru odpovídá celkem 15 škol
Zvolen okres Vsetín Zrušit výběr okresu
Druh školy (6)
Gymnázium , Jazyková škola , Střední škola , Vyšší odborná škola , Střední odborná škola , Odborné učiliště
Obor (81)
Gymnázium , Cukrář , Elektrikář , Gastronomie , Chemik , Chemik operátor , Kuchař - číšník , Mechanik elektrotechnik , Mechanik strojů a zařízení , Nástrojař , Obráběč kovů , Pekař , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Řezník - uzenář , Jednoleté studium cizího jazyka , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra , Informační technologie , Zahradnické práce , Zahradnictví , Zahradník , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost , Informační technologie v podnikové praxi , Pečovatelské služby , Praktická škola dvouletá , Prodavačské práce , Strojírenské práce (Zámečnické práce) , Zednické práce , Autotronik , Ekonomika a podnikání , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Karosář , Mechanik opravář motorových vozidel , Mechanik seřizovač , Opravář zemědělských strojů , Podlahář , Strojní mechanik , Tesař , Truhlář , Zedník , Klempíř (stavební výroba) , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - distanční studium - zkrácené) , Stavebnictví (Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství) , Stavebnictví (Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura) , Technická zařízení budov , Technická zařízení budov (Technická zařízení budov - distanční studium - zkrácené) , Ekonomika a podnikání (zaměření metrologie) , Strojírenství (zaměření výpočetní technika) , Cestovní ruch (Kosmetika a vizáže) , Cestovní ruch (Management a turismus) , Cestovní ruch (Turismus a hotelnictví) , Cestovní ruch (Wellness a lázeňství, masérské služby) , Masér sportovní a rekondiční (Wellness a lázeňství) , Rekondiční a sportovní masér (Rekondiční a sportovní masér) , Autoelektrikář , Kadeřník , Prodavač , Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) , Ekonomika a podnikání (Informační technologie a informační systémy) , Ekonomika a podnikání (Právo a řízení firem) , Ekonomika a podnikání (Zahraniční obchod a bankovnictví) , Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a média) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Zemědělec - farmář , Průmyslový design , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla , Uměleckořemeslné zpracování skla , Užitá malba , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

Seznam škol v okrese Vsetín

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední odborná škola

Průmyslový design , Užitá malba , Výtvarné zpracování skla a světelných objektů , Uměleckořemeslné zpracování skla , Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

DOD: 10.10.2014 (10.00 - 16.00 hod.), 7.11.2014 (8.00 - 16.00 hod.), 8.11.2014 (8.00 - 12.00 hod.), 16.1.2015 (10.00 - 16.00 hod.) Přijímací řízení formou talentové zkoušky - kriteria: malba, kresba, kresebný návrh, domácí práce, motivační pohovor. Stravování je možné na ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí.
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Střední odborná škola

Agropodnikání , Ekologie a životní prostředí , Zemědělec - farmář

DOD: 28.11.2014 (8-17), 29.11.2014 (8-12), 16.1.2015 (11-16), 17.1.2015 (8-12). AGROPODNIKÁNÍ: Chov koní a zvířat - během studia žáci získají ŘP na traktor a os.automobil. EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:Geoinformační systémy a pozemkové úpravy. ZEMĚDĚLEC - farmář: Obor je zařazen do Podpory řemesel v odb. školství, stipendium 300 - 500 Kč. Během studia žáci získají ŘP na traktor, os. automobil a nákladní automobil a osvědčení na práci s motorovou pilou. Škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.Trvale vzdělávací základnou MZe.
Střední škola Kostka s.r.o.
Vsetín
Střední odborná škola

Gymnázium , Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch, turismus a rekreologie) , Ekonomika a podnikání (Informační technologie a informační systémy) , Ekonomika a podnikání (Právo a řízení firem) , Ekonomika a podnikání (Zahraniční obchod a bankovnictví) , Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a média) , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: 17.10., 7.11., 8.11., 21. 11., 12. 12. 2014, 16. 1., 6. 2., 27.2., 6. 3. 2015 vždy v čase 8-16 hod. Nultý ročník: 8. 11., 13. 12. 2014, 17. 1., 7. 2. 2015 vždy v čase 9-12 hod. Na žádný z oborů se nekonají přijímací zkoušky, kritériem je prospěch na ZŠ a účast na olympiádách. Uchazeči o pedagogické obory konají praktické ověření studijních předpokladů pro zvolenou specializaci. Škola je oficiálním centrem celosvětového programu Microsoft - Partners in Learning. Gymnázium: s rozšířenou výukou jazyků, primárně určeno žákům sedmých tříd (šestiletý cyklus), do kterého se mohou zapojit i absolventi ZŠ po 9. třídě. Pedagogické lyceum: od roku 2008 je při Kostka škole otevřena mateřská škola, která je praktickým pracovištěm pedagogického lycea. Podnikání: obor je možné studovat v pěti zaměřeních (ŠVP). Předškolní a mimoškolní pedagogika: od 3. ročníku si studenti volí jednu ze specializací - hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. V 1. až 3. ročníku vykonávají všichni studenti odbornou praxi v rozsahu 3 týdnů. Ve 4. ročníku vykonávají všichni studenti odbornou praxi v celkovém rozsahu 4 týdnů. Praxi mohou absolvovat přímo ve škole v pavilonech naší vlastní mateřské školky. Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.Specifika školy: individuální přístup ke studentům, možnosti rodinných, prospěchových a sociálních stipendií, program FREE STUDY (studium zdarma), rozšířená výuka jazyků, zahraniční stáže, konzultace, doučování, pokrytí školy Wi-Fi signálem s možností využití notebooku při výuce, multifunkční sportovní hala, domov mládeže s nadstandardním vybavením.
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Střední škola

Informační technologie , Mechanik elektrotechnik , Autoelektrikář , Elektrikář , Elektrikář - silnoproud , Kadeřník , Obráběč kovů , Prodavač , Strojní mechanik , Podnikání , Podnikání

DOD: 18. - 19.10.2013, 29. - 30.11.2013, 24. - 25.1.2014 (pátky 8-16 hod., soboty 8-12 hod.). Den praktických činností: 29.11.2013. Obory 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-56-H/01 Obráběč kovů jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje. Cena obědu 27,-Kč.
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
Střední odborná škola

Cestovní ruch (Kosmetika a vizáže) , Cestovní ruch (Management a turismus) , Cestovní ruch (Turismus a hotelnictví) , Cestovní ruch (Wellness a lázeňství, masérské služby) , Masér sportovní a rekondiční (Wellness a lázeňství) , Rekondiční a sportovní masér (Rekondiční a sportovní masér) , Cestovní ruch (Management a turismus)

DOD: 10.10.2014, 24.10.2014, 14.11.2014, 28.11.2014, 3.12.2014, 12.12.2014, 9.1.2015, 23.1.2015, 6.2.2015 (8-16 hod). V sobotu 21.2.2015 (9-12 hod). Po domluvě kdykoliv - tel: 603106528. Všechny obory bez přij. zkoušek. Nadstandardní hod. dotace u 2 ciz.jazyků, možnost studia 3.jazyka. Zahraniční stáže - Švýcarsko, Německo, Řecko, Kanárské ostrovy. Prospěchová a sourozenecká stipendia. 100% kvalifik. učitelský sbor. Vysoká úspěšnost u st.maturity a na VŠ. Indiv.přístup, rodin.prostředí, vítězství v celost. soutěžích ČR. Zahr. a tuzem. exkurze.
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
Vsetín
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (zaměření metrologie) , Strojírenství (zaměření výpočetní technika) , Strojírenství (zaměření výpočetní technika) , Strojírenství (zaměření výpočetní technika)

DOD: 7.11.2014 (8 - 17 hod.), 8.11.2014 (9 - 13 hod.) a 22.1.2015 (10 - 16 hod.). Bezbariérový přístup. Přijímací zkoušky - OP, M, ČJ. Zkrácené dvouleté dálkové studium (23-41-M/01) - výuka 1x týdně v odpoledních hodinách - určeno pro absolventy SŠ s již získaným maturitním vysvědčením, kteří chtějí získat strojírenské vzdělání ukončené další maturitní zkouškou. Výborná spolupráce s firmami.
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední odborná škola

Stavebnictví (Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství) , Stavebnictví (Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura) , Technická zařízení budov , Instalatér , Klempíř (stavební výroba) , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Nábytkářská a dřevařská výroba , Stavební provoz , Instalatér , Klempíř (stavební výroba) , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Instalatér , Klempíř (stavební výroba) , Malíř a lakýrník , Montér suchých staveb , Tesař , Truhlář , Zedník , Stavebnictví (Pozemní stavitelství - distanční studium - zkrácené) , Technická zařízení budov (Technická zařízení budov - distanční studium - zkrácené)

DOD: 8. a 9.11.2013, 23.11.2013, 10.1.2014. Cena za oběd je 28,-Kč. Obory Instalatér, Klempíř, Malíř a lakýrník, Tesař a Zedník jsou zařazeny do systému "Podpory řemesel v odborném školství", žáci jsou finančně dotováni z prostředků ZK. Zkrácená forma studia: pro absolventy s maturitou nebo výučním listem umožňujeme studium dalšího učebního oboru s přijetím do vyššího ročníku a uznáním dříve dosaženého všeobecného vzdělání. Distanční dvouleté (zkrácené) studium je určeno pro absolventy SŠ, VOŠ a VŠ jiného než stavebního zaměření. Konzultace se konají 1× za měsíc v pátek, každé pololetí je ukončeno zkouškami. NA: Obor Nábytkářská a dřevařská výroba je nástavba pro vyučené v oboru Truhlář, obor Stavební provoz je nástavba pro vyučené v oborech Tesař, Zedník, Klempíř, Instalatér, Montér suchých staveb a Malíř a Lakýrník. Dospělí pracující v oborech mohou získat výuční list po vykonání kvalifikačních zkoušek. U čtyřletých maturitních oborů denního studia se konají přijímací zkoušky formou testů SCIO.
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Vsetín
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Autotronik , Gastronomie , Mechanik seřizovač , Cukrář , Elektrikář - silnoproud , Instalatér , Karosář , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Podlahář , Strojní mechanik , Tesař , Truhlář , Zedník , Podnikání , Podnikání

DOD: 24.10.2013, 8. a 9.11.2013, 10.12.2013, 16.1.2014. Obory Obráběč kovů, Instalatér, Tesař, Zedník a Strojní mechanik jsou zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje.
Odborné učiliště Kelč
Kelč
Odborné učiliště

Pečovatelské služby , Prodavačské práce , Strojírenské práce (Zámečnické práce) , Zahradnické práce , Zednické práce , Praktická škola dvouletá

DOD: 7. a 8.11. 2014, 13.2.2015. Návštěva školy je možná kdykoliv po tel. domluvě. Jsme školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je třeba doložit k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) o zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání. Přijímací zkoušky se nekonají. Součástí školy je vlastní internát a jídelna v budově školy. Celodenní strava 67,- Kč, cena oběda 22,- Kč.
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední odborná škola

Informační technologie , Obchodní akademie , Veřejnosprávní činnost

Vyšší odborná škola

Informační technologie v podnikové praxi

DOD: 7. 11. - 8. 11. 2014, 23. 1. - 24. 1. 2015 Cena jednoho obědu - 28,- Kč. K dispozici je informační centrum se studovnou, pracoviště školního psychologa. Škola se ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, UP Olomouc a UTB Zlín podílí na realizaci bakalářských studijních programů, kombinovaných a zájmových formách celoživotního vzdělávání.
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední odborná škola

Informační technologie , Zahradnictví , Elektrikář , Zahradník , Zahradnické práce , Mechanik elektrotechnik

DOD: kdykoliv po domluvě. Přijímací zkoušky: ukončené vzdělání na ZŠ, žáci se sluchovým postižením a zdravotním znevýhodněním, k doplnění třídy dle vyhl. 73/2005 Sb., § 10, odst. 2., obsah přijímacích zkoušek je zaměřen dle jednotlivých oborů a je k dispozici na webových stránkách. Škola má bezbariérový přístup, možnost celodenního stravování a týdenního ubytování (neděle - pátek).
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Vsetín
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Zdravotnický asistent , Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 7.11.2014 (8-16 hod.), 8.11.2014 (8-12 hod.).
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Střední škola

Chemik operátor , Gastronomie , Mechanik elektrotechnik , Mechanik strojů a zařízení , Chemik , Cukrář , Elektrikář , Kuchař - číšník , Nástrojař , Obráběč kovů , Pekař , Řezník - uzenář , Chemik operátor , Gastronomie , Podnikání , Provozní elektrotechnika , Provozní technika , Podnikání

Jazyková škola

Jednoleté studium cizího jazyka

DOD: 23.10. 2013, 8.-9.11.2013, 20.11.2013, 11.12.2013, 20.1.2014 Obory Nástrojář, Obráběč kovů, Řezník - uzenář a Pekař jsou zařazeny do programu Podpora řemesel v odborném školství, žáci jsou finančně dotováni z prostředků Zlínského kraje. Možnost sezonního ubytování v Domově mládeže. U oboru 23-41-L/01 Mechanik elektrotechnik má škola povolení pro vyučování některých předmětů v anglickém jazyce a žáci mají možnost získat certifikáty CISCO NetAcad. Obor 65-41-L/01 Gastronomie zahrnuje původní obory Kuchař, Číšník. Obor 23-52-H/01 Nástrojář má v ŠVP svářečský kurz. Součástí školy je Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, jednoleté pomaturitní studium AJ. Škola pořádá kurzy pro získání svářečského průkazu.Škola pořádá vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání, kurzy vyhlášky 50/1978 Sb.
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 28.11.2014 (10-16 hodin), 29.11.2014 (9-12 hodin), 12.2.2015 (12-16 hodin). Ubytování možné v internátu Střední školy zemědělské a přírodovědné, nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 8. - 9. 11. 2013 (pá-so), 15. 1. 2014 (st). Jedna z nejstarších středních škol na Moravě poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání spojené s řadou mimovýukových aktivit a výměnných studentských stáží. Úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 90 - 100%.