Filtru odpovídá celkem 18 škol
Zvolen okres Žďár nad Sázavou Zrušit výběr okresu
Druh školy (7)
Gymnázium , Střední odborná škola , Praktická škola , Střední odborné učiliště , Vyšší odborná škola , Jazyková škola , Střední škola
Obor (85)
Gymnázium , Gymnázium (všeobecné) , Gymnázium (všeobecné osmileté) , Gymnázium (Gymnázium osmileté) , Gymnázium (Gymnázium s rozšířenou výukou informatiky) , Gymnázium (Gymnázium se sportovním zaměřením) , Gymnázium (Gymnázium všeobecné) , Gymnázium se sportovní přípravou , Elektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik) , Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Krejčí , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obchodní akademie , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Podnikání , Řezník - uzenář , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Strojní mechanik (Zámečník) , Zedník , Zemědělec - farmář (Zemědělec) , Zemědělské práce , Praktická škola dvouletá , Cukrář , Kadeřník , Mechanik seřizovač , Ekonomika a podnikání , Instalatér , Lesní mechanizátor , Logistické a finanční služby (Dopravní provoz) , Opravář lesnických strojů , Ošetřovatel (Ošetřovatel, ošetřovatelka) , Provoz a ekonomika dopravy (Logistika v dopravě) , Provoz a ekonomika dopravy (Železniční provoz) , Tesař , Truhlář , Železničář , Cukrář (Cukrář-výroba) , Gastronomie (Společné stravování) , Kuchař-číšník (Číšník-servírka pro obsluhu) , Kuchař-číšník (Kuchař pro přípravu pokrmů) , Aranžér , Ekonomické lyceum , Kosmetické služby (Kosmetička) , Rekondiční a sportovní masér , Mechanik elektrotechnik (Mechatronika a automatizace, elektrická zařízení) , Mechanik strojů a zařízení , Modelář , Nástrojař , Strojní mechanik , Technik modelových zařízení , Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Diplomovaná všeobecná sestra , Cestovní ruch (Ekonomika a cestovní ruch) , Podnikání (Podnikatelství malých firem) , Sociální činnost (Sociální a humanitární činnost) , Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) , Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou , Potravinářská výroba (Cukrářská výroba) , Práce ve stravování (Provoz společného stravování) , Provozní služby (Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních) , Agropodnikání (Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba) , Cestovní ruch (Management služeb a cestovního ruchu) , Logistické a finanční služby (Logistika a doprava) , Opravář zemědělských strojů (Mechanik, opravář - svářeč) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Zámečnické práce ve stavebnictví) , Strojní mechanik (Zámečník strojní výroby) , Zemědělec - farmář (Farmář - farmářka) , Agroturistika , Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání ve strojírenství) , Elektrotechnika (Informatika a automatizace v elektrotechnice) , Strojírenství , Technická zařízení budov , Technické lyceum , Automatizace a informatika (Elektrotechnika) , Ekonomika strojírenství , Informační technologie ve strojírenství , Praktická škola jednoletá , Textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce)

Seznam škol v okrese Žďár nad Sázavou

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13
Sviny
Praktická škola

Textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce) , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

DOD: školu můžete navštívit kdykoli po telefonické domluvě. Bezbariérový přístup. Ubytování a stravování je zajištěno v Dětském středisku Březejc - jde o sociální služby, které nezajišťuje škola - platby jsou individuální dle příspěvku na péči a dalších kritérií.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání ve strojírenství) , Elektrotechnika (Informatika a automatizace v elektrotechnice) , Strojírenství , Technická zařízení budov , Technické lyceum , Mechanik elektrotechnik (Mechatronika a automatizace, elektrická zařízení) , Mechanik seřizovač , Technik modelových zařízení , Elektrikář , Modelář , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Elektrikář , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Podnikání

Vyšší odborná škola

Automatizace a informatika (Elektrotechnika) , Ekonomika strojírenství , Informační technologie ve strojírenství

19.11.2014,, 13.11.2014 (pouze prac. Strojírenská), 22.11.2014, 28.1.2015. VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou obhájila cetifikát kvality vzdělávání ISO 9001. Je školou s dlouholetou tradicí s regionálním charekterem a stabilizovanou vzdělávací nabídkou.Předností školy je přizpůsobení výuky potřebám budoucích zaměstnavatelů, prostupnost v průběhu studia s možností přestupu mezi učebními a studij. obory a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. V 1.ročníku (prac. Strojírenská) je výuka realizována tak, že žáci získávají základní profesní dovednosti ve všech vyučovaných oborech a žáci si v případě zájmu mohou po 1.ročníku bez rozdílových zkoušek změnit obor vzdělávání. Škola poskytuje školní stravování a ubytování na DM. Škola je vybavena moderními počítačovými učebnami, nejmodernějšími verzemi SW pro výuku, CNC stroji. Spolupracující firmy poskytují žákům stipendium podle studijních výsledků. Žáci všech učebních oborů denního studia mají možnost získat motivační stipendium od Kraje Vysočinav částce 700 Kč/měs (400 kč/měs). Dále nabízíme dálkové studium maturitního oboru, učebních oborů. Uchazečům, kteří získali střední a vyšší vzdělání v jiném oboru, může být uznáno částečně předchozí vzdělání a uchazeč může být přijat do 2. nebo 3. ročníku. Nabízíme zkrácené studium učebních oborů elektrikář a obráběč kovů pro uchazeče se středním vzděláním ukončeném maturitní zkouškou.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem
Střední odborná škola

Agropodnikání (Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba) , Cestovní ruch (Management služeb a cestovního ruchu) , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Opravář zemědělských strojů (Mechanik, opravář - svářeč) , Strojní mechanik (Zámečník strojní výroby) , Zemědělec - farmář (Farmář - farmářka) , Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) , Strojírenské práce (Zámečnické práce ve stavebnictví) , Logistické a finanční služby (Logistika a doprava) , Podnikání

Vyšší odborná škola

Agroturistika , Agroturistika

DOD: So - 15.11.2014, St - 3.12.2014, Čt - 15.1.2015
Výchovný ústav, základní škola a střední škola Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1
Velké Meziříčí
Střední škola

Potravinářská výroba (Cukrářská výroba) , Práce ve stravování (Provoz společného stravování) , Provozní služby (Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních)

DOD: Do naší školy, do uvedených učebních oborů a základní školy, přijímáme pouze děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou a to prostřednictvím diagnostických ústavů.
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o.
Žďár nad Sázavou
Střední odborná škola

Cestovní ruch (Ekonomika a cestovní ruch) , Sociální činnost (Sociální a humanitární činnost) , Veřejnosprávní činnost (Právní administrativa) , Podnikání (Podnikatelství malých firem)

Jazyková škola

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou

DOD: 12.11.2014, 13.11.2014, 12.12.2014. Škola zaháhila činnost v r. 1992 a poskytuje žákům velmi kvalitní vzdělávání v uvedených oborech, žáci úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách a velmi dobře se uplatňují na trhu práce. Součástí učebního plánu jsou odborné praxe různých typů, některé probíhají v zahraničí.Dlouholetou spolupráci máme se soukromou školou maison Familiale Rurale v Javols ve Francii. Ubytování a stravování poskytuje našim žákům sousední soukromá škola.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Střední odborná škola

Zdravotnické lyceum , Zdravotnický asistent , Zdravotnický asistent

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 12.12. 2014 a 9.1.2015
Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Střední odborná škola

Mechanik elektrotechnik (Mechatronika a automatizace, elektrická zařízení) , Mechanik seřizovač , Mechanik strojů a zařízení , Technik modelových zařízení , Elektrikář , Modelář , Nástrojař , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Elektrikář , Obráběč kovů , Strojní mechanik , Elektrikář , Obráběč kovů

DOD: 17.10., 14.11., 12.12.2013 a 15.1.2014. SŠT ve Žďáře n.Sáz. obhájila certifikát kvality vzdělávání ISO 9001. Je školou s dlouholetou tradicí s regionálním charakterem a stabilizovanou vzdělávací nabídkou. Předností školy je přizpůsobení výuky potřebám budoucích zaměstnavatelů, prostupnost v průběhu studia s možností přestupu mezi učebními a studijními obory a uplatnitelnost absolventů na trhu práce. V 1. ročníku je realizována výuka tak, že žáci získávají základní profesní dovednosti ve všech vyučovaných oborech a žáci si v případě zájmu mohou po 1.ročníku bez rozdílových zkoušek změnit obor vzdělávání. Škola poskytuje školní stravování a ubytování na domově mládeže. Škola je vybavena moderními počítačovými učebnami, nejmodernějšími verzemi SW pro výuku, CNC stroji. Žáci všech oborů získají znalosti z mechatroniky podle zaměření studia. Žákům je ve škole umožněn bezdrátový přístup k internetu. Spolupracující firmy poskytují žákům stipendium podle studijních výsledků. Žáci všech učebních oborů denního studia mají možnost získat motivační stipendium od Kraje Vysočina v částce 700 Kč/měs ( 400 Kč/měs.). Dále nabízíme dálkové studium učebních oborů. Uchazečům, kteří získali střední a vyšší vzdělání v jiném oboru, může být částečně uznáno předchozí vzdělání a uchazeč může být přijat do 2. nebo 3. ročníku. Nabízíme zkrácené studium učebního oboru elektrikář a obráběč kovů pro uchazeče se středním vzděláním ukončeným MT.
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Žďár nad Sázavou
Střední odborná škola

Ekonomické lyceum , Obchodní akademie , Kosmetické služby (Kosmetička) , Aranžér , Kadeřník , Kuchař-číšník , Rekondiční a sportovní masér , Podnikání

DOD: 28.11.2014 a 16.1. 2015, po domluvě kdykoliv. Možnost přijetí na základě prospěchu. Individuální přístup k žákům s lehčími poruchami učení. Mimo uč. obory Kuchař-číšník a Kadeřník jsou zohledněny drobné poruchy pohybového aparátu. U oboru Aranžér výtvarné dovednosti a estetické cítění. U oborů vzdělávání s VL výměnné stáže v zahraničí, zahraniční zájezdy s jazykovou přípravou, odborné soutěže. Obor Kuchař-číšník je kombinovaný (příprava jídel a obsluha). Žáci mají možnost absolvovat např. barmanský, sommeliérský kurz a další gastonomické kurzy. Obor Kuchař-číšník: 1. ročník - bez školného! U oboru Kadeřník probíhá odborná příprava ve vlastních salonech, školení f. Wella, Schwarzkopf, Londa, Primavera. Za produktivní práci dostávají žáci odměnu 100,- až 2 500,- Kč/měs. podle ročníku a oboru. Za dobré studijní výsledky lze ve všech oborech získat prospěchové stipendium za 1. a 2. pololetí š.r. Obor Obchodní akademie je zaměřena na finance a základy podnikání, žáci se účastní veletrhů fiktivních firem. Ekonomické lyceum je gymnaziální typ studia s odborným zaměřením a přípavou na vysokoškolské studium. U oboru Kosmetička probíhá příprava ve vlastních salonech, jsou zajišťovány různé kosmetické kurzy. Za dobré studijní výsledky lze ve všech oborech získat prospěchové stipendium za 1.a 2. pololetí š.r. Realizují se zahraniční zájezdy s jazykovu přípravou, odborné soutěže, odborné studijní stáže v zahraničí. Od šk. r. 2014/15 vyučujeme nový učební obor Rekondiční a sportovní masér, odborná příprava bude probíhat ve vlastním masérském salonu pod vedením učitele odborného výcviku.
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Žďár nad Sázavou
Střední odborná škola

Cukrář (Cukrář-výroba) , Kuchař-číšník (Číšník-servírka pro obsluhu) , Kuchař-číšník (Kuchař pro přípravu pokrmů) , Gastronomie (Společné stravování)

DOD: 13.11.2014, 26.11.2014 a 14.1.2015. Festival vzdělávání: 13.11.2014 Střední škola gastronomická A.K. poskytuje kvalitní vzdělávání dle nejmodernějších výchovně vzdělávacích a profesně odborných trendů. SŠG je školou církevní, nabízí dostatečný prostor k duchovnímu, morálnímu, znalostnímu a dovednostnímu růstu žáků. Škola je bezbariérovou a citlivě přistupuje k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Za dobu své existence si SŠG vytvořila a v následujících letech i upevnila výsadní postavení mezi gastronomickými školami nejen ve svém regionu. Škola dále nabízí žákům, po ukončení tříletého oboru, možnost pokračování studia ve dvouletém nástavbovém oboru.
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Provoz a ekonomika dopravy (Logistika v dopravě) , Provoz a ekonomika dopravy (Železniční provoz) , Instalatér , Lesní mechanizátor , Opravář lesnických strojů , Ošetřovatel (Ošetřovatel, ošetřovatelka) , Tesař , Truhlář , Zedník , Železničář , Logistické a finanční služby (Dopravní provoz) , Podnikání , Podnikání

DOD: TERMÍNY - 27.11.2014, 6.12.2014, 8.1.2015 (ve čtvrtek 8:00-16:hod., v sobotu 8:00-12:00 hod.). Cena oběda je 27,- Kč (měsíční záloha je 550,- Kč), cena celodenní stravy 77,- Kč (měsíční záloha včetně ubytování 2 500,- Kč). Škola nabízí výuku autoškoly. Organizuje odborné kurzy - Obsluha lesní techniky. Má vlastní svářečskou školu. Nabízí možnost využití sportoviště - hřiště, tělocvična, malé fitcentrum. Zajišťuje exkurze, výlety - cyklistické, vodácké i lyžařské.
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš
Velká Bíteš
Střední odborné učiliště

Mechanik seřizovač , Cukrář , Elektrikář , Kadeřník , Kuchař - číšník , Obráběč kovů

DOD: čtvrtek 4.12.2014, pátek 16.1.2015, sobota 17.1.2015
Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Praktická škola

Praktická škola dvouletá

Obědy jsou zabezpečeny na 3. základní škole ve Žďáře nad Sázavou.
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
Střední odborná škola

Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) , Obchodní akademie , Elektrikář , Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Elektromechanik) , Krejčí , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) , Obráběč kovů , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Řezník - uzenář , Strojní mechanik (Zámečník) , Zedník , Zemědělec - farmář (Zemědělec) , Stravovací a ubytovací služby , Strojírenské práce , Zemědělské práce , Podnikání , Podnikání , Kuchař - číšník

15.10.2014 - 37. Gastroden, 4.12.2014, 16.1.2014. Přihlášky ke studiu do 15.3.2015. zahraniční praxe: Anglie, Německo, Francie, Itálie, Slovensko, Řecko, Španělsko,Rakousko. Státní zkouška z psaní na klávesnici. Kurzy: cukrářský, barmanský, sommelierský, studené kuchyně,baristický,, carving; lyžařský, vodácký, adaptační, taneční, italštiny. Přístup žáků na internet. Obědy ve vlastní jídelně, svačiny ve vlastním bufetu. Přijímání žáků z OZP - po individ. posouzení lékařem, u oborů E dopor. PPP, SPC. Strojní mechanik, Obráběč kovů - svářečské zkoušky, Mechanik opravář MV - svářečské zkoušky (DG-2, DE-2, ZM-1), řidičský průkaz B, T, C.
Gymnázium Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Gymnázium

Gymnázium (všeobecné) , Gymnázium (všeobecné)

1. DOD: 9. a 10.1.2015. 2.Přijímací zkoušky do primy a 1. ročníků: ano. 3. Úspěšnost na VŠ - 98%. (2012/13), 100% (2011/12). 4. Jazykové kurzy (VB, Rakousko), sportovní kurzy (vodácké, turistické), adaptační kurzy GO! 5. Zájmová činnost (mezinárodní projekty - s devíti státy Evropy, středoškolstká odborná činnost, studentské anglické divadlo, výtvarný ateriér, olympiády, sportovní klub). 6. Bezplatný a časově neomezený internet.
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Nové Město na Moravě
Gymnázium

Gymnázium (Gymnázium osmileté) , Gymnázium (Gymnázium s rozšířenou výukou informatiky) , Gymnázium (Gymnázium se sportovním zaměřením) , Gymnázium (Gymnázium všeobecné) , Gymnázium se sportovní přípravou

DOD: Stravování zajištěno. Studium zaměřeno na všeobecné gymnáziální vzdělávání, studium s rozšířenou výukou informatiky a studium ve sportovních třídách, viz stránky školy. Vysoká vybavenost školy IT technikou, učíme 4 jazyky, zahraniční lektor.Ve škole pracuje studentský parlament, vydává se studentský časopis, funguje studentská kapela. K dispozici je studovna, těločvičny. Organizujeme zahraniční zájezdy.
Gymnázium Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 19.11. 2014 Obědy zabezpečeny u jiného subjektu..
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem
Gymnázium

Gymnázium (všeobecné osmileté) , Gymnázium (všeobecné)

DOD: 14. listopad 2014, 27. února 2015
Biskupské gymnázium
Žďár nad Sázavou
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD: 13.11.2014, 26.11.2014 a 14.1.2015. Festival vzdělávání: 13.11.2014 Biskupské gymnázium poskytuje středoškolské vzdělání všeobecného zaměření v 8.letém a 4.letém cyklu. Nabízí moderní vzdělávací systém, který žákům za pomoci moderní techniky vytváří podnětné prostředí pro získávání kvalitních znalostí potřebných ke zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy všech typů. Žáci si osvojují i klíčové kompetence důležité pro praktický život. Škola spolupracuje: Žáci: - s prestižními vysokými školami (UK, MU, ČVUT a VUT) - dosahují výborných výsledků při řešení olympiád z různých oborů - s Akademií věd ČR (zapojení do projektu Otevřená věda) - mají úspěchy ve vědeckých, jazykových i sportovních soutěžích - se vzdělávací institucí Talent, která pomáhá identifikovat nadané žáky - účastní se vědeckých stáží (AV ČR, VUT) a SOČ - s americkou univerzitou - JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - mohou absolvovat onlinové vzdělávání z matzematiky, biologie, fyziky - se zahraničními lektory (s rodilými mluvčími) v anglickém jazyce - mohou získat jazykové certifikáty (projekt Příprava jazykové certifikace) - s nakladatelstvími Oxford University Press, Cambridge, Fraus, INFOA - zpracovávají a obhajují své ročníkové práce na zvolené téma Škola získala: - navštěvují různé kroužky: Santini klub, Bigy sbor, volejbal, ... rádi jezdí - hodnocení České školní inspekce: příklad dobré praxe na exkurze či divadelní představení