Filtru odpovídá celkem 12 škol
Zvolen okres Znojmo Zrušit výběr okresu
Druh školy (5)
Gymnázium , Základní škola , Vysoká škola , Střední odborné učiliště , Střední odborná škola
Obor (52)
Gymnázium , Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté) , Informační technologie , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá , Ekonomika a management , Agropodnikání , Cukrář , Kuchař-číšník , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Podnikání , Prodavač , Řezník-uzenář , Zahradnické práce , Zahradník , Stavebnictví , Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání , Gastronomie , Hotelnictví , Kadeřník , Mechanik opravář motorových vozidel , Podnikání (dálkové) , Podnikání (Vlasová Kosmetika) , Truhlář , Autotronik , Karosář , Mechanizace a služby , Obráběč kovů , Operátor skladování , Podkovář a zemědělský kovář , Stravovací a ubytovací služby , Strojní mechanik , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Autoelektrikář , Elektrikář silnoproud , Instalatér , Karosář (Autoklempíř) , Strojní mechanik (zámečník) , Tesař , Zedník , Diplomovaná všeobecná sestra , Ošetřovatel , Zdravotnický asistent , Provoz společného stravování , Sadovnické a květinářské práce , Stavební práce

Seznam škol v okrese Znojmo

Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna, Višňové
Višňové
Střední odborná škola

Provoz společného stravování , Sadovnické a květinářské práce , Stavební práce , Praktická škola jednoletá

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8
Znojmo
Střední odborná škola

Zdravotnický asistent , Ošetřovatel , Diplomovaná všeobecná sestra

DOD: 7.1.2014, uchazeči jsou přijímáni na základě přijímací zkoušky, výsledků předchozího vzdělávání a dalších významných skutečností (soutěže, zdrav. a biolog. kurzy). Vzdělávání je bezplatné (studenti VOŠ-školné 3000 Kč ročně splatné ve dvou splátkách). Učebnice a některé další pomůcky si žáci kupují sami.Škola zajišťuje zahraniční praxi v Rakousku zcela zdarma.
Střední škola technická Znojmo
Znojmo
Střední odborné učiliště

Autoelektrikář , Elektrikář silnoproud , Instalatér , Karosář (Autoklempíř) , Obráběč kovů , Strojní mechanik (zámečník) , Tesař , Truhlář , Zedník , Podnikání

DOD 14.11.2014. Návštěva školy je možná individuálně na základě telefonické domluvy s Ing. Hrabětovou v průběhu celého školního roku v době od 9.00-13.00 hod. V rámci oboru Autoelektrikář získají žáci ŘP skupiny B a C, u oboru Karosář ŘP skupiny B, Instalatér a Karosář - svářečský průkaz CO, PP. Stravování a ubytování je možné ve školních jídelnách a domovech mládeže středních škol v blízkosti školy.
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
Moravský Krumlov
Střední odborná škola

Ekonomika a podnikání , Mechanizace a služby , Autotronik , Cukrář , Karosář , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Obráběč kovů , Operátor skladování , Podkovář a zemědělský kovář , Strojní mechanik , Truhlář , Umělecký kovář a zámečník, pasíř , Stravovací a ubytovací služby , Podnikání

DOD: 11.12.2014, 15.1.2015. Škola nabízí celodenní stravování a ubytování. Možnost svářečského kurzu, řidičského průkazu sk. B,C,T,státní zkoušky ze zpracování textů, barmanský kurz, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny. Škola má odloučené pracoviště v Ivančicích, kde se vyučují obory Mechanizace a služby, Karosář a Obráběč kovů, v obou školách pak Ekonomika a podnikání, Strojní mechanik a Mechanik opravář motor. vozidel.
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Znojmo, s.r.o.
Znojmo
Střední odborná škola

Cestovní ruch , Ekonomika a podnikání , Hotelnictví , Sociální činnost , Kadeřník , Kuchař - číšník , Mechanik opravář motorových vozidel , Prodavač , Truhlář , Podnikání (dálkové) , Gastronomie , Podnikání , Podnikání (Vlasová Kosmetika)

DOD 20.11.2014, 15.1.2015 od 14.00 - 17.00 hod. Vánoční výstava odborných dovedností žáků školy 4.12.2014 od 8.00-17.00 hod. Akce Řemeslo má budoucnost 18.12.2014 od 9.00-13.00 hod. Obor Podnikání je určen absolventům všech učebních oborů, obor Vlasová kosmetika je určen všem absolventům oboru Kadeřník, obor Gastronomie je určen všem absolventům oboru Kuchař-číšník.
Střední odborná škola Podyjí s.r.o.
Znojmo
Střední odborná škola

Informační technologie , Stavebnictví

SOŠ nabízí obor Stavebnictví a Informační technologie, které byly transformovány na základě RVP z původních oborů Pozemní stavitelství a Správce informačních systémů. V dálkovém studiu je nabídka oboru Stavebnictví a Veřejnosprávní činnost. Škola má vybavení odpovídající současným požadavkům na výuku uvedených oborů, 4 učebny IT, ve třídách PC a dataprojektory. Stravování a ubytování zajistíme u jiných SŠ. Škola má výlučné postavení oboru IT zaměřené na správu informačních sítí s desetiletou tradicí, odpovídajícím technickým i programovým vybavením a zkušenými vyučujícími. Obor Stavebnictví je plně spojen s praktickou činností ve výstavbě. Přijímací zkoušky se nekonají, žáci jsou přijímáni podle průměrného prospěchu v pololetí 9.třídy a známek z matematiky a fyziky. Do dálkového studia přijímáme žáky na základě vysvědčení o absolvování povinné školní docházky.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19
Znojmo
Střední odborné učiliště

Agropodnikání , Cukrář , Kuchař-číšník , Opravář zemědělských strojů , Pekař , Prodavač , Řezník-uzenář , Zahradník , Zahradnické práce , Podnikání

DOD 12.12.2014.Škola se aktivně zapojuje do projektů EU a JMK, spolupracuje se školami v zahraničí s cílem zlepšit jazykovou připravenost žáků. Výsledky vzdělávání jsou pravidelně ověřovány testovánímScio. Ve škole je nabízeno množství školních aktivit.Př. lyceum je přípravou ke studiu na VŠ. Agropodnikání je odborné vzdělávání se zaměřením na charakter našeho regionu. Je zde zařazena výuka vinohradnictví. Žáci získají ŘP skupiny B,T. Mají možnost pokračovat ve studiu na VŠ.Žáci oboru Opravář zem.str. získají ŘP skupiny B,T,C a průkaz svařování plamenem a el.obloukem.Žáci oboru Kuchař-číšník se vzdělávají ve 2 cizích jazycích.Obor Prodavač je zaměřen i na výrobu pokrmů rychlého občerstvení a lahůdek. U oborů Řezník-uzenář a Pekař mohou žáci získat stipendium za dobrý prospěch.U oboru Zahradník je zařazena i výuka vinohradnictví. Obor Zahrad.práce je určen především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.Ve výuce cizích jazyků všech oborů se závěrečnou zkouškou je vyučována odborná terminologie daných oborů podle vlastních výukových materiálů. Výuka je doplněna e-learningovou formou. Ve škole probíhají obhajoby odborných prací, odborné exkurze a přednášky. Žáci se zúčastňují odborných soutěží,SOČ,olympiád, sportovních soutěží,výstav.Spolupráce s rakouskou školou v Polysdorfu umožňuje výměnný odborný výcvik.
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo,s.r.o.
Znojmo
Vysoká škola

Ekonomika a management , Ekonomika a management

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo
Znojmo
Základní škola

Praktická škola dvouletá , Praktická škola jednoletá

Den otevřených dveří
Gymnázium, Střední pegagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Znojmo
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium , Informační technologie , Obchodní akademie , Pedagogické lyceum , Předškolní a mimoškolní pedagogika , Sociální činnost , Předškolní a mimoškolní pedagogika

DOD: listopad, leden. PZ: M, ČJ. Ubytování na DM s kapacitou 116 žákyň, celodenní stravování ve ŠJ.Vzdělávání pro dospělé - zkrácené dálkové pomaturitní 3-leté studium PMP, roční pomaturitní intenzivní kurz AJ a NJ s denní výukou na Jazykové škole.
Gymnázium Moravský Krumlov
Moravský Krumlov
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium

DOD 20.1.2015. 6letý studijní obor otevřen ve spolupráci se skupinou ČEZ, volitelné a nepovinné předměty budou vyučovat i odborníci z JEDukovany. Absolventi jsou stabilně nadprůměrně úspěšní v přijímacím řízení na VŠ (92-95%). Klademe důraz na výuku cizích jazyků a inf., s finanční podporou MÉÚ umožňujeme přípravu a složení zkoušky FCE u nás pod vedením pracovn. British Council s úsporou až 10 000,-Kč. Škola je moderně vybavena, spolupracujeme se zahraničními lektory.
Gymnázium Dr. Karla Polesného
Znojmo
Gymnázium

Gymnázium , Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté) , Gymnázium

DOD 6.2.2015. Přihlášky ke studiu do 15.3.2015. Osmileté studium - pro žáky 5.roč. ZŠ; od 1.roč. výuka AJ,NJ.IVT; všeobecné zaměření, výuka vybraných témat v AJ. Šestileté studium - pro žáky 7.roč. ZŠ; intenzivní výuka NJ; rakouští učitelé; od3.roč. výuka některých předmětů v NJ; zvýšený počet hodin AJ. Čtyřleté studium - pro žáky 9.roč. ZŠ; od 2.roč. nabídka až 20 volitelných předmětů; všeobecné zaměření. Stravování v budově školy.