Filtru odpovídá celkem 1 škola
Zvolen okres Znojmo Zrušit výběr okresu
Druh školy (1)
Střední odborná škola
Zvolen obor Stavebnictví Zrušit filtr oboru

Seznam škol v okrese Znojmo obor Stavebnictví

Střední odborná škola Podyjí s.r.o.
Znojmo
Střední odborná škola

Informační technologie , Stavebnictví

SOŠ nabízí obor Stavebnictví a Informační technologie, které byly transformovány na základě RVP z původních oborů Pozemní stavitelství a Správce informačních systémů. V dálkovém studiu je nabídka oboru Stavebnictví a Veřejnosprávní činnost. Škola má vybavení odpovídající současným požadavkům na výuku uvedených oborů, 4 učebny IT, ve třídách PC a dataprojektory. Stravování a ubytování zajistíme u jiných SŠ. Škola má výlučné postavení oboru IT zaměřené na správu informačních sítí s desetiletou tradicí, odpovídajícím technickým i programovým vybavením a zkušenými vyučujícími. Obor Stavebnictví je plně spojen s praktickou činností ve výstavbě. Přijímací zkoušky se nekonají, žáci jsou přijímáni podle průměrného prospěchu v pololetí 9.třídy a známek z matematiky a fyziky. Do dálkového studia přijímáme žáky na základě vysvědčení o absolvování povinné školní docházky.